Trang chủSep_Path.pngLao động

>> Tải Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 bản đầy đủ

Những điểm mới của Bộ luật lao động 2012 so với Bộ luật lao động 2002

1. Tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ lên 6 tháng, tuy nhiên, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

2. Về tuổi đời hưởng lương hưu, Bộ luật Lao động 2012 quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; tuy nhiên, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn không quá 5 năm theo quy định của Chính phủ.

3. Thời giờ làm thêm tối đa của người lao động được giữ như hiện hành là không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. Ngoài ra Bộ luật Lao động cũng quy định tăng số ngày nghỉ Tết Âm lịch lên 5 ngày.

4. Về hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định cụ thể hơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trách nhiệm của các bên khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trong các bài viết dưới đây luật sư xin đưa ra các ý kiến phân tích quy định pháp luật của Bộ luật lao động mới, đồng thời hỗ trợ giải đáp các vướng mắc pháp luật thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006196.

 

Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
10/01/2017
129

Tải Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
10/01/2017
147

Tải Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất
Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất
10/01/2017
2805

Tải Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thỏa ước lao động tập thể bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
10/01/2017
721

Tải Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc
Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc
10/01/2017
149

Tải Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu đề nghị tham gia bhxh, bhtn, bhyt bắt buộc và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất
Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất
10/01/2017
218

Tải Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu văn bản kèm theo quyết định bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
10/01/2017
254

Tải Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu thông báo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất
Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất
10/01/2017
158

Tải Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định điều động cán bộ bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất
Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất
10/01/2017
186

Tải Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định kỷ luật lao động bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất
Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất
10/01/2017
690

Tải Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định thi hành kỷ luật lao động mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất
Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất
10/01/2017
133

Tải Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể
Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể
10/01/2017
162

Tải Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất
Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất
10/01/2017
4001

Tải Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bản mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bản mới nhất
10/01/2017
297

Tải Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu quyết định bồi thường trợ cấp tai nạn lao động
Mẫu quyết định bồi thường trợ cấp tai nạn lao động
10/01/2017
284

Tải Mẫu quyết định bồi thường trợ cấp tai nạn lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu quyết định bồi thường trợ cấp tai nạn lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng
Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng
10/01/2017
140

Tải Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động
Mẫu xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động
10/01/2017
146

Tải Mẫu xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất
Mẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất
10/01/2017
888

Tải Mẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu hợp đồng cộng tác viên bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng
10/01/2017
134

Tải Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo bản mới nhất
Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo bản mới nhất
10/01/2017
1168

Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng, công ty luật SP mở kênh tư vấn pháp luật miễn phí về Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo bản mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo tài liệu. Liên hệ luật sư ngay hôm nay theo số 19006196 để được trợ giúp.


Tổng số trang: 9