Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp

>> Tải luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bản đầy đủ

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới bao gồm

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

 

Đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty cổ phần

- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề (thực tế hiện nay thì ưu điểm này không phải là tuyệt đối vì các loại hình công ty đều có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần như nhau, thậm chí công ty TNHH còn có nhiều lợi thế hơn trong việc kinh doanh các ngành nghề có tính chất đối nhân - không đối vốn như dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ...).

- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

- Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong khoản vốn cam kết góp vào công ty nên hạn chế nhiều cho người đầu tư, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Luật doanh nghiệp là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp từ cơ cấu tổ chức quản lý đến đặc điểm của các loại hình công ty. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật Trí Nam khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196.

 

Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không
Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không
07/02/2018
159

Tôi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới bằng cách mua khối lượng lớn cổ phần của một công ty. Việc này pháp luật quy định như thế nào, tôi có đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh? Đầu tư tài chính khác gì với những lĩnh vực đầu tư khác? Thế nào là kinh doanh trái phép? Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không, điều đó được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp: 

Hình thức con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất
Hình thức con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất
07/02/2018
167

Hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất tại nghị định 96/2015/NĐ-CP và luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13. Tổng hợp các hình thức, nội dung con dấu doanh nghiệp được pháp luật cho phép kể từ ngày 01/07/2015 và hướng dẫn cách lựa chọn nội dung con dấu doanh nghiệp để thuận tiền cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
06/02/2018
1004

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty năm 2017
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH mới
06/02/2018
1837

Quyết định bổ nhiệm giám đốc – Tải mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH năm 2017 của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo luật doanh nghiệp 2014 một nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm đồng thời được ghi nhận Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc phó giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
06/02/2018
368

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
06/02/2018
942

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất
06/02/2018
1706

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
06/02/2018
616

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
06/02/2018
298

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
06/02/2018
202

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
06/02/2018
854

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính mới
06/02/2018
656

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty
06/02/2018
158

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình
06/02/2018
209

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty
06/02/2018
1050

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty
06/02/2018
180

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng thiết kế công trình
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng thiết kế công trình
06/02/2018
191

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng thiết kế công trình bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng thiết kế công trình hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trợ lý giám đốc mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm trợ lý giám đốc mới nhất
06/02/2018
1930

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm trợ lý giám đốc bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm trợ lý giám đốc hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giám sát công trình
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giám sát công trình
06/02/2018
1958

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giám sát công trình bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giám sát công trình hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh công ty
06/02/2018
2150

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh công ty bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự công ty
06/02/2018
945

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự công ty bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thiết kế công trình
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thiết kế công trình
06/02/2018
627

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thiết kế công trình bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thiết kế công trình hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mức xử phạt hành vi vi phạm về khuyến mại
Mức xử phạt hành vi vi phạm về khuyến mại
05/02/2018
482

Công ty tôi thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại để phát triển fanpage. Xin hỏi luật sư pháp luật quy định như thế nào về mức xử phạt hành vi vi phạm trong hoạt động khuyến mại. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cách xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Cách xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
05/02/2018
212

Xin hỏi luật sư cách thực hiện thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành như thế nào? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Kinh doanh vũ trường, karaoke cần điều kiện gì?
Kinh doanh vũ trường, karaoke cần điều kiện gì?
05/02/2018
237

Xin chào luật sư, hiện gia đình tôi muốn mở một quán karaoke thì ngoài giấy tờ đảm bảo về an ninh trật tự tôi cần phải có giấy tờ gì nữa không? Mong luật sư chỉ dẫn thêm nếu tôi kinh doanh thì cần phải thông báo đến những cơ quan nào? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp khi nào?
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp khi nào?
05/02/2018
219

Chào luật sư, tôi muốn mở một cửa hàng bán thuốc, bản thân đã có bằng tốt nghiệp của đại học dược Hà Nội và chứng chỉ hành nghề. Khi đăng ký tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và phải đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Kinh doanh quán game có nhất thiết phải treo biển?
Kinh doanh quán game có nhất thiết phải treo biển?
02/02/2018
248

Chào luật sư, nhà tôi ở trong ngõ nhỏ, có mở một quán game 10 máy, cũng đều có khách quen nên tôi không nghĩ phải treo biển. Tôi làm thế có vi phạm gì không? Việc mở quán game có nhất thiết phải treo biển. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu
Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu
01/02/2018
255

Xin chào luật sư, công ty tôi vừa mới thành lập, có tiến hành nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng từ Nhật về. Đây là sản phẩm chức năng, không phải thuốc, khi nhập về bán tôi có cần công bố không? Nếu công bố một lượt tất cả các sản phẩm được không hay phải công bố cho từng loại riêng biệt? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Kinh doanh gây tiếng ồn có bị xử phạt?
Kinh doanh gây tiếng ồn có bị xử phạt?
01/02/2018
195

Xin hỏi luật sư pháp luật quy định như thế nào về việc gây tiếng ồn khi kinh doanh làm ảnh hưởng đến các hộ dân khác. Xin luật sư giải đáp cụ thể vấn đề nêu trên. (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Khi nào bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội
Khi nào bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội
01/02/2018
261

Tôi nghe nói nếu nợ tiền bảo hiểm xã hội có thể doanh nghiệp sẽ bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội. Xin luật sư phân tích giúp tôi quy định về việc truy thu tiền bảo hiểm xã hội để tôi áp dụng. (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Được quảng cáo rượu trong trường hợp nào
Được quảng cáo rượu trong trường hợp nào
01/02/2018
245

Tôi thấy khi đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo phòng đăng ký kinh doanh luôn yêu cầu mở ngoặc không bao gồm quảng cáo thuốc lá, rượu. Xin hỏi luật sư trường hợp nào được quảng cáo rượu theo quy định hiện hành? (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
01/02/2018
236

Chào luật sư, tôi đang có nhu cầu mở trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc, xin hỏi luật sư điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? Xin luật sư hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ để tôi áp dụng trong thực tế. (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Quy định cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời có gì mới?
Quy định cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời có gì mới?
01/02/2018
299

Xin hỏi luật sư việc lập quy hoạch và quy trình xây dựng, hồ sơ cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời hiện nay có gì mới? Xin luật sư phân tích quy định pháp luật điều chỉnh việc xin giấy phép quảng cáo ngoài trời để tôi áp dụng. (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Bán hàng bắt buộc phải lập hóa đơn khi nào?
Bán hàng bắt buộc phải lập hóa đơn khi nào?
01/02/2018
285

Xin hỏi luật sư pháp luật hiện nay quy định giá trị hàng hóa mua bán từ bao nhiêu tiền trở lên thì bắt buộc phải lập hóa đơn. Quy định này ghi nhận tại văn bản pháp luật nào? (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Nghĩa vụ bảo mật thông tin cho người nộp thuế
Nghĩa vụ bảo mật thông tin cho người nộp thuế
01/02/2018
257

Xin hỏi luật sư có quy định nào ghi nhận việc cơ quan quản lý thuế nói riêng và các cơ quan nhà nước nói chung có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho người nộp thuế không? Văn bản pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này? (Nội dung câu hỏi được tóm tắt, rút gọn đảm bảo sự bảo mật thông tin của người liên hệ)

Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
01/02/2018
249

Chào luật sư, tôi đang dự định thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho công ty mình. Vậy xin hỏi hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm các giấy tờ gì? Mong luật sư giải đáp.

thay-doi-giam-doc-cong-ty
Thay đổi giám đốc công ty cần những thủ tục gì?
01/02/2018
1602

Trường hợp thay đổi thay đổi giám đốc công ty thường là đối với những công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Trong đó, giám đốc có thể là người chủ sở hữu công ty hoặc cũng có thể chỉ là người lao động. Bởi vậy, có rất nhiều lý do dẫn đến việc phải thay đổi giám đốc công ty, hoặc thậm chí là phải thay đổi trụ sở công ty. Nhưng trong bài viết này, Luật Trí Nam sẽ chỉ đề cập đến việc thay đổi vị trí giám đốc để vấn đề được rõ ràng hơn.

thu-tuc-lap-kho-chua-hang
Các thủ tục lập kho chứa hàng cho doanh nghiệp
01/02/2018
1437

Đối với nhiều doanh nghiệp thì ngoài trụ sở làm việc thì còn có kho chứa hàng kinh doanh. Để duy trì kho hàng cũng như hoạt động kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến các thủ tục. Việc lập kho chứa hàng này cũng quan trọng như việc lập trụ sở của công ty đó. Vậy thủ tục lập kho chứa hàng bao gồm những gì? Dưới đây, Luật Trí Nam sẽ tư vấn giúp các doanh nghiệp.

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề bán thuốc thú y
Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề bán thuốc thú y
31/01/2018
177

Chào luật sư, tôi đang tìm hiểu thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề bán thuốc thu y, xin luật sư hướng dẫn giúp tôi các bước thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề bán thuốc thú y để tôi áp dụng trên thực tế. Tôi xin cảm ơn.

Điểm mới về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
Điểm mới về tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
31/01/2018
180

Chào luật sư, cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình pháp luật quy định như thế nào? Xin luật sư chỉ giúp tôi các điểm mới về việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Tư vấn điều kiện hoạt động kinh doanh lưu động
Tư vấn điều kiện hoạt động kinh doanh lưu động
31/01/2018
358

Kinh doanh lưu động có trường hợp phải đăng ký kinh doanh, có những trường hợp thu nhập thấp không phải đăng ký kinh. Pháp luật có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh lưu động cho những chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh này.

Tư vấn đóng thuế để mua hóa đơn cho thuê nhà
Tư vấn đóng thuế để mua hóa đơn cho thuê nhà
31/01/2018
208

Chào luật sư, xin hỏi quy định hiện hành ghi nhận việc nghĩa vụ đóng thuế và cách mua hóa đơn cho thuê nhà như thế nào? Xin luật sư giải đáp giúp tôi để tôi áp dụng.

Tư vấn điều chỉnh thuế suất trên hóa đơn đã lập
Tư vấn điều chỉnh thuế suất trên hóa đơn đã lập
31/01/2018
178

Chào luật sư, xin hỏi hóa đơn sau khi lập và suất cho khách hàng nếu công ty phát hiện sai sót về mức thuế suất thì phải suất hóa đơn mới hay được phép điều chỉnh hóa đơn. Xin luật sư trợ giúp.

Cách chọn địa chỉ đặt trụ sở chính doanh nghiệp
Cách chọn địa chỉ trụ sở chính khi đăng ký doanh nghiệp
31/01/2018
238

Lựa chọn địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp là bước xác định thông tin khó nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp. Địa chỉ công ty sẽ quyết định công ty thuộc đội quản lý thuế nào, công ty có thuộc đối tượng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không và công ty lựa chọn phân khúc thị trường nào.

Hướng dẫn chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh
Cách chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh cho công ty
31/01/2018
571

Hiện nay theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 cũng như các luật chuyên ngành khác, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Ngành nghề kinh doanh sẽ được phòng Đăng ký kinh doanh cấp riêng trong bản xác nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp thay vì ghi nhận tại mục 3 giấy phép đăng ký kinh doanh như trước đây.

Vai trò người đại diện theo pháp luật
Vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
31/01/2018
419

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay đổi nhiều nội dung trong quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, luật sư xin chia sẻ và phân tích một số quy định nổi bật góp phần giúp các doanh nhân nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và vai trò của chức danh này trong các hoạt động của công ty.

