Trang chủSep_Path.pngLao động
Mẫu quyết định cho thôi việc bản mới nhất
Mẫu quyết định cho thôi việc bản mới nhất
10/01/2017
1055

Tải Mẫu quyết định cho thôi việc bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định cho thôi việc bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT mới
Mẫu quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT mới
10/01/2017
383

Tải Mẫu quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT mới được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT mới và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài mới nhất
Mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài mới nhất
10/01/2017
233

Tải Mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
10/01/2017
213

Tải Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mới
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mới
10/01/2017
308

Tải Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mới được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mới và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
10/01/2017
168

Tải Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
10/01/2017
185

Tải Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động bản mới nhất
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động bản mới nhất
10/01/2017
222

Tải Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT bản mới nhất
Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT bản mới nhất
10/01/2017
187

Tải Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
10/01/2017
166

Tải Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.


Tổng số trang: 17