Trang chủSep_Path.pngHợp đồng
Xử lý tranh chấp hợp đồng giao kêt bằng miệng
Xử lý tranh chấp hợp đồng giao kêt bằng miệng
22/02/2018
263

Hợp đồng miệng là hợp đồng chỉ được giao kết bằng nói, không phải bằng văn bản. Ở đây ta có thể hiểu hợp đồng miệng là khi các bên trong hợp đồng này thỏa thuận các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, và các nội dung khác thông qua lời nói qua lại giữa hai bên.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ mới
Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ mới
07/02/2018
228

Các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có quyền đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền làm cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định. Vậy, pháp luật quy định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những gì?

Những điều cần biết về hợp đồng mượn tài sản
Những điều cần biết về hợp đồng mượn tài sản
06/02/2018
378

Bộ Luật dân sự đưa ra các quy định về hợp đồng mượn tài sản mà không phải trả tiền. Việc ký kết hợp đồng này sẽ giúp 2 bên xác định được đồ vật cho mượn sẽ được người mượn sử dụng với mục đích gì, thời hạn mượn là bao lâu và khi nào người cho mượn có thể lấy lại đồ vật này.

Cách sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cách sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
06/02/2018
1465

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp hợp đồng bị lỗi sai sót cần sửa, người có quyền nghĩa vụ liên quan cần công chứng, chứng thực lại hợp đồng mới. Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Nội dung cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
06/02/2018
294

Xin hỏi luật sư pháp luật quy định những nội dung nào cần có trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá? Xin luật sư hướng dẫn cách soạn thảo nội dung hợp đồng để chúng tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 22