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
31/01/2018
216

Theo quy định luật doanh nghiệp mới 2014, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về cổ đông sáng lập cần thông báo với cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp - Phòng đăng ký kinh doanh. 

Mẫu quy chế hoạt động chi nhánh mới nhất
Mẫu quy chế hoạt động chi nhánh công ty vừa và nhỏ
31/01/2018
1127

"Tải mẫu quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh công ty ở đâu cho đúng?" Rất nhiều bạn đọc đã yêu cầu luật sư hỗ trợ biểu mẫu và hướng dẫn cách trình bày nội dung. Luật sư xin đăng tải để các doanh nghiệp tham khảo sử dụng trong thực tế.

Hướng dẫn xin hoàn thuế GTGT theo quy định mới
Thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất
31/01/2018
317

“Thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có gì thay đổi?”, là nội dung được hỏi rất nhiều trong thời gian gần đây. Để tiện cho việc áp dụng của doanh nghiệp Luật sư hướng dẫn toàn tập về thủ tục hoàn thuế trong khuôn khổ bài viết này để doanh nghiệp theo dõi.

Cổ phiếu và cách lập sổ cổ đông công ty cổ phần
Cổ phiếu và cách lập sổ cổ đông công ty cổ phần
31/01/2018
114

Trong bài viết này chúng tôi làm rõ quy định về nội dung ghi nhận trên cổ phiếu và sổ cổ đông của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động
Điều kiện xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động
30/01/2018
108

Quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động. Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề và xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo nghị định 55/2013/NĐ-CP và danh mục hồ sơ tài liệu khi xin giấy phép tại Sở lao động thương binh xã hội.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh
Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng mới nhất
30/01/2018
352

Tải mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng tại chi cục thuế ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Thủ tục mua hóa đơn bán hàng áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp kê khai thuế theo hình thức khấu trừ. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn không được viết tay, người thực hiện thủ tục phải đánh máy và điền thông tin đầy đủ sau đó ký tên, đóng dấu (Nếu có) để gửi lên cơ quan thuế.

Mẫu bản cam kết trụ sở khi mua hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể
Mẫu bản cam kết trụ sở khi mua hóa đơn bán hàng
30/01/2018
193

Mẫu bản cam kết trụ sở hợp pháp khi thực hiện thủ tục mua hóa đơn tại chi cục thuế căn cứ theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp tính thuế theo hình thức trực tiếp khi thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng tại chi cục thuế phải cam kết có trụ sở chính hợp pháp khi đề nghị chi cục thuế bán hóa đơn.

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh năm 2017
Tư vấn thủ tục mua hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể
30/01/2018
201

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn bán hàng tại chi cục thuế cho hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh quy định tại điều 3 thông tư 39/2014/TT-BTC. Song song với việc hướng dẫn thủ tục luật sư xin chia sẻ một số vướng mắc thường gặp khi thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng dưới dạng hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh và cách khắc phục các khó khăn này để Quý vị tiện áp dụng trên thực tế.

Cách tính thuế khoản cho hộ kinh doanh cửa hàng 2017
Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh, cửa hàng mới
29/01/2018
389

Tư vấn cách tính thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 92/2015/TT-BTC. Nếu bạn thấy rằng mức thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cơ quan thuế áp cho hộ kinh doanh của bạn quá cao hãy tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư về cách tính thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh trong bài viết này để có căn cứ đề xuất thay đổi mức thuế khoản với cơ quan quản lý thuế.

Mức vốn điều lệ tối thiểu thành lập công ty 2017
Mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty
29/01/2018
1374

Tư vấn lựa chọn mức vốn điều lệ hợp lý khi đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức vốn tối thiểu cần đăng ký khi đăng ký công ty nhưng có được mở công ty vốn 1 đồng? Kê khai mức vốn điều lệ không đúng thực tế thì doanh nghiệp sẽ gặp những trở ngại gì? Dưới đây là ý kiến tư vấn của luật sư về cách chọn mức vốn điều lệ của một doanh nghiệp mới.

Tư vấn sử dụng mẫu điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Mẫu điều lệ công ty TNHH và cổ phần mới nhất
29/01/2018
3992

Mẫu điều lệ công ty năm 2017 – Tải các mẫu điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật sư xin chia sẻ mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên, mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên và mẫu điều lệ công ty cổ phần bản mới nhất. Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bạn sử dụng mẫu điều lệ cho phù hợp.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới và cách điền tờ khai
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH, cổ phần
29/01/2018
1627

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Tải mẫu I-2, I-3, I-4, I-5 giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần và công ty hợp danh ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Hồ sơ thành lập công ty năm 2017 ngoài một trong bốn mẫu người thành lập doanh nghiệp phải nộp kèm điều lệ và giấy tờ chứng thực cá nhân cho phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.

Mẫu công văn thông báo đòi nợ của doanh nghiệp mới nhất năm 2017
Mẫu công văn thông báo đòi nợ của công ty mới
29/01/2018
3654

Công văn đòi nợ khách hàng – Tải mẫu công văn thông báo yêu cầu khách hàng trả nợ, xác nhận nợ của công ty khi các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không trả, chậm trả. Giấy đòi nợ công ty nhằm mục định khách hàng xác nhận, chấp nhận số tiền nợ, thường áp dụng cho việc mua bán hàng qua điện thoại, hoặc giao hàng qua một nhà trung gian vận chuyển hoặc sử dụng cho việc khởi kiện các khoản nợ khó đòi.

Hướng dẫn tra cứu nội dung ngành nghề của công ty đối tác
Tra cứu phạm vi kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký
29/01/2018
297

Kiểm tra nội dung được phép hoạt động dựa theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký là điều quan trọng, nhưng việc áp mã ngành nghề theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam đang khiến người quản lý doanh nghiệp thực sự khó nhận biết và kiểm tra vấn đề luật sư đã nói. Dưới đây là những cách đơn giản để kiểm tra phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên danh sách ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần và kê khai thuế TNCN
Chuyển nhượng cổ phần ngang giá vẫn phải kê khai thuế TNCN
29/01/2018
388

Khối doanh nghiệp tư nhân phát triển dẫn đến việc phát sinh nhiều hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông với nhau hoặc chuyển nhượng cho cổ đông mới. Ai cũng biết chuyển nhượng vốn ngang giá không phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tuy nhiên nghĩa vụ kê khai thuế TNCN là điều bắt buộc áp dụng theo khoản 1, điều 6 thông tư 111/2013/TT-BTC.

Tư vấn quy định về ngành nghề kinh doanh chính của công ty
Cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính khi thành lập công ty
22/07/2017
2001

Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính khi đăng ký công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 68/2014/QH13. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính có thực sự quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp trên thực tế. Ngành nghề kinh doanh chính là gì? Vai trò của ngành nghề kinh doanh chính như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhanh
Cách thực hiện thủ tục thành lập công ty nhanh
21/06/2017
19329

Hướng dẫn cách thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhanh theo nghị định 78/2015/NĐ-CP và chia sẻ kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố. Thủ tục đăng ký công ty cổ phần có phức tạp hơn thủ tục đăng ký công ty TNHH? Các bạn hãy tham khảo ý kiến luật sư dưới đây để tiện nắm bắt

Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh mới 2017
Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất
21/06/2017
19483

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định 10/2007/QĐ-TTg và quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT. Luật sư xin hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề theo bảng mã ngành và thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Phòng ĐKKD. Bảng ngành nghề kinh doanh luôn là yếu tố đánh giá quy mô và loại hình hoạt động của doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty luật SP doanh nghiệp có được chất lượng tư vấn tốt nhất với thời gian chỉ 3 – 5 ngày.

Nguyên tắc cơ bản trong soạn thảo điều lệ công ty
Nguyên tắc cơ bản trong soạn thảo điều lệ công ty
20/06/2017
214

Điều lệ công ty là thỏa thuận của những người đăng ký thành lập công ty không trái luật nhằm xác lập các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty, cách thức công ty chấm dứt tồn tại v.v…. Để hoạt động suôn sẻ, và tránh những rắc rối với pháp luật, doanh nghiệp cần quan tâm một số điểm cơ bản trong cách soạn thảo thành lập điều lệ công ty.

Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên bản mới nhất
Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên bản mới nhất
20/06/2017
692

Tải Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất năm 2017
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản mới nhất
20/06/2017
704

Mẫu điều lệ công ty cổ phần 2017 - Tải điều lệ công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên bản mới nhất
Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên bản mới nhất
20/06/2017
237

Tải Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi đăng ký công ty mới
Nên lựa chọn đăng ký công ty TNHH hay cổ phần thì tốt hơn
18/06/2017
292

Nên đăng ký công ty mới theo loại hình nào? Đăng ký doanh nghiệp theo hình thức công ty TNHH hay cổ phần phù hợp hơn với kế hoạch kinh doanh của bạn? Hãy cùng luật sư so sánh sự khác nhau giữa loại hình doanh nghiệp, từ đó áp dụng trong từng trường hợp cụ thể để lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp khi đăng ký ông ty.

Tư vấn việc cần làm của giám đốc khi thực hiện thủ tục mở công ty
Việc cần làm của Giám đốc khi tiến hành thủ tục đăng ký công ty mới
18/06/2017
198

Phân tích vai trò của giám đốc khi đăng ký công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/Qh13. Nếu bạn được chỉ định làm giám đốc công ty bạn nên nắm bắt quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của giám đốc trong công ty đồng thời hiểu rõ các loại giấy tờ giám đốc phải ký trong hồ sơ đăng ký công ty theo nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Đặt tên công ty năm 2017 cần lưu ý vấn đề gì
Đặt tên công ty nên lưu ý những vấn đề gì?
10/03/2017
309

Khi đặt tên công ty ngoài việc tên đẹp, chuẩn phong thủy bạn nên kiểm tra tến đó có khả năng sử dụng để đăng ký thành lập công ty không. Luật sư xin chia sẻ những điều cấm khi đặt tên công ty theo luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo an toàn hóa chất mới nhất
Mẫu báo cáo an toàn hóa chất mới nhất
10/03/2017
616

Tải mẫu báo cáo an toàn hóa chất mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 28/2010/TT- BCT áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hóa chất. Mọi vướng mắc về quy định liên quan đến an toàn hóa chất quý vị hãy gọi tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 ngay hôm nay để được luật sư trợ giúp.

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty 2017
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận
03/02/2017
234

Hướng dẫn thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty khác quận hoặc khác tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp khi thay đổi trụ sở chính phải thực hiện đổi dấu công ty và thay đổi mẫu thông báo phát hành hóa đơn. Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty hay gặp vướng mắc tại điểm gì? Cách giải quyết vướng mắc ra sao?

Cách đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật mới
Cách đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật mới
22/01/2017
333

Cách đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cố phần áp dụng theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty.

Cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh công ty năm 2017
Cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh mới nhất
11/01/2017
539

Tư vấn cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh công ty năm 2017 khi thực hiện thủ tục thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh công ty bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là một trong các quy định tại thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Vậy áp ngành nghề kinh doanh theo mã cấp 4 như thế nào? Và cách đăng ký ngành nghề không có trong hệ thông mã ngành như thế nào? Hãy cùng tham khảo nội dung được luật sư chia sẻ dưới đây.

Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới
Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới
10/01/2017
201

Tải Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất
10/01/2017
221

Tải Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất
10/01/2017
735

Tải Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới
Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới
10/01/2017
149

Tải Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
337

Tải mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
09/01/2017
147

Tải mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài của doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi thành viên nước ngoài tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty
Mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty
09/01/2017
187

Tải mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân
Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân
09/01/2017
211

Tải mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền
09/01/2017
297

Tải mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửithông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc
Mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc
09/01/2017
532

Tải mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc bản mới nhất. Doanh nghiệp khi kinh doanh hóa chất độc cần thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
172

Tải mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi địa chỉ tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới
Mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới
09/01/2017
447

Tải mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ
Mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ
09/01/2017
354

Tải mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ được luật sư cập nhật mới nhất. Đây là một trong các tài liệu cần có khi đăng ký thực hiện khuyến mại có tính chất may rủi.

Mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hộ kinh doanh
Mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hộ kinh doanh
09/01/2017
164

Tải mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
09/01/2017
160

Tải mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
09/01/2017
160

Tải mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-6 đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
Mẫu III-6 đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
09/01/2017
139

Tải mẫu III-6 giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
09/01/2017
129

Tải mẫu bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mới nhất được luật sư cập nhật theo phụ lục số 12 thông tư 28/2010/TT-BCT.

Mẫu KM-12 báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại
Mẫu KM-12 báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại
09/01/2017
1245

Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại bản mới nhất. Doanh nghiệp kết thúc đợt khuyến mại cần lập báo cáo thực hiện khuyến mại gửi về Sở công thương/ Cục xúc tiến thương mại - Đơn vị doanh nghiệp đăng ký khuyến mại.

Mẫu KM-2 đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất
Mẫu KM-2 đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất
09/01/2017
221

Tải mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất. Doanh nghiệp trước khi triển khai chương trình khuyến mại cần lập hồ sơ đăng ký khuyến mại gửi về Sở công thương/ Cục xúc tiến thương mại tùy theo nội dung chương trình khuyến mại có tính chất may rủi hay không.

Mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
09/01/2017
781

Tải mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT. Chủ hộ kinh doanh sử dụng giấy đề thị đăng ký thành lập hộ khi doanh cá thể để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh
Mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh
09/01/2017
146

Tải mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT. Mẫu danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh sử dụng khi nhiều người tham gia thành lập một hộ kinh doanh cá thể.

Mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
Mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
09/01/2017
131

Tải mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-8 Thông báo sử dụng con dấu doanh nghiệp
Mẫu II-8 Thông báo sử dụng con dấu doanh nghiệp
09/01/2017
252

Tải mẫu II-8 thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sử dụng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thành lập chi nhánh và đăng ký thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Mẫu II-9 thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
Mẫu II-9 thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
09/01/2017
461

Tải mẫu II-9 thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh /văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
09/01/2017
145

Tải mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH
Mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH
09/01/2017
164

Tải mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu II-6 thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Mẫu II-6 thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
09/01/2017
159

Tải mẫu II-6 thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp
Mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp
09/01/2017
222

Tải mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp bản mới nhất được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo giải thể doanh nghiệp phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Mẫu II-21 thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu II-21 thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
09/01/2017
1032

Tải mẫu II-21 thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-22 thông báo chấm dứt chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh
Mẫu II-22 thông báo chấm dứt chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh
09/01/2017
162

Tải mẫu II-22 thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-23 thông báo chất dứt chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
Mẫu II-23 thông báo chất dứt chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
09/01/2017
102

Tải mẫu II-23 thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-19 đề nghị cập nhật thông tin chi nhánh, VPDD
Mẫu II-19 đề nghị cập nhật thông tin chi nhánh, VPDD
09/01/2017
154

Tải mẫu II-19 giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
09/01/2017
385

Tải mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Biểu mẫu sử dụng khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Mẫu II-13 thông báo thay đổi chi nhánh, VPDD công ty
Mẫu II-13 thông báo thay đổi chi nhánh, VPDD công ty
09/01/2017
277

Tải mẫu II-13 Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh công ty bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-14 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-14 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
158

Tải mẫu II-14 Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-15 thông báo rà soát thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-15 thông báo rà soát thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
126

Tải mẫu II-15 thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-16 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-16 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
140

Tải mẫu II- 16 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT áp dụng khi công ty sát nhập số mã số thuế và số đăng ký kinh doanh thành mã số doanh nghiệp.

Mẫu II-17 giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu II-17 giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư
09/01/2017
134

Tải mẫu II-17 Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT áp dụng khi công ty vốn nước ngoài chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp
Mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp
09/01/2017
246

Tải mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu II-12 thông báo lập chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
Mẫu II-12 thông báo lập chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
09/01/2017
169

Tải mẫu II-12 thông báo về việc lập chi nhánh, VPDD công ty ở nước ngoài bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH mới
Mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH mới
09/01/2017
176

Tải mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH bản mới nhật cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên sử dụng trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển nhượng vốn hoặc thay đổi vốn điêu lệ công ty.

Mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
09/01/2017
212

Tải mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần bản mới nhật cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách cổ đông sáng lập sử dụng trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi vốn điêu lệ công ty.

Mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
09/01/2017
177

Tải mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài bản mới nhất cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sử dụng khi đăng ký thành lập công ty cổ phần có cổ đông là cá nhân, công ty nước ngoài hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới
Mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới
09/01/2017
134

Tải mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách thành viên công ty hợp danh dùng khi đăng ký thành lập công ty hợp danh hoặc thay đổi vốn công ty hợp danh.

Mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới
Mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới
09/01/2017
253

Tải mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới nhất. Danh sách người đại diện theo ủy quyền sử dụng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có thành viên/ cổ đông góp vốn là công ty nước ngoài. Biểu mẫu cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I-2 đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Mẫu I-2 đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
09/01/2017
157

Tải mẫu I-2 đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất mới
Mẫu giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất mới
09/01/2017
177

Tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Mẫu kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Mẫu kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
09/01/2017
486

Tải mẫu kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nội dung văn bản hướng dẫn doanh nghiệp cách trình bày kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế
09/01/2017
135

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp. Mọi vướng mắc về thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hóa chất cấm mới nhất
Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hóa chất cấm mới nhất
09/01/2017
129

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép nhập khẩu hóa chất cấm mới nhất. Thẩm quyền cấp phép nhập khẩu hóa chất cấm thuộc thủ tướng chính phủ và được quản lý bởi Bộ công thương.

Mẫu đơn đề nghị sản xuất hóa chất cấm mới nhất
Mẫu đơn đề nghị sản xuất hóa chất cấm mới nhất
09/01/2017
147

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép sản xuất hóa chất cấm mới nhất.Thẩm quyền cấp phép nhập sản xuất chất cấm thuộc thủ tướng chính phủ và được quản lý bởi Bộ công thương.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất
Mẫu đơn đề nghị thẩm định kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất
09/01/2017
145

Tải mẫu đơn đề nghị thẩm định kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư 28/2010/TT-BCT.

Mẫu danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
Mẫu danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
09/01/2017
944

Tải danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp được luật sư cập nhật theo phụ lục 1 thông tư số 28/2010/TT-BCT.

Mẫu bảng kê khai trang bị phòng hộ lao động
Mẫu bảng kê khai trang bị phòng hộ lao động
09/01/2017
172

Tải mẫu bảng kê thiết bị, kỹ thuật, khai trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất ban hành kèm theo phụ lục 3 thông tư số 28/2010/TT-BCT.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện
09/01/2017
163

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Mọi vướng mắc về thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanhhóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu báo cáo hóa chất mới bản đầy đủ
Mẫu báo cáo hóa chất mới bản đầy đủ
09/01/2017
223

Tải mẫu báo cáo hóa chất mới bản đầy đủ được luật sư cập nhật theo thông tư số 28/2010/TT-BCT áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh và nhập khẩu khẩu hóa chất.

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH
Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH
23/11/2016
181

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp đúng luật, nhanh gọn, chuyên nghiệp Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng, xác nhận chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân. 

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
23/11/2016
172

Thay đổi trụ sở chính của công ty/doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội phát triển mới, mở rộng giao thương và trên hết là nhằm thích ứng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi mã số thuế?
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi mã số thuế?
17/07/2016
365

Mã số doanh nghiệp gắn liền với doanh nghiệp từ khi thành lập cho đến khi không còn hoạt động nữa. Mã số doanh nghiệp chỉ được sử dụng một lần duy nhất, không có sự chuyển giao lại trong trường hợp doanh nghiệp cũ không còn hoạt động. Căn cứ theo tình hình công ty, mục đích hoạt động thì việc chuyển đổi tên công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc rất thường thấy. Tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn không biết khi thực hiện thay đổi như vậy, mã số thuế, mã số doanh nghiệp có ảnh hưởng gì không?

Điều kiện thành lập cơ sở, trung tâm dạy nghề
Điều kiện thành lập cơ sở, trung tâm dạy nghề
17/07/2016
150

Chúng tôi chuyên tư vấn đăng ký kinh doanh, nếu bạn đang muốn thành lập trung tâm dạy nghề và đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy tham khảo những phân tích dưới đây của chúng tôi. Dạy nghề là một lĩnh vực kinh doanh mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang hướng tới hoạt động. Dạy nghề có 3 cấp độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (sơ cấp nghề).

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp
Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp
17/07/2016
299

Để hoạt động mua bán doanh nghiệp được diễn ra sôi động và hạn chế những trường hợp vô hiệu khi xác lập quan hệ hợp đồng mua bán doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp cần được xây dựng và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Dựa vào những phương hướng đã được đề cập ở phần trên, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp sẽ có những giải pháp sau:

Loại tài sản được dùng để góp vốn vào doanh nghiệp
Loại tài sản được dùng để góp vốn vào doanh nghiệp
17/07/2016
167

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn thành lập doanh nghiệp bao gồm góp vốn, mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp mới, mua phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập Khi thành lập công ty hay trong quá trình hoạt động của mình, cá nhân, tổ chức thường có phải góp vốn để hoạt động. Từ năm 2015, việc góp vốn của cá nhân và tổ chức vào doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Xử phạt treo biển hiệu nhà hàng bằng tiếng nước ngoài
Xử phạt treo biển hiệu nhà hàng bằng tiếng nước ngoài
17/07/2016
208

Lỗi vi phạm thường gặp trong sai phạm về biển quảng cáo đó là biển hiệu chỉ sử dụng chữ nước ngoài, có biển ghi song ngữ cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt Nam nhưng chữ nước ngoài in to hơn hoặc nằm trên chữ tiếng Việt. Cơ quan chức năng đã có biện pháp xủ phạt đồng thời cảnh cáo các cơ sở ,bắt buộc những cơ sở này lắp đặt, trình bày biển hiệu theo đúng quy định. Theo điều 66 Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Doanh nghiệp có phải đối tượng đóng phí công đoàn?
Doanh nghiệp có phải đối tượng đóng phí công đoàn?
17/07/2016
129

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Như vậy, dù có hay chưa có công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp thì vẫn phải bắt buộc đóng kinh phí công đoàn.

Tranh chấp tài sản khi doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục phá sản
Tranh chấp tài sản khi doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục phá sản
17/07/2016
168

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến bờ vực phá sản, khi giải quyết về thủ tục phá sản cho doanh nghiệp lại xảy ra tranh chấp về tài sản thì thủ tục giải quyết như thế nào? pháp luật có quy định về vấn đề này không? Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, hoạt động theo quy định của pháp luật quy định khi bị phá sản mà xảy ra tranh chấp về tài sản có những hướng giải quyết như thế nào ? Việc quy định của pháp luật ra sao về vấn đề này :

Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể
Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể
17/07/2016
168

Pháp luật việt Nam quy định trường hợp giải thể doanh nghiệp người lao động được hưởng những quyền lợi như thế nào, luật doanh nghiệp 2014 đã quy định chi tiết, người lao động được hưởng những quyền riêng của họ khi doanh nghiệp giải thể. Người lao động khi tham gia làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi nhất định bên cạnh đó cũng có những nghĩa vụ kèm theo. Trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể thì pháp luật dự liệu và quy định quyền lợi của người lao động khi giải thể doanh nghiệp được giải quyết như thế nào ?

