Trang chủSep_Path.pngLao động

>> Tải Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 bản đầy đủ

Những điểm mới của Bộ luật lao động 2012 so với Bộ luật lao động 2002

1. Tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ lên 6 tháng, tuy nhiên, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

2. Về tuổi đời hưởng lương hưu, Bộ luật Lao động 2012 quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; tuy nhiên, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn không quá 5 năm theo quy định của Chính phủ.

3. Thời giờ làm thêm tối đa của người lao động được giữ như hiện hành là không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. Ngoài ra Bộ luật Lao động cũng quy định tăng số ngày nghỉ Tết Âm lịch lên 5 ngày.

4. Về hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định cụ thể hơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trách nhiệm của các bên khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trong các bài viết dưới đây luật sư xin đưa ra các ý kiến phân tích quy định pháp luật của Bộ luật lao động mới, đồng thời hỗ trợ giải đáp các vướng mắc pháp luật thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006196.

 

Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động
Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động
10/01/2017
146

Tải Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo giải quyết trợ cấp tai nạn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định cho hưởng hữu trí hàng tháng mới nhất
Mẫu quyết định cho hưởng hữu trí hàng tháng mới nhất
10/01/2017
133

Tải Mẫu quyết định cho hưởng hữu trí hàng tháng mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định cho hưởng hữu trí hàng tháng mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu phiếu điều chỉnh mức lương bản mới nhất
Mẫu phiếu điều chỉnh mức lương bản mới nhất
10/01/2017
191

Tải Mẫu phiếu điều chỉnh mức lương bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu phiếu điều chỉnh mức lương bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
Mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
10/01/2017
138

Tải Mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mấu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng mới
Mấu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng mới
10/01/2017
130

Tải Mấu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng mới được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mấu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng mới và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm mới nhất
Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm mới nhất
10/01/2017
127

Tải Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu bản quá trình đóng bảo hiểm mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam
Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam
10/01/2017
146

Tải Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
10/01/2017
142

Tải Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
10/01/2017
136

Tải Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới
Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới
10/01/2017
154

Tải Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp mới và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
10/01/2017
172

Tải Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn
Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn
10/01/2017
138

Tải Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách lao động tham gia bhxh,bhyt,bhtn và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
10/01/2017
145

Tải Mẫu danh sách phân công kiểm định viên được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách phân công kiểm định viên và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
10/01/2017
136

Tải Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng
Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng
10/01/2017
150

Tải Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Danh sách tham gia bảo hiểm ý tế của đối tượng tự đóng và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản
Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản
10/01/2017
159

Tải Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm
Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm
10/01/2017
385

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý
Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý
10/01/2017
416

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài theo quý và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài
Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài
10/01/2017
208

Tải Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn
Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn
10/01/2017
143

Tải Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Biên bản thẩm định số liệu thu bhxh,bhyt,bhtn và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.


Tổng số trang: 9