Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục gia hạn visa - Thẻ tạm trú
Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
10/01/2017
254

Tải Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú
Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú
10/01/2017
265

Tải Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA12 đơn xin thường trú của người nước ngoài
Mẫu NA12 đơn xin thường trú của người nước ngoài
10/01/2017
284

Tải Mẫu NA12 đơn xin thường trú của người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA12 đơn xin thường trú của người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA13 tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú
Mẫu NA13 tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú
10/01/2017
221

Tải Mẫu NA13 tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA13 tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới
10/01/2017
294

Tải Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N15B đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N16 giấy phép vào khu vực biên giới mới nhất
Mẫu N16 giấy phép vào khu vực biên giới mới nhất
10/01/2017
299

Tải Mẫu N16 giấy phép vào khu vực biên giới mới nhất được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N16 giấy phép vào khu vực biên giới mới nhất liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N21 cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
Mẫu N21 cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
10/01/2017
240

Tải Mẫu N21 cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N21 cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N4E Đề nghị cấp thị thực xuất nhập cảnh
Mẫu N4E Đề nghị cấp thị thực xuất nhập cảnh
10/01/2017
205

Tải Mẫu N4E Đề nghị cấp thị thực xuất nhập cảnh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N4E Đề nghị cấp thị thực xuất nhập cảnh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N9A đơn xin thường trú của người nước ngoài mới
Mẫu N9A đơn xin thường trú của người nước ngoài mới
10/01/2017
335

Tải Mẫu N9A đơn xin thường trú của người nước ngoài mới được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N9A đơn xin thường trú của người nước ngoài mới liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu N9C tờ khai cấp lại thẻ thường trú mới nhất
Mẫu N9C tờ khai cấp lại thẻ thường trú mới nhất
10/01/2017
261

Tải Mẫu N9C tờ khai cấp lại thẻ thường trú mới nhất được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu N9C tờ khai cấp lại thẻ thường trú mới nhất liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.


Tổng số trang: 6