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán doanh nghiệp
Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán doanh nghiệp
17/07/2016
163

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là thỏa thuận theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho bên mua và được nhận thanh toán. Bên mua có quyền nhận toàn bộ hoặc một phần vốn, cổ phần đủ để chi phối của doanh nghiệp mục tiêu và có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán. Để hợp đồng mua bán doanh nghiệp có hiệu lực thì phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 122 Bộ luật Dân sự. Cụ thể như sau:

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp vô hiệu khi nào?
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp vô hiệu khi nào?
17/07/2016
198

Các căn cứ làm hợp đồng dân sự vô hiệu được quy định từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là một dạng hợp đồng dân sự nên cũng sẽ bị vô hiệu nếu rơi vào một trong các căn cứ tại các điều luật nói trên. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp vô hiệu khi rơi vào những trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự. Tuy nhiên, trên thực tế thường gặp các trường hợp hợp đồng mua bán doanh nghiệp vô hiệu sau:

Đại diện theo ủy quyền được ký kết những giấy tờ nào?
Đại diện theo ủy quyền được ký kết những giấy tờ nào?
17/07/2016
173

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện được quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật dân sự năm 2005. vậy, Đại diện theo ủy quyền được ký kết những giấy tờ nào? Theo quy định tại Điều 144 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định phạm vi đại diện thì người đại diện theo ủy quyền được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi ủy quyền mà đã xác lập theo ủy quyền. Cụ thể như sau:

Đại diện cho công ty đứng ra vay tiền ai phải trả?
Đại diện cho công ty đứng ra vay tiền ai phải trả?
17/07/2016
201

Trong những trường hợp cụ thể khác nhau mà người đại diện cho công ty đứng ra vay tiền và nghĩa vụ về khoản vay đó sẽ phụ thuộc vào chủ thể vay là ai ? Trường hợp người đại diện đứng ra vay tiền cho công ty để thực hiện một hoạt động nào đó của công ty về nguyên tắc công ty sẽ phải thanh toán khoản vay đó cho người đại diện. Nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp đại diện cho công ty đứng ra vay tiền..Cần phải xác định, người có quyền đại diện cho công ty tham gia kí kết các giao dịch là giám đốc của công ty. Có thể chia ra các trường hợp sau đây :

Rủi ro của việc đứng tên thay trong đăng ký kinh doanh
Rủi ro của việc đứng tên thay trong đăng ký kinh doanh
17/07/2016
625

Việc đứng tên trong đăng ký kinh doanh đồng nghĩa với việc là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan xảy ra trong kinh doanh. Rủi ro xảy ra đối với người đứng tên thay là rất lớn và những vấn đề này khó giải quyết. Trường hợp một người được nhờ đứng tên thay trong đăng ký kinh doanh tức người đó sẽ trở thành người đại diện cho công ty trong việc kinh doanh, ký kết hợp đồng với đối tác. Tuy nhiên, việc nhờ đứng tên trong đăng ký kinh doanh có những vấn đề liên quan xảy ra đến với người đứng tên thay rất khó giải quyết. Vậy, Rủi ro của việc đứng tên thay trong đăng ký kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào ?

Ấn định số thuế phải nộp cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?
Ấn định số thuế phải nộp cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?
17/07/2016
125

Cơ quan thuế có được ấn định số thuế phải nộp cho doanh nghiệp không? Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế khoán. Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định về các trường hợp mà Cơ quan thuế có thể ấn định về thuế phải nộp với người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp:

Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
17/07/2016
864

Cạnh tranh trong kinh doanh chính là động lực để các doanh nghiệp phát triển. Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thì áp lực cạnh tranh tăng lên rất lớn. Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp buộc phải thực hiện những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tồn tại, trong đó có việc gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác. Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 44 Luật cạnh tranh.

Quy định về đấu giá tên miền website mới nhất
Quy định về đấu giá tên miền website mới nhất
17/07/2016
140

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/07/2014: Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Theo quyết định, việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định.

Có được tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã?
Có được tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã?
17/07/2016
263

Xin hỏi luật sư có quy định nào điều chỉnh việc xin tăng hoặc giảm vốn điều lệ của hợp tác xã hay không? Với vai trò là một thành viên hợp tác xã tôi được quyền tham gia ý kiến như thế nào khi hợp tác xã quyết định thay đổi vốn điều lệ?

Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không?
Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không?
17/07/2016
1043

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, pháp luật thừa nhận một doanh nghiệp có quyền mở chi nhánh. Việc thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc mở rộng kinh doanh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Vậy chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay không? Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm người) có khả tồn tại và hoạt động độc lập trước pháp luật. Căn cứ theo Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp 2014 thì Chi nhánh doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, bởi lẽ:

Quy định pháp luật cần biết về doanh nghiệp tư nhân
Quy định pháp luật cần biết về doanh nghiệp tư nhân
17/07/2016
153

Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các mục đích kinh doanh. Theo Luật Doanh nghiệp: “ Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kì một loại chứng khoán nào; mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân”.

Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm
Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm
17/07/2016
184

Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp bảo hiểm chính là thuế tính trên giá trị tăng thêm của dịch vụ bảo hiểm và hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp. Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải đóng thuế giá trị gia tăng như sau:

Đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
17/07/2016
427

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty cổ phần có thể thêm người đại diện theo pháp luật. Và việc đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như sau:

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần
Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần
17/07/2016
160

Cổ đông sáng lập khi thay đổi CMTND, thay đổi giấy chứng thực các nhân hoặc công ty cổ phần đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng vốn, rút vốn,... thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong vòng 10 ngày kể từ ngày cổ đông sáng lập thông báo thay đổi thông tin tới công ty. Cùng luật sư tìm hiểu thủ tục thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập tại phòng đăng ký kinh doanh.

Sáp nhập công ty cổ phần với công ty TNHH
Sáp nhập công ty cổ phần với công ty TNHH
17/07/2016
270

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Vậy, Điều kiện sáp nhập, trình tự thủ tục và hồ sơ sáp nhập công ty cổ phần với công ty TNHH được pháp luật quy định như thế nào?

Gia công hàng hóa nước ngoài thuộc danh mục cấm nhập khẩu
Gia công hàng hóa nước ngoài thuộc danh mục cấm nhập khẩu
17/07/2016
161

Thủ tục gia công sản phẩm thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Hoạt động gia công tái chế, chữa các sản phẩm công nghệ thông tin cấm nhập khẩu. Thủ tục thực hiện hoạt động gia công tái chế, chữa các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài được quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BTTTT, cụ thể:

Cấp giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cấp giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
17/07/2016
138

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép cho cơ sở khám chữa bệnh khi thay đổi địa điểm theo quy định hiện nay như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này. Thủ tục xin cấp giấy phép cho cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp này được dựa trên quy định về thủ tục hành chính được quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng (VAT)
Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng (VAT)
17/07/2016
156

Thuế giá trị gia tăng có điểm cơ bản khác với thuế doanh thu là chỉ có người bán hàng (hoặc dịch vụ) lần đầu phải nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu bán hàng (hoặc cung ứng dịch vụ). Còn người bán hàng (hoặc dịch vụ) ở các khâu tiếp theo đối với hàng hoá (hoặc dịch vụ) đó, chỉ phải nộp thuế trên phần giá trị tăng thêm. Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
Đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
17/07/2016
146

Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi được phép vào cư trú, làm việc tại Việt Nam theo giấy mời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển ra nước ngoài khi hết thời hạn cư trú, làm việc tại Việt Nam là một trong những loại hàng hóa nhập khẩu được miên thuế theo quy định của pháp luât. Xóa bỏ hàng rào thuế quan là một trong những mục tiêu về tự do hóa thương mại hàng háo mà Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện khi bước vào sân chơi chung của WTO và hiện nay là Cộng đồng Asean. Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có nhiều hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu cũng sẽ được miễn thuế. Vậy, thủ tục đăng kí danh mục hàng hóa xuât, nhập khẩu được miễn thuế được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty
17/07/2016
168

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên áp dụng theo nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2015. Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thông qua việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

Việc cần làm khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ
Việc cần làm khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ
12/07/2016
166

Tổng hợp những thủ tục doanh nghiệp cần làm khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp. Ngoài ra luật sư cũng xin hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty áp dụng theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động xúc tiến thương mại
Các hành vi bị cấm trong hoạt động xúc tiến thương mại
12/07/2016
335

Hoạt động xúc tiến thương mại là biện pháp phổ biến và quan trọng trong việc phát triển thương hiệu, phát triển thị trường của mỗi doanh nghiệp. Cùng luật sư tìm hiểu những điều cấm trong hoạt động xúc tiến thương mại mà các doanh nghiệp cần lưu ý và phòng tránh.

Thu nhập khấu trừ thuế có gồm chi phí quảng cáo, khuyến mại
Thu nhập khấu trừ thuế có gồm chi phí quảng cáo, khuyến mại
12/07/2016
144

Quảng cáo, tiếp thị, các hoạt động khuyến mại, chi hoa hồng môi giới, thuê tiếp tân - khánh tiết, biếu quà, tặng báo của các cơ quan báo chí… là những hoạt động cần thiết trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không phải tất cả các chi phí quảng cáo đều được giảm trừ khi kê khai nộp thuế thu nhập nhập doanh nghiệp.

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại
Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại
12/07/2016
153

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền, quảng cáo hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo mục 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp nên đọc kỹ quy định pháp luật và hướng dẫn của luật sư để áp dụng chính xác.

Cách viết hóa đơn cho hàng biếu tặng
Cách viết hóa đơn cho hàng biếu tặng
12/07/2016
143

Hàng biếu tặng có được viết hóa đơn không? Nội dung của hóa đơn hàng biếu tặng như thế nào? Hướng dẫn chi tiết cách viết hoá đơn gtgt hàng cho biếu tặng theo đúng quy định của Bộ Tài Chính

Việc cần làm khi đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
Việc cần làm khi đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
12/07/2016
269

Luật sư xin tổng hợp những việc doanh nghiệp cần làm khi thay đổi tên doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn cách đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp áp dụng theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp.

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng
12/07/2016
140

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Không phải bất kì chi phí đầu vào nào của hàng hoác dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu trừ mà phải thỏa mãn những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Cụ thể, điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được xác định như sau:

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
12/07/2016
146

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được áp dụng theo điều 25 nghị định 78/2015/NĐ-CP và sử dụng biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Thủ tục chuyển nhượng loại hình doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau Luật sư trích dẫn 5 loại hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong đó phổ biến nhât vẫn là trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.

Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp do mua bán, sát nhập
Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp do mua bán, sát nhập
12/07/2016
158

Công ty luật SP chuyên dịch vụ mua bán, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp với đội ngữ luật sư chuyên nghiệp nhiều kinh kiệm. Thủ tục cơ cấu lại doanh nghiệp được luật sư đưa ra quy trình triển khai chặt chẽ, nhanh gọn và chuẩn theo quy định pháp luật.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty
12/07/2016
166

Trong quá trình kinh doanh, pháp luật cho phép Doanh nghiệp được thay đổi vốn điều lệ và các thành viên của Doanh nghiệp có thể thay đổi tỷ lệ vốn góp của mình trong Doanh nghiệp. Vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng cho quá trình hoạt động, thu hút vốn đầu tư cũng như thực hiện nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp. Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty như sau:

Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?
Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?
12/07/2016
173

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, đối với doanh nghiệp tư nhân không chỉ được phép bán doanh nghiệp mà còn có thể cho thuê doanh nghiệp. Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân như sau:

Hướng dẫn mua bán doanh nghiệp tư nhân
Hướng dẫn mua bán doanh nghiệp tư nhân
12/07/2016
152

Hoạt động mua, bán doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Vậy, thủ tục thực hiện việc mua bán doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định về thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

Quy định về thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp
Quy định về thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp
12/07/2016
2090

Việc thành lập chi bộ Đảng tại doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển Đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp. Nghị định 98/2014/NĐ-CP Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Quản lý chứng thư số đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Quản lý chứng thư số đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
12/07/2016
401

Các tổ chức cá nhân tham gia đấu thầu phải đăng ký sử dụng chứng thư số để đăng tải thông tin trong hoạt động đấu thầu. Chứng thư số sử dụng trong Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Điều 8 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định về Quản lý chứng thư số đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Cách đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH nhanh
Cách đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH nhanh
12/07/2016
168

Cách đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH theo luật doanh nghiệp 2014. Luật sư xin chia sẻ cách thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do công ty TNHH thay đổi thành viên góp vốn. Thủ tục thay đổi thành viên đồng thời với việc thay đổi cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH.

Khi nào bên mời thầu được phép hủy thầu?
Khi nào bên mời thầu được phép hủy thầu?
12/07/2016
221

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Vậy, những trường hợp nào thì bên mời thầu được phép hủy thầu?

Cách đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
Cách đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
12/07/2016
184

Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển đến địa chỉ trụ sở mới. Cùng luật sư tìm hiểu cách thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp nhanh theo luật doanh nghiệp 2014.

Quyền yêu cầu tòa án hủy quyết định đại hội cổ đông
Quyền yêu cầu tòa án hủy quyết định đại hội cổ đông
12/07/2016
134

Cổ đông có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định của Đại hội đồng không? Xin luật sư tư vấn giúp doanh nghiệp tôi quy định về quyền yêu cầu Tòa án hủy quyết định của đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Không góp đủ vốn điều lệ bị phạt bao nhiêu?
Không góp đủ vốn điều lệ bị phạt bao nhiêu?
12/07/2016
186

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thành viên có nghĩa vụ góp đủ số vốn đã đăng ký. Nếu hết thời gian đó mà không góp đủ, vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Mức xử phạt đối với trường hợp không góp đủ vốn điều lệ được quy định tại điều 23 nghị định 155/2013/NĐ-CP như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc công ty khác không?
Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc công ty khác không?
12/07/2016
195

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân được làm hay không được làm giám đốc của công ty khác?

Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
12/07/2016
149

Công ty tôi chuyên dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế, hiện tại chúng tôi muốn dừng việc kinh doanh, vậy xin luật sư hướng dẫn giúp thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và rút tiền ký quỹ tại ngân hàng.

Khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp gồm những việc gì?
Khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp gồm những việc gì?
12/07/2016
145

Doanh nghiệp tôi vừa thành lập xong và tôi nghe nói sẽ phải thực hiện một số thủ tục về kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp. Vậy xin luật sư hướng dẫn giúp để doanh nghiệp tôi tiện áp dụng.

Hiểu thêm về vốn trong công ty cổ phần
Hiểu thêm về vốn trong công ty cổ phần
12/07/2016
150

Cùng luật sư tìm hiểu quy định về vốn trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Các vấn đề pháp lý liên quan đến vốn điều lệ công ty cổ phần được ghi nhận như thế nào? Các bạn hãy xem các nội dung phân tích của luật sư ở trong bài viết.

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Các hành vi bị cấm trong kinh doanh dịch vụ bảo vệ
12/07/2016
149

Cung ứng dịch vụ bảo vệ liên quan trực tiếp đến 4 nhóm đối tượng như Công ty bảo vệ, nhân viên bảo vệ, Doanh nghiệp mượn tên kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Doanh nghiệp thuê dịch vụ bảo vệ. Cùng luật sư tìm hiểu các hành vi bị cấm của 4 loại đối tượng này liên quan đến dịch vụ bảo vệ.

Đối tượng được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
Đối tượng được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
12/07/2016
205

Không thể phủ nhận hàng hóa sử dụng trong kinh doanh bán hàng đa cấp thường có chất lượng khá tốt và ít mua được từ các nguồn khác trên thị trường. Cùng luật sư tìm hiểu điều kiện về đối tượng được sử dụng trong hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.

Cách bổ sung địa chỉ văn phòng giao dịch, kho chứa hàng
Cách bổ sung địa chỉ văn phòng giao dịch, kho chứa hàng
12/07/2016
472

Cách bổ sung địa chỉ văn phòng giao dịch, kho chứa hàng theo luật doanh nghiệp 2014. Hiện nay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận tại mục 10 trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nữa mà được Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy phép hoạt động địa điểm kinh doanh tách biệt với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hành vi bị cấm trong kinh doanh hàng hóa lưu động
Hành vi bị cấm trong kinh doanh hàng hóa lưu động
12/07/2016
130

Kinh doanh lưu động là dịch vụ thường triển khai ở những nơi đông người, các sự kiện ngắn ngày do đó việc quản lý hoạt động kinh doanh lưu động cũng được pháp luật quy định rõ để đảm bảo an ninh trật tự. Cùng luật sư tìm hiểu những hành vi bị cấm trong kinh doanh hàng hóa lưu động.

Mã chương loại khoản nộp thuế công ty là bao nhiêu
Mã chương loại khoản nộp thuế công ty là bao nhiêu
12/07/2016
883

Tổng hợp danh mục mã chương, loại, khoản, tiểu mục dùng để nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2016 cho công ty. Hướng dẫn cách tra cứu mã chương, loại, khoản, tiểu mục để điền vào giấy nộp tiền ngân sách nhà nước. Tra cứu mã chương, loại, khoản ở đâu? Danh mục mã chương, loại, khoản, tiểu mục dùng để nộp thuế ban hành theo văn bản pháp luật nào? Cách điền mã chương, loại, khoản, tiểu mục vào giấy nộp tiền như thế nào?

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
12/07/2016
290

Pháp luật quy định những trường hợp như thế nào thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký? Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Điều 43 Thông tư 01/2013/TT – BKHĐT quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
12/07/2016
153

Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Vậy, những hình ảnh, ngôn ngữ nào không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu? Hiện nay theo quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu gồm:

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
12/07/2016
162

Tính chất chịu trách nhiệm của hai loại hình doanh nghiệp là khác nhau do vậy khi tiến hành việc chuyển đổi doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện cũng như thủ tục phải chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Điều 199 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 3, Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

Quy định về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty
Quy định về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty
12/07/2016
453

Sở hữu chéo là việc một số chủ thể sở hữu cổ phần, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp ở từ hai ngân hàng trở lên hoặc sở hữu cổ phần lẫn nhau. Vậy, pháp luật quy định hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty như thế nào? Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty như sau:

Cách xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhanh
Cách xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhanh
12/07/2016
167

Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp bởi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, doanh nghiệp sau khi nhận được giấy phép phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở thì mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

Cách xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa nhanh
Cách xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa nhanh
12/07/2016
128

Doanh nghiệp muốn tổ chức du lịch cho khách Việt Nam tại Việt Nam thì một trong những điều kiện cần thiết là doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Cùng luật sư tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo quy định mới nhất.

Trả cổ tức trong công ty cổ phần quy định thế nào?
Trả cổ tức trong công ty cổ phần quy định thế nào?
12/07/2016
168

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩ vụ về tài chính. Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn. Trong đó, vấn đề trả cổ tức cũng là một trong những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2014 so với luật Doanh nghiệp 2005.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
12/07/2016
149

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định và được thực hiện theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải. Tại Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có các quy định điều kiện chung kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô như sau:

Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
12/07/2016
176

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Vậy, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm những giấy tờ gì? Điều 21  Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

Doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát?
Doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát?
12/07/2016
171

Ban kiểm soát là cơ quan được thành lập với nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị và quản lý điều hành của công ty. Vậy, doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát? Trong số các loại hình doanh nghiệp không phải tất cả các loại hình doanh nghiệp đều bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát mà chỉ có một số loại hình doanh nghiệp nhất định mới phải thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Cụ thể đó là:

Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập
Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập
12/07/2016
165

Hành vi nào trong hoạt động kiểm toán được coi là vi phạm pháp luật? Xin luật sư cho biết việc xử lý sai phạm trong hoạt động kiểm toán chỉ áp dụng đối với kiểm toán viên và công ty kiểm toán hay áp dụng đối với cả công ty thực hiện kiểm toán.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
12/07/2016
135

Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh được hưởng những quyền cơ bản, quan trọng của công ty đồng thời phải thực hiện những nghĩa vụ tương xứng để bảo vệ quyền lợi của công ty và những người liên quan. Thành viên hợp danh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 176 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?
Cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?
12/07/2016
133

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập, điều hành các website thương mại điện tử, sàn giao dịch, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (có thể hiểu là các website có trang bị giỏ hàng, thanh toán và thông tin giá bán sản phẩm) mới phải tiến hành đăng ký với Bộ Công thương.Vậy cụ thể cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?

Loại cổ phần được phép phát hành lần đầu
Loại cổ phần được phép phát hành lần đầu
12/07/2016
155

Chào bán cổ phần lần đầu được hiểu là việc đưa một loại cổ phần của một tổ chức lần đầu ra công chúng. Ngay khi công ty đăng kí doanh nghiệp việc bán cổ phần cho các cổ đông đã được xem là lần chào bán đầu tiên. Khi chào bán cổ phần lần đầu tiên thì loại cổ phần được chào bán không chỉ là cổ phần phổ thông mà còn có thể có các loại cổ phần ưu đãi khác. Việc có hay không có cổ phần ưu đãi và đó là loại cổ phần ưu đãi nào phụ thuộc vào điều lệ của mỗi công ti quy định. Còn cổ phần phổ thông là phổ biến nhất và là cổ phần bắt buộc phải có của mỗi công ty cổ phần.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
12/07/2016
170

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. Theo Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Hạn mức khuyến mại hàng hóa là bao nhiêu
Hạn mức khuyến mại hàng hóa là bao nhiêu
12/07/2016
177

Khuyến mại là một trong những hình thức xúc tiến thương mại, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của mình thông qua việc cho khách hàng hưởng một số lợi ích nhất định. Vậy hạn mức khuyến mại là gì? Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cần thiết của các thương nhân nhằm giúp các thương nhân tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nhận biết khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Nhận biết khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
12/07/2016
413

Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động khuyến mại đó là việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch và của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Khuyến mại là một trong những hoạt động thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp cũng lợi dụng hình thức xúc tiến thương mại này để nhằm cạnh tranh, loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh một cách không lành mạnh. Vì thế để kiểm soát vấn đề này,

Công ty được bổ nhiệm nhiều người đại diện theo pháp luật không?
Công ty được bổ nhiệm nhiều người đại diện theo pháp luật không?
12/07/2016
137

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật không? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Trường hợp nào bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần?
Trường hợp nào bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần?
12/07/2016
184

Quy định của pháp luật về trường hợp cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào?Cùng luật sư phân tích quy định chi tiết về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần ghi nhận tại luật doanh nghiệp sô 68/2014/QH13.

