Trang chủSep_Path.pngLao động
Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
10/01/2017
168

Tải Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
10/01/2017
908

Tải Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc
Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc
10/01/2017
191

Tải Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất
Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất
10/01/2017
280

Tải Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
10/01/2017
329

Tải Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất
Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất
10/01/2017
206

Tải Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất
Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất
10/01/2017
230

Tải Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất
Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất
10/01/2017
857

Tải Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất
Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất
10/01/2017
173

Tải Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể
Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể
10/01/2017
232

Tải Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.


Tổng số trang: 17