Trang chủSep_Path.pngMẫu hợp đồng - Đơn từ
Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô bản mới nhất
Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô bản mới nhất
10/01/2017
707

Tải Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô bản mới nhất được luật sư soạn theo dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị muốn tìm hiểu cách sử dụng Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô bản mới nhất và cập nhật cách sửa đổi chuẩn luật hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất
10/01/2017
355

Tải Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất được luật sư soạn theo dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị muốn tìm hiểu cách sử dụng Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất và cập nhật cách sửa đổi chuẩn luật hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Hợp đồng góp vốn công ty bằng quyền sử dụng đất
Hợp đồng góp vốn công ty bằng quyền sử dụng đất
10/01/2017
247

Tải Hợp đồng góp vốn công ty bằng quyền sử dụng đất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Hợp đồng góp vốn công ty bằng quyền sử dụng đất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu hợp đồng góp vốn công ty có công chứng
Mẫu hợp đồng góp vốn công ty có công chứng
10/01/2017
280

Tải Mẫu hợp đồng góp vốn công ty có công chứng do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu hợp đồng góp vốn công ty có công chứng hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu hợp đồng góp vốn công ty viết tay mới
Mẫu hợp đồng góp vốn công ty viết tay mới
10/01/2017
339

Tải Mẫu hợp đồng góp vốn công ty viết tay mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu hợp đồng góp vốn công ty viết tay mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu hợp đồng góp vốn công ty mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn công ty mới nhất
10/01/2017
259

Tải Mẫu hợp đồng góp vốn công ty mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu hợp đồng góp vốn công ty mới nhất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Hợp đồng góp vốn công ty bằng căn hộ chung cư
Hợp đồng góp vốn công ty bằng căn hộ chung cư
10/01/2017
327

Tải Hợp đồng góp vốn công ty bằng căn hộ chung cư do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Hợp đồng góp vốn công ty bằng căn hộ chung cư hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu hợp đồng góp vốn công ty bằng ô tô mới
Mẫu hợp đồng góp vốn công ty bằng ô tô mới
10/01/2017
1547

Tải Mẫu hợp đồng góp vốn công ty bằng ô tô mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu hợp đồng góp vốn công ty bằng ô tô mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Đặc trưng của hợp đồng mua bán doanh nghiệp
Đặc trưng của hợp đồng mua bán doanh nghiệp
17/07/2016
395

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là một loại hợp đồng, bởi vậy nó mang đầy đủ các đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự. Bên cạnh những đặc điểm chung của một hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán doanh nghiệp có những đặc điểm riêng giúp nhận dạng với những loại hợp đồng khác.

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
12/07/2016
273

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Vậy, hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm là như thế nào? Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 quy định về hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm như sau:


  • <<
  • 11
  • 12
Tổng số trang: 12