Chi nhánh có phải thành lập công đoàn không?
Chi nhánh có phải thành lập công đoàn không?
12/07/2016
224

Trong trường hợp công ty mở chi nhánh thì chi nhánh đó có phải thành lập công đoàn không? Bài viết sau sẽ làm rõ vấn đề này? Theo quy định của pháp luật thì đối với trường hợp chi nhánh sẽ không phải thành lập công đoàn cơ sở mà phải thành lập công đoàn cơ sở thành viên. Cụ thể:

Những chính sách mới có hiệu lực trong năm 2016
Những chính sách mới có hiệu lực trong năm 2016
12/07/2016
105

Kể từ ngày 1/1/2016, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, hứa hẹn mang đến một nhiều thay đổi trong đời sống của người dân Việt Nam trong công cuộc hội nhập vào sân chơi chung TPP và Cộng đồng Asean. Tăng lương tối thiểu vùng, quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt, về phát triển công nghiệp hỗ trợ, về bảo hiểm xã hội, thai sản, bán hàng đa cấp, trợ cấp giáo viên…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2016.

Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không?
Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không?
12/07/2016
215

Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không? Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này. Theo như quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Bộ luật dân sự thì được phép  ủy quyền cho chi nhánh sử dụng tài khoản của công ty mẹ. Cụ thể, 

Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
12/07/2016
127

Hoạt động trung gian thanh toán là hoạt động ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, kết nối giữa người mua và người bán, để người bán có thể nhận được tiền và người mua có thể trả tiền cho người bán thông qua phương thức gián tiếp. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được quy định cụ thể tại Thông tư số 39/2014/TT-NHNN. Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau:

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế
Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế
12/07/2016
108

Người lao động có thể tự quyết toán thuế hoặc công ty thay mặt. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp phải có sự đồng ý ủy quyền của người lao động thì mới được thực hiện thủ tục quyết toán thuế Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế được quy định cụ thể như sau:

Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
12/07/2016
140

Tổ chức cá nhân đủ điều kiện góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 có quyền góp vốn, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Có được góp vốn công ty bằng tiền mặt không?
Có được góp vốn công ty bằng tiền mặt không?
12/07/2016
158

Hiện nay, khi góp vốn vào công ty đã cấm hình thức giao dịch bằng tiền mặt. Vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC. Cấm góp vốn vào doanh nghiệp bằng hình thức tiền mặt quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán tiền mặt. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp đặt trùng tên tiếng anh có được không?
Doanh nghiệp đặt trùng tên tiếng anh có được không?
12/07/2016
172

Xin hỏi luật sư hai công ty trùng tên tiếng Anh có được không? Có quy định nào của pháp luật quy định về việc trùng tên tiếng anh của công ty không? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan.

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần
Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần
12/07/2016
164

Công ty tôi đang muốn đổi tên để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính của mình, xin luật hướng dẫn thủ tục đổi tên công ty cổ phần để tôi áp dụng thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Ai không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
Ai không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
12/07/2016
134

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng được sử dụng quyền này. Vậy, đó là những trường hợp nào? Điều 18, Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm:

Chuyển quyền sở hữu tài sản đã dùng góp vốn
Chuyển quyền sở hữu tài sản đã dùng góp vốn
12/07/2016
176

Khi thành lập công ty hay trong quá trình hoạt động của mình, cá nhân, tổ chức thường có phải góp vốn để hoạt động và sẽ phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Vậy, việc chuyển quyền này được pháp luật quy định như thế nào? Việc chuyển quyền sở hữu tài sản khi góp tài sản để tạo thành vốn vào doanh nghiệp được quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
12/07/2016
159

Việc thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Vậy, điều kiện để thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ là gì? Về điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại Điều 9 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP như sau:

Điều kiện có hiệu lực về chủ thể của hợp đồng đại lý
Điều kiện có hiệu lực về chủ thể của hợp đồng đại lý
12/07/2016
191

Hiện nay Luật Thương mại 2005 không có quy định cụ thể về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại, vì vậy để xác định các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại nói chung cũng như hợp đồng đại lý thương mại nói riêng thì đều được xác định trên các căn cứ của Bộ luật dân sự. Vậy, điều kiện có hiệu lực về chủ thể của hợp đồng đại lý được pháp luật quy định như thế nào?

Bán hàng qua mạng có phải đăng ký kinh doanh không?
Bán hàng qua mạng có phải đăng ký kinh doanh không?
12/07/2016
150

Bán hàng qua mạng thường triển khai theo hai phương thức: Bán hàng thông qua việc lập website và bán hàng thông qua các mạng xã hội hoặc các sàn giao dịch thương mại điện tử như hệ thống giao vặt. Nếu các bạn không biết việc bán hàng của mình có đúng hay không chắc hẳn sẽ khiến tâm lý lo âu, do đó luật sư xin tóm tắt các quy định liên quan để làm rõ vấn đề này.

Thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm nhanh
Thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm nhanh
12/07/2016
135

Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm hoặc do tổ chức chính trị - xã hội thành lập. Vậy, thủ tục để thành lập trung tâm dịch vụ việc làm là gì? Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập nên việc thành lập trung tâm dịch vụ việc làm tuân được thực hiện theo thủ tục sau:

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
12/07/2016
294

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Vậy, việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định trong trường hợp nào?

Họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
12/07/2016
148

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được pháp luật nước ta quy định như thế nào?

Con dấu doanh nghiệp có phải là tài sản của doanh nghiệp không?
Con dấu doanh nghiệp có phải là tài sản của doanh nghiệp không?
12/07/2016
146

Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân. Một câu hỏi được đặt ra là con dấu doanh nghiệp có được xem là tài sản của doanh nghiệp không? Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì có thể khẳng định con dấu doanh nghiệp không phải là tài sản của doanh nghiệp. Bởi vì:

Làm gì khi bị phòng ĐKKD ra thông báo sửa hồ sơ
Làm gì khi bị phòng ĐKKD ra thông báo sửa hồ sơ
12/07/2016
163

Hướng dẫn tự thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp mới, tự tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty. Hướng dẫn cách giải trình và sử đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh khi bị phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

Thuế TNCN từ chuyển nhượng phần vốn góp
Thuế TNCN từ chuyển nhượng phần vốn góp
12/07/2016
151

Theo quy định người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước, đó là thuế thu nhập cá nhân. Vậy đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân được thu căn cứ vào đâu? Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu,... Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được quy định Tại điều 11 thông tư 111/2013/TT-BTC.

Điều kiện triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị
Điều kiện triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị
12/07/2016
258

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy cuộc họp của Hội đồng uqarn trị diễn ra trong những trường hợp nào? Điều kiện tiến hành là gì?

Hồ sơ đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài
Hồ sơ đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài
12/07/2016
205

Khi doanh nghiệp muốn đăng ký một khoản vay nước ngoài và đảm bảo việc phải đăng ký thì sẽ tiến hành làm hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài. Vậy, hồ sơ cần những giấy tờ gì?

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
12/07/2016
229

Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định hiện nay là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã đăng ký một mức vốn điều lệ cố định, mức vốn này vẫn sẽ giữ nguyên nếu như doanh nghiệp không muốn thay đổi trong quá trình hoạt động. 

Có được thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân?
Có được thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân?
12/07/2016
116

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Vây, có được thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân hay không? Mã số thuế thu nhập cá nhân để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:

Khi nào được tự rút vốn khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn?
Khi nào được tự rút vốn khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn?
12/07/2016
116

Theo như luật doanh nghiệp 2014 thì thành viên của một công ty TNHH chỉ được rút lại vốn góp khi thuộc 1 trong 4 trường hợp sau: Mua lại vốn góp;Chuyển nhượng phần vốn góp;Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác và khi công ty thay đổi vốn điều lệ.

Quy định mới nhất về sổ đăng ký cổ đông
Quy định mới nhất về sổ đăng ký cổ đông
12/07/2016
256

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ cổ đông gồm những nội dung chủ yếu nào?

Xử lý khi làm mất hóa đơn, chứng từ
Xử lý khi làm mất hóa đơn, chứng từ
12/07/2016
103

Khi doanh nghiệp làm mất hóa đơn, chứng từ của công ty thì có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?  Trong quá trình kinh doanh, vận hành công ty thì công việc kế toán sẽ không tránh khỏi những sai sót. Một trong những sai sót thường gặp đó là việc bị mất chứng từ, hóa đơn của công ty. Vậy để xử lý chính xác trình tự theo qui định của pháp luật và theo chiều hướng có lợi cho công ty các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau :

Điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
12/07/2016
148

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Giá trị pháp lý của chữ ký số doanh nghiệp
Giá trị pháp lý của chữ ký số doanh nghiệp
12/07/2016
147

Khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay được dùng để xác nhận lời hứa hay cam kết và sau đó không thể rút lại được. Chữ ký số không đòi hỏi phải sử dụng giấy mực, nó gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào một bản cam kết nào đó.

Điều kiện để doanh nghiệp được tự in hóa đơn GTGT
Điều kiện để doanh nghiệp được tự in hóa đơn GTGT
12/07/2016
366

Việc doanh nghiệp tự in hóa đơn đã được pháp luật hiện hành cho phép. Tuy nhiên để tự in hóa đơn, Doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy, đó là những điều kiện gì?

Được phép góp vốn điều lệ bằng hình thức nào?
Được phép góp vốn điều lệ bằng hình thức nào?
12/07/2016
194

Hình thức góp vốn điều lệ bằng tiền được luật doanh nghiệp thừa nhận bao gồm: Thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản hoặc thực hiện việc góp vốn bằng hình thức nộp trực tiếp tiền mặt. Tùy theo đối tượng thực hiện thủ tục thành lập công ty, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong việc góp thêm vốn hoặc nhận chuyển nhượng vốn là cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức mà hình thức góp vốn được quy định khác nhau.

Thành viên công ty không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?
Thành viên công ty không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?
12/07/2016
309

Hết thời hạn góp vốn doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh đăng ký điều chỉnh lại vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thành viên/ cổ đông không góp đủ vốn. Thời hạn tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cũng được quy định tùy theo từng loại hình doanh nghiệp bạn lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp.

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
12/07/2016
105

Việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là một trong những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể sử dụng để chống lại hành vi vi phạm nhãn hiệu. Vậy, pháp luật quy định xử lý trường hợp hợp này như thế nào? Điều 19 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau:

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
Điều kiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
11/07/2016
176

Cổ phần là minh chứng cho tư cách thành viên của cá nhân, tổ chức vào công ty. Việc chuyển nhượng cổ phần tuân thủ những hình thức nhất định theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Có được thay đổi loại tài sản đăng ký góp vốn?
Có được thay đổi loại tài sản đăng ký góp vốn?
11/07/2016
211

Thành viên/ cổ đông công ty được phép thay đổi loại tài sản góp vốn vào công ty tùy theo loại hình doanh nghiệp các bạn lựa chọn khi đăng ký thành lập Doanh nghiệp. Riêng với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải góp đủ và đúng nội dung đã cam kết về tài sản góp vốn. Mọi trường hợp thay đổi tài sản góp vốn phải được phòng đăng ký kinh doanh thông qua.

Các bước tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông
Các bước tiến hành cuộc họp Đại hội đồng hội đồng cổ đông
11/07/2016
151

So với Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới theo hướng mở rộng liên quan đến quy định về cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Một trong các nội dung mà tất cả các công ty cổ phần đều cần quan tâm. Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 được quy định ở tất cả các giai đoạn liên quan đến cuộc họp của đại hội đồng cổ đông bao gồm: chuẩn bị cuộc họp, triệu tập cuộc họp cuộc họp đại hội đồng cổ đông, tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông.

