Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục gia hạn visa - Thẻ tạm trú
Mẫu NB2 kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
Mẫu NB2 kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
10/01/2017
317

Tải Mẫu NB2 kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NB2 kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NB1 giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh
Mẫu NB1 giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh
10/01/2017
379

Tải Mẫu NB1 giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NB1 giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA9 tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực
Mẫu NA9 tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực
10/01/2017
671

Tải Mẫu NA9 tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA9 tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA16 đăng ký con dấu, chữ ký tổ chức
Mẫu NA16 đăng ký con dấu, chữ ký tổ chức
10/01/2017
1388

Tải Mẫu NA16 đăng ký con dấu, chữ ký tổ chức được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA16 đăng ký con dấu, chữ ký tổ chức liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA17 phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài
Mẫu NA17 phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài
10/01/2017
993

Tải Mẫu NA17 phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA17 phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA18 thống kê người nước ngoài tạm trú mới nhất
Mẫu NA18 thống kê người nước ngoài tạm trú mới nhất
10/01/2017
540

Tải Mẫu NA18 thống kê người nước ngoài tạm trú mới nhất được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA18 thống kê người nước ngoài tạm trú mới nhất liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

NA3 đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh
NA3 đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh
10/01/2017
286

Tải NA3 đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về NA3 đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA4 công văn đề nghị cấp thị thực nhập cảnh
Mẫu NA4 công văn đề nghị cấp thị thực nhập cảnh
10/01/2017
404

Tải Mẫu NA4 công văn đề nghị cấp thị thực nhập cảnh được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA4 công văn đề nghị cấp thị thực nhập cảnh liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài
10/01/2017
254

Tải Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA10 giấy miễn thị thực cho người nước ngoài liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.

Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú
Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú
10/01/2017
265

Tải Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú được luật sư cập nhật theo luật xuất nhập cảnh 2014. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú liên hệ sự trợ giúp của luật sư ngay hôm nay.


Tổng số trang: 6