Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từ
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy quyền
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy quyền
22/02/2018
246

Giao dịch ủy quyền là một chế định “rất mở và thoáng” được quy định trong Bộ luật Dân sự. Bất cứ người dân nào cũng có quyền tham gia giao dịch này nhưng nội dung và mục đích của hợp đồng ủy quyền không được vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Luật Trí Nam xin tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật trong bài viết này: Quy định của pháp luật về việc soạn thảo hợp đồng ủy quyền như sau:

Mức phạt vi phạm hợp đồng mới nhất
Mức phạt vi phạm hợp đồng mới nhất
22/02/2018
431

Phạt vi phạm hợp đồng dân sự ưu tiên sự thỏa thuận giữa các bên, nếu không thỏa thuận được thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, không có quy định cụ thể về mức phạt. Khác với hợp đồng thương mại phạt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng dân sự là không vượt quá 12%.

Nội dung cần có của hợp đồng mua bán hàng hóa
Nội dung cần có của hợp đồng mua bán hàng hóa
22/02/2018
400

Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa là tất cả những gì mà các bên thỏa thuận và pháp luật quy định đối với một hợp đồng. Một hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ có giá trị pháp lý khi thỏa mãn tối thiểu những điều kiện về nội dung mà pháp luật quy định tại Luật Thương mại. Theo đó, trong hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên có thể thỏa thuận các nội dung sau đây.

Cách đơn phương chấm dứt hợp đồng đặt cọc đúng luật
Cách đơn phương chấm dứt hợp đồng đặt cọc đúng luật
22/02/2018
346

Hướng dẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận đặt cọc đúng luật để yêu cầu chủ nhà trả lại tiền đặt cọc. Hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận đặt cọc nên có những nội dung gì để thuận tiện cho việc đòi tiền đặt cọc khi bạn không muốn thuê nhà, thuê cửa hàng như đã thỏa thuận và cũng không muốn mất tiền đặt cọc cho chủ nhà.

Cách đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đúng luật
Cách đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đúng luật
22/02/2018
201

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà có ảnh hưởng rất lớn tới quyền, nghĩa vụ của hai bên. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo luật nhà ở 2014 và luật kinh doanh bất động sản bao gồm các điều kiện nhất đinh sau: Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định

Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế theo luật thương mại
Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế theo luật thương mại
22/02/2018
698

Phân tích các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế và cách xử lý hợp đồng kinh tế ký sai nguyên tắc. Pháp luật quy định như thế nào về việc đại diện ký kết hợp đồng kinh tế? Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế là những tư tưởng chỉ đạo có tính chất bắt buộc đối với các chủ thể khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. Khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế cử một đại diện để ký vào hợp đồng kinh tế.

Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
22/02/2018
413

Hợp đồng thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn được bên thế chấp và ngân hàng đám phán theo quy định pháp luật. Luật sư xin tổng hợp điểm bất lợi trong mẫu hợp đồng thế chấp tài sản được các ngân hàng thường xuyên sử dụng mà bên thế chấp gặp phải nếu không thỏa thuận kỹ sẽ gặp bất lợi trong việc xử lý tài sản thế chấp sau này.

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
22/02/2018
380

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
22/02/2018
869

Hợp đồng dân sự (HĐDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN) là HĐDS có chủ thể nước ngoài tham gia; căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài; tài sản liên quan đến hợp đồng nằm ở nước ngoài. Chính yếu tố nước ngoài dẫn đến hiện tượng cùng một lúc có thể có nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia điều chỉnh hợp đồng. Việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng cũng như để bảo vệ lợi ích của các bên khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, một trong những nguyên tắc quan trọng được pháp luật các nước cũng như các điều ước quốc tế ghi nhận là các bên tham gia quan hệ hợp đồng có quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
22/02/2018
230

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn cho mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.


Tổng số trang: 12