Xử lý tài sản bảo đảm khi doanh nghiệp phá sản
Xử lý tài sản bảo đảm khi doanh nghiệp phá sản
11/07/2016
155

Khi Luật Phá sản 2014 được cho là mở ra nhiều cánh cửa hơn cho việc phá sản doanh nghiệp, nỗi lo của chủ nợ có bảo đảm càng lớn.Có thể xử lý bảo đảm trong thủ tục phục hồi kinh doanh?

Quy trình mua sắm trực tiếp trong đấu thầu
Quy trình mua sắm trực tiếp trong đấu thầu
11/07/2016
1544

Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Vậy, quy trình mua săm trực tiếp trong đấu thầu hàng hóa quy định như thế nào?

Chủ sở hữu công ty được thay mặt công ty vay vốn không?
Chủ sở hữu công ty được thay mặt công ty vay vốn không?
11/07/2016
164

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Vậy, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền vay vốn không?

Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã thế nào?
Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã thế nào?
11/07/2016
143

Xin hỏi luật sư trường hợp nào thì thành viên hợp tác xã bị chấm dứt tư cách thành viên? Cơ quan nào có thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã?

Cấp giấy chứng nhận vốn góp trong hợp tác xã
Cấp giấy chứng nhận vốn góp trong hợp tác xã
11/07/2016
406

Xin hỏi luật sư thành viên hợp tác xã có được cấp giấy chứng nhận góp vốn không? Xin luật sư cho biết quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh vấn đề này.

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH do thừa kế
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH do thừa kế
11/07/2016
155

Bố tôi đã mất và hiện Ông đang đứng tên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi luật sư tôi có được quyền thay bố tôi làm chủ sở hữu công ty này theo thủ tục khai nhân thừa kế không?

Đại hội thành viên hợp tác xã cần đáp ứng điều kiện gì
Đại hội thành viên hợp tác xã cần đáp ứng điều kiện gì
11/07/2016
236

Đại hội thành viên hợp tác xã là gì, số lượng thành viên tham dự, trình tự thủ tục của đại hội thành viên hợp tác xã như thế nào...? Tất cả nội dung trên sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quyền triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã
Quyền triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã
11/07/2016
168

Ai được quyền triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã. Pháp luật quy định như thế nào về triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã?

Luật Phá sản 2014 có điểm gì mới?
Luật Phá sản 2014 có điểm gì mới?
11/07/2016
148

Luật Phá sản 2014 đã có hiệu lực với nhiều điểm mới nổi bật. Cùng luật sư tổng hợp và phân tích điểm mới của luật Phá sản 2014 để các doanh nghiệp tiện nắm bắt.

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
11/07/2016
147

Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các doanh nghiệp đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc nộp thuế.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
11/07/2016
116

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ bất động sản. Vậy, điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
11/07/2016
308

Để đảm bảo cho việc quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo do pháp luật quy định. Vậy đó là những điều kiện gì? Và cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm phải chuẩn bị những tài liệu gì để tiến hành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất
Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất
11/07/2016
154

So với Luật Doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều sự đổi mới. Một trong những đổi mới đó là về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hành vi giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Hành vi giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
11/07/2016
335

Việc giả mạo chữ ký, làm sai lệch hồ sơ là phạm pháp và phải bị xử lý theo pháp luật. Vậy, việc doanh nghiệp kê khai giả mạo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì bị xử lý như thế nào?

Quy định mới về bổ nhiệm hòa giải viên lao động
Quy định mới về bổ nhiệm hòa giải viên lao động
11/07/2016
121

Hòa giải viên là người có thầm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Không phải ai cũng trở thành hòa giải viên, để trở thành hòa giải viên cần trải quy những trình tụ thủ tục được quy định trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/05/2015.

Cách thực hiện sáp nhập doanh nghiệp mới nhất
Cách thực hiện sáp nhập doanh nghiệp mới nhất
11/07/2016
156

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trước những biến động của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và đưa ra phương án thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của mình. Một trong những phương thức mà các công ty trên thế giới, trong đó có các công ty Việt Nam lựa chọn để thay đổi bước đi trong chiến lược kinh doanh của mình là sáp nhập vào một doanh nghiệp khác.

Xử phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động
Xử phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động
11/07/2016
131

Nội quy lao động được hiểu là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện tại nơi làm việc. Pháp luật không bắt buộc tất cả các doanh nghiệp đều phải đăng ký nội quy lao động mà chỉ những doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động từ 10 người trở lên mới phải đăng ký. Trường hợp DN có trên 10 người lao động mà không đăng ký nội quy lao động thì bị xử lý thế nào?

Phân biệt giải thể và phá sản doanh nghiệp
Phân biệt giải thể và phá sản doanh nghiệp
11/07/2016
351

Mặc dù giải thể và phá sản doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp dừng hoạt động. Tuy nhiên bản chất của hai thủ tục này hoàn toàn khác nhau.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi nào?
Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi nào?
11/07/2016
142

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là một thuế trực thu được dùng để đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay chỉ có một số lượng nhất định các loại hình doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế xuất. Vậy đó là những loại hình doanh nghiệp nào?

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm giấy tờ gì?
Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm giấy tờ gì?
11/07/2016
118

Pháp luật quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì? Điều 25Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định vềhồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp như sau:

Điều lệ của các tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Điều lệ của các tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung nào?
11/07/2016
121

Điều lệ của các tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung nào. Luật sư xin chia sẻ quy định về nội dung điều lệ của tổ chức tín dụng để mọi người tham khảo.

Hợp đồng nào phải được Hội đồng quản trị chấp thuận?
Hợp đồng nào phải được Hội đồng quản trị chấp thuận?
11/07/2016
123

Để tránh những rủi ro cho công ty, có một số trường hợp khi ký kết Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Vậy, đó là những trường hợp nào?

Trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ trong tổ chức tín dụng
Trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ trong tổ chức tín dụng
11/07/2016
166

Trong những trường hợp đặc biệt, một số đối tượng nhất định không được phép đảm nhiệm những chức vụ trong các tổ chức tín dụng. Vậy đó là những trường hợp nào?

Khác biệt giữa chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần
Khác biệt giữa chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần
11/07/2016
424

Chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần đều có bản chất là quan hệ mua bán, làm thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần được bán hoặc chuyển nhượng trong công ty cổ phần. Vậy, sự khác nhau giữa chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần là gì?

Các hình thức mua lại cổ phần pháp luật cho phép
Các hình thức mua lại cổ phần pháp luật cho phép
11/07/2016
102

Mua lại cổ phần là việc công ty mua lại cổ phần của chính công ty mình từ các cổ đông trong công ty. Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. vậy, pháp luật quy định có những hình thức nào mua lại cổ phần?

Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi
Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi
11/07/2016
187

Pháp luật quy định công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu, phần vốn góp trong công ty khác. Tuy nhiên, để thực hiện việc này thì công ty cổ phần cần đáp ứng một số điều kiện. Vậy, đó là những điều kiện gì?

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần
11/07/2016
138

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Vậy, cổ phiếu và trái phiếu do Công ty cổ phần phát hành khác nhau như thế nào?

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
11/07/2016
133

Từ 01/01/2016 mức thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức thay đổi đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Vậy đối tượng nào được hưởng mức thuế doanh nghiệp 20%? Và doanh nghiệp có đủ điều kiện được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới luôn hay phải thực hiện thủ tục gì?

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
11/07/2016
150

Để được áp dụng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi trên.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
11/07/2016
157

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào khi kinh doanh dịch vụ karaoke? Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cụ thể bao gồm những gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết rõ hơn về vấn đề này.

Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06/GTGT trong năm nay
Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06/GTGT trong năm nay
11/07/2016
544

Hiện nay, quy định về đăng ký phương pháp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ ( 06/GTGT) đã có nhiều cải cách cho doanh nghiệp. Tuy nhiên ,doanh nghiệp cũng nên lưu tâm một số vấn đề sau.

Quy định về giám đốc công ty cổ phần có gì thay đổi
Quy định về giám đốc công ty cổ phần có gì thay đổi
11/07/2016
182

Bạn đang là giám đốc/tổng giám đốc của một công ty cổ phần. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân, bạn muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình bằng cách thành lập một công ty khác. Bạn đang băn khoan về việc mình đang làm giám đốc/tổng giám đốc của một công ty của phần thì có được làm giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiêp khác không? Công ty luật SP xin cung cấp những quy định mới nhất của pháp luật doanh nghiệp về vấn đề này.

Mức phạt vi phạm cách viết, đặt biển hiệu thế nào?
Mức phạt vi phạm cách viết, đặt biển hiệu thế nào?
11/07/2016
128

Treo biển hiệu là một trong những quy đinh bắt buộc mà doanh nghiệp sau khi thành lập phải chú ý. Tuy nhiên có thể vẫn vướng phải một số lỗi, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây để biết được mức phạt cụ thể trong từng trường hợp mà mình có thể gặp phải.

Hướng dẫn lập địa điểm kinh doanh làm kho chứa hàng
Hướng dẫn lập địa điểm kinh doanh làm kho chứa hàng
11/07/2016
185

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh để làm kho chứa hàng được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh được lập không ghi nhận tại mục 10 giấy phép đăng ký như trước kia mà được cấp giấy phép hoạt động độc lập với giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để tự bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp
Điều kiện để tự bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp
11/07/2016
103

Doanh nghiệp có tài sản muốn bán bằng hình thức tự thỏa thuận thì có được tự mình xây dựng quy chế đấu giá và tự tổ chức bán đấu giá không? Nếu được thì thực hiện theo văn bản nào hoặc có được vận dung Nghị định 17/2010/NĐ-CP không?

Quy trình thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp
Quy trình thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp
11/07/2016
1572

Quy trình thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp được thực hiện qua các quy trình sau: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản; Đánh giá chất lượng còn lại của tài sản; Đánh giá giá trị còn lại, xác định giá khởi điểm để bán đấu giá; Bán tài sản; Xử lý kết quả bán tài sản.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
11/07/2016
152

Hướng dẫn cách thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Tùy từng trường hợp người đại diện theo pháp luật hiện tại là Chủ tịch hội đồng thành viên/ chủ tịch công ty/ chủ tịch hội đồng quản trị hay là Giám đốc, Tổng giám đốc mà doanh nghiệp cần thực hiện đồng thời thủ tục thay đổi thông tin thuế của doanh nghiệp.

Giám đốc công ty cổ phần được phép làm giám đốc công ty khác
Giám đốc công ty cổ phần được phép làm giám đốc công ty khác
11/07/2016
157

Từ 01/07/2015 người làm Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty cổ phần được phép làm Giám đốc/ Tổng giám đốc một doanh nghiệp khác. Đây là quy định mở tháo bỏ nút thắt cho nhà đầu tư khi thành lập doanh nghiệp mới hoặc cơ cấu lại thành phần ban Giám đốc công ty đang hoạt động.

Công ty mới thành lập cần thực hiện thủ tục gì?
Công ty mới thành lập cần thực hiện thủ tục gì?
11/07/2016
113

Tổng hợp 12 việc cần làm ngày sau khi thành lập công ty mới. Bạn có thể tự thực hiện hoặc thuê kế toán triển khai các công việc này để đảm bảo doanh nghiệp mới thành lập của bạn đã chấp hành đúng và đủ các quy định pháp luật.

