Trang chủSep_Path.pngLao động
Tư vấn điều kiện và thủ tục xin hưởng trợ cấp thai sản 2017
Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất
30/01/2018
264

Phân tích chế độ thai sản người lao động được hưởng khi mang thai và khi sinh con theo quy định mới. Luật sư chia sẻ cách tính mức trợ cấp được hưởng và điều kiện một người lao động được hưởng chế độ thai sản theo Bộ luật lao động 2012 và các quy định pháp luật liên quan.

Tư vấn điều kiện thủ tục khiếu nại của người lao động 2017
Tư vấn thủ tục khiếu nại cho người lao động
30/01/2018
261

Thủ tục khiếu nại của người lao động được điều chỉnh bởi Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động. Khi có tranh chấp xảy ra, người lao động có thể khiếu nại bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo luật định.

Biên bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 2017
Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
13/02/2017
3626

Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động 2017 – Tải mẫu biên bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động sử dụng cho các trường hợp quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động năm 2012. Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ phải lập thành văn bản và được người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh, doanh nghiệp ký. Thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ là một dạng phụ lục hợp đồng lao động nên nội dung và hình thức phải tuân theo quy định tại Bộ luật lao động.

Mẫu hợp đồng thử việc bản mới nhất
Mẫu hợp đồng thử việc bản mới nhất
03/02/2017
2122

Hợp đồng thử việc – Tải mẫu hợp đồng thử việc mới nhất cập nhật theo luật lao động 2012 và quy định mới của luật bảo hiểm xã hội. Tùy theo đặc thù công việc mà doanh nghiệp sử dụng các điều khoản trong hợp đồng thử việc phù hợp về thời gian và chế độ đãi ngộ cho người lao động trong thời gian thử việc.

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương năm 2017
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương bản mới nhất
02/02/2017
1821

Đơn xin nghỉ việc không lương – Tải mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất được cập nhật theo quy định của luật lao động 2012. Người lao động khi xin nghỉ việc riêng, xin nghỉ việc không lương căn cứ vào tính chất công việc đảm nhiệm phải gửi đơn xin nghỉ việc không hưởng lương tới công ty và chỉ được phép nghỉ khi công ty chấp thuận.


Tổng số trang: 34