Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từ
Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
22/02/2018
452

Hợp đồng thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn được bên thế chấp và ngân hàng đám phán theo quy định pháp luật. Luật sư xin tổng hợp điểm bất lợi trong mẫu hợp đồng thế chấp tài sản được các ngân hàng thường xuyên sử dụng mà bên thế chấp gặp phải nếu không thỏa thuận kỹ sẽ gặp bất lợi trong việc xử lý tài sản thế chấp sau này.

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
22/02/2018
424

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
22/02/2018
944

Hợp đồng dân sự (HĐDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN) là HĐDS có chủ thể nước ngoài tham gia; căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài; tài sản liên quan đến hợp đồng nằm ở nước ngoài. Chính yếu tố nước ngoài dẫn đến hiện tượng cùng một lúc có thể có nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia điều chỉnh hợp đồng. Việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng cũng như để bảo vệ lợi ích của các bên khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, một trong những nguyên tắc quan trọng được pháp luật các nước cũng như các điều ước quốc tế ghi nhận là các bên tham gia quan hệ hợp đồng có quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
22/02/2018
241

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn cho mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Xử lý tranh chấp hợp đồng giao kêt bằng miệng
Xử lý tranh chấp hợp đồng giao kêt bằng miệng
22/02/2018
324

Hợp đồng miệng là hợp đồng chỉ được giao kết bằng nói, không phải bằng văn bản. Ở đây ta có thể hiểu hợp đồng miệng là khi các bên trong hợp đồng này thỏa thuận các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, và các nội dung khác thông qua lời nói qua lại giữa hai bên.

Những điều cần biết về hợp đồng mượn tài sản
06/02/2018
418

Bộ Luật dân sự đưa ra các quy định về hợp đồng mượn tài sản mà không phải trả tiền. Việc ký kết hợp đồng này sẽ giúp 2 bên xác định được đồ vật cho mượn sẽ được người mượn sử dụng với mục đích gì, thời hạn mượn là bao lâu và khi nào người cho mượn có thể lấy lại đồ vật này.

Cách sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
06/02/2018
1767

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp hợp đồng bị lỗi sai sót cần sửa, người có quyền nghĩa vụ liên quan cần công chứng, chứng thực lại hợp đồng mới. Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
06/02/2018
331

Xin hỏi luật sư pháp luật quy định những nội dung nào cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá? Xin luật sư hướng dẫn cách soạn thảo nội dung hợp đồng để chúng tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Giấy ủy quyền ký hợp đồng viết tay 2017
Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty ký hợp đồng
12/02/2017
3886

Giấy ủy quyền ký hợp đồng – Tải mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty cho phó giám đốc hoặc các chức danh quản lý để thay mặt công ty ký hợp đồng kinh tế. Giấy ủy quyền ký hợp đồng viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý tuy nhiên doanh nghiệp nên sử dụng giay uy quyen đánh máy để đảm bảo sự chuẩn mực trong quan hệ kinh doanh.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng viết tay năm 2017
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất hiện nay
01/02/2017
1405

Biên bản thanh lý hợp đồng - Tải ngay mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất được luật sư cập nhật theo Bộ luật dấn sự 2015 và Bộ luật thương mại. Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng được xây dựng tùy theo tính chất dịch vụ, đối tượng của hợp đồng chính. Thẩm quyền ký kết biên bản thanh lý hợp đồng tương đương với thẩm quyền ký kết hợp đồng chính.


Tổng số trang: 12