Trang chủSep_Path.pngHợp đồng
Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế theo luật thương mại
Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế theo luật thương mại
22/02/2018
678

Phân tích các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế và cách xử lý hợp đồng kinh tế ký sai nguyên tắc. Pháp luật quy định như thế nào về việc đại diện ký kết hợp đồng kinh tế? Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế là những tư tưởng chỉ đạo có tính chất bắt buộc đối với các chủ thể khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. Khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế cử một đại diện để ký vào hợp đồng kinh tế.

Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
Điểm bất lợi trong hợp đồng thế chấp tài sản thường gặp
22/02/2018
402

Hợp đồng thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn được bên thế chấp và ngân hàng đám phán theo quy định pháp luật. Luật sư xin tổng hợp điểm bất lợi trong mẫu hợp đồng thế chấp tài sản được các ngân hàng thường xuyên sử dụng mà bên thế chấp gặp phải nếu không thỏa thuận kỹ sẽ gặp bất lợi trong việc xử lý tài sản thế chấp sau này.

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
22/02/2018
367

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Bồi thường thiệt hại hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
22/02/2018
845

Hợp đồng dân sự (HĐDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN) là HĐDS có chủ thể nước ngoài tham gia; căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài; tài sản liên quan đến hợp đồng nằm ở nước ngoài. Chính yếu tố nước ngoài dẫn đến hiện tượng cùng một lúc có thể có nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia điều chỉnh hợp đồng. Việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng cũng như để bảo vệ lợi ích của các bên khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, một trong những nguyên tắc quan trọng được pháp luật các nước cũng như các điều ước quốc tế ghi nhận là các bên tham gia quan hệ hợp đồng có quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mượn tài sản
22/02/2018
219

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn cho mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 22