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
11/07/2016
127

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Những thu nhập nào phải chịu thuế, thu nhập nào dược miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:.Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 4 Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
11/07/2016
138

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau,theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.Nếu quá thời hạn nói trên mà không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ bị xử phạt, căn cứ xác định mức phạt sẽ theo số ngày nộp chậm.

Mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh hiện nay
Mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh hiện nay
11/07/2016
101

Mức phạt cao nhất đối với trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là từ 5 đến 10 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công ty mới thành lập được báo lỗ trong bao nhiêu năm?
Công ty mới thành lập được báo lỗ trong bao nhiêu năm?
11/07/2016
152

Nhiều thông tin trái triểu liên quan đến việc “Doanh nghiệp được kinh doanh lỗ trong bao nhiêu năm kể từ thời điểm thành lập” được bạn đọc tiếp tục phản hồi yêu cầu hỗ trợ của luật sư. Có người đang dự định thành lập công ty với quy mô nhỏ nhưng nghe nói chỉ được kinh doanh lỗ 2 năm đầu nên do dự vì hiệu quả kinh doanh thật sự chưa tính toán được. Để các bạn có cái nhìn chuẩn xác và đầy đủ vấn đề này luật sư xin phân tích các quy định pháp luật mới nhất làm rõ nội dung này.

Thời hạn góp đủ vốn điều lệ là bao nhiêu ngày?
Thời hạn góp đủ vốn điều lệ là bao nhiêu ngày?
11/07/2016
180

Thời hạn góp đủ vốn điều lệ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – theo tên gọi trước đây). Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thời hạn góp đủ vốn được áp dụng theo thời hạn do cơ quan quản lý đầu tư ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không ít hơn 90 ngày.

Công ty có được họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến?
Công ty có được họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến?
11/07/2016
120

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến là hợp pháp. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật doanh nghiệp mà quy định này được bố trí rải rác trong các điều luật về họp đại hội đồng cổ đông.

Cách treo biển hiệu công ty đúng luật
Cách treo biển hiệu công ty đúng luật
11/07/2016
326

Những nghĩa vụ doanh nghiệp phải làm sau thành lập công ty: đăng công bố, lập tài khoản ngân hàng, nộp tờ khai thuế, gắn biển hiệu công ty. Quy định về treo biển hiệu cụ thể như thế nào? Không treo biển hiệu thì doanh nghiệp có bị xử phạt hay không?

Cách thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật
Cách thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật
11/07/2016
1757

Hướng dẫn thay đổi mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Sau khi thành lập doanh nghiệp mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật và mẫu dấu công ty được chia sẻ trên cổng thông tin điện tử quốc gia đồng thời làm căn cứ để phòng đăng ký kinh doanh cùng các đối tác nhận biết mẫu dấu và mẫu chữ ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và các loại hợp đồng, công văn do doanh nghiệp ký kết.

Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ?
Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ?
11/07/2016
194

Căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh, nhiều công ty tnhh một thành viên có nhu cầu giảm vốn điều lệ công ty nhưng vẫn còn băn khoăn về quy định của pháp luật vì giảm vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp 2005 là không được chấp nhận. Vậy theo luật mới hiện hành luật doanh nghiệp 2014,công ty tnhh một thành viên giảm vốn có được ghi nhận không?

Thông báo phát hành hóa đơn và mức xử phạt khi có vi phạm
Thông báo phát hành hóa đơn và mức xử phạt khi có vi phạm
11/07/2016
127

Sau khi đặt in hóa đơn, doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo việc sử dụng hóa đơn lên cơ quan thuế trước khi sử dụng nó. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại không biết hoặc không thực hiện đầy đủ việc thông báo phát hành. Pháp luật quy định thế nào về thông báo phát hành cũng như các mức phạt khi có vi phạm. Công ty Luật SP xin tư vấn trong bài viết này.

Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp và mức phạt không bố cáo
Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp và mức phạt không bố cáo
11/07/2016
178

Quy định của pháp luật về việc đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp như thế nào? Có bắt buộc không? Không đăng có bị sao không?.Việc đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

Mức phạt lỗi hạch toán sai tài khoản, sửa chữa sổ sách
Mức phạt lỗi hạch toán sai tài khoản, sửa chữa sổ sách
11/07/2016
136

Nghị định 105/2013/NĐ-CP – quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định 105/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. Vậy vi phạm luật lập sổ sách kế toán sẽ bị xử phạt ra sao, xử phạt như thế nào, mức tiền bao nhiêu?

Quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông sáng lập
Quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông sáng lập
11/07/2016
207

Theo điều 18 và điều 119 luật doanh nghiệp 2014 quy định về Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại và Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh phải chọn mã ngành cấp bốn
Đăng ký ngành nghề kinh doanh phải chọn mã ngành cấp bốn
11/07/2016
377

Quy định của pháp luật hiện hành về cách ghi ngành nghề kinh doanh thế nào? Cần lưu ý những điểm gì? Công ty Luật SP xin tư vấn trong bài viết này.Quy định của pháp luật về việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế và mức xử phạt chậm nộp
Thời hạn nộp tờ khai thuế và mức xử phạt chậm nộp
11/07/2016
150

Theo quy định thì sau khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh công ty, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục với cơ quan thuế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp đã quá thời hạn cho phép mà vẫn chưa nộp tờ khai cho bên thuế, do đó đã bị phạt hành chính. Vậy thời hạn nộp tờ khai thuế và mức phạt cụ thể khi nộp chậm tờ khai là bao nhiêu? Công ty Luật SP xin tư vấn trong bài viết này.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề không?
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề không?
11/07/2016
159

Luật doanh nghiệp 2014 quy định như thế nào về thời gian cấp, nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi tên ngành nghề kinh doanh? Quy định mới về thời gian cấp giấy chứng nhận và nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 như thế nào?

Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên không?
Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên không?
11/07/2016
851

Pháp luật quy định như thế nào về việc tổ chức, quản lý của công ty TNHH một thành viên? Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên không? Công ty Luật SP xin tư vấn trong bài viết này:

Con dấu công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp mới
Con dấu công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp mới
11/07/2016
182

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định gì khác so với luật doanh nghiệp 2005 về quy định con dấu của công ty. Quy định mới này có ảnh hưởng gì đến việc đăng ký, sử dụng con dấu của công ty hay không? Đăng ký mẫu dấu trực tiếp ngay tại sở kế hoạch đầu tư mà không cần tới cơ quan công an? Doanh nghiệp tự làm con dấu, tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu. Quy định cụ thể về con dấu công ty theo luật doanh nghiệp 2014 như thế nào?

Điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp mới
Điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp mới
11/07/2016
139

Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015 quy định như thế nào về điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông; tỷ lệ biếu quyết trong cuộc họp Đại hội cổ đông? Công ty Luật SP tư vấn trong bài viết này.

Điều kiện đăng ký kinh doanh nhà hàng theo luật mới
Điều kiện đăng ký kinh doanh nhà hàng theo luật mới
11/07/2016
766

Phân tích thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống và các điều kiện cần chuẩn bị trước khi tiến hành kinh doanh. Nội dung bài viết được xây dựng căn cứ theo quy định pháp luật mới và kinh nghiệm triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng của luật sư trên thực tế.

Doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng phải thông báo với cơ quan nào?
Doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng phải thông báo với cơ quan nào?
11/07/2016
213

Mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập là một việc làm quan trọng của công ty. Tuy không có yêu cầu bắt buộc về việc phải lập tài khoản ngân hàng nhưng với tính tiện dụng cũng như lợi ích mà nó đem lại, lập tài khoản công ty là việc nên làm. Sau khi lập được tài khoản doanh nghiệp cần gửi bản thông báo lên phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp nào?
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp nào?
11/07/2016
216

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vậy, pháp luật quy định trường hợp nào thì đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh?

Cách xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Cách xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
11/07/2016
110

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ, thủ tục như nào, công ty Luật SP tư vấn trong bài viết này.Công ty Luật SP hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệptheo quy định của pháp luật như sau:

Quy định về quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên
Quy định về quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên
11/07/2016
149

Cùng luật sư phân tích quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên ghi nhận trong luật doanh nghiệp.Người triệu tập, nội dung đị điểmtriệu tập họp Hội đồng thành viên theo bộ luật doanh nghiệp.

Hướng dẫn đặt in hóa đơn lần đầu siêu nhanh
Hướng dẫn đặt in hóa đơn lần đầu siêu nhanh
11/07/2016
148

Hướng dẫn thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty, doanh nghiệp mới thành lập năm 2016. Doanh nghiệp muốn đặt in hóa đơn sẽ phải đáp ứng những điều kiện gì và trong vòng bao nhiêu ngày sau khi thành lập công ty doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng?

Thời hạn góp đủ vốn vào doanh nghiệp là bao lâu?
Thời hạn góp đủ vốn vào doanh nghiệp là bao lâu?
11/07/2016
141

Xin hỏi luật sư theo luật doanh nghiệp 2014 thì thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp là bao nhiêu ngày? Các loại hình doanh nghiệp khác nhau có thời hạn góp vốn khác nhau không?

Có được ủy quyền cho phó giám đốc ký hợp đồng kinh tế không?
Có được ủy quyền cho phó giám đốc ký hợp đồng kinh tế không?
11/07/2016
623

Phó giám đốc có thể là người địa diện cho doanh nghiệp nếu điều lệ công ty có quy định, nếu không có quy định và không có ủy quyền thì hợp đồng mà phó giám đốc ký sẽ bị vô hiệuCó được ủy quyền cho phó giám đốc ký hợp đồng kinh tế không? Đây là một trong những thắc mắc được rất nhiều người quan tâm, pháp luật có quy định rõ về vấn đề này, cụ thể như sau:

Mức xử phạt 14 lỗi thường gặp trong đăng ký kinh doanh
Mức xử phạt 14 lỗi thường gặp trong đăng ký kinh doanh
11/07/2016
270

Các lỗi vi phạm thường gặp của doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Mức xử phạt chi tiết sai phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của từng lỗi vi phạm theo nghị định 155/2013/NĐ-CP. Ngoài việc xử phạt về vi phạm hành chính, doanh nghiệp có thể bị áp dụng thêm các biện pháp xử lý như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo khoản 1 điều 211 luật doanh nghiệp 2014.

Thành viên góp vốn có được quyền quản lý công ty hợp danh?
Thành viên góp vốn có được quyền quản lý công ty hợp danh?
11/07/2016
291

Thành viên góp vốn không có quyền điều hành, quản lý công ty hợp danh, quyền này thuộc về các thành viên hợp danh - những người thành lập và chịu trách nhiệm vô hạn đối với những nghĩa vụ cũng như những khoản nợ của công ty hợp danh.

Hợp đồng của công ty được quy định như thế nào?
Hợp đồng của công ty được quy định như thế nào?
11/07/2016
139

Hợp đồng, giao dịch của công ty là cơ sở pháp lý thể hiện các mối làm ăn công việc của công ty có phát triển hay không. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan được xem xét thông qua khi có sự chấp thuận của lãnh đạo đúng theo quy định pháp luật.

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
11/07/2016
129

SP Law tư vấn các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật để bạn đọc tham khảo. Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật:

Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên
Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên
11/07/2016
135

Khi thành viên hội đồng thành viên không còn đạt đủ các tiêu chí hoặc vi phạm luật sẽ bị miễn nhiệm cách chức. Theo điều 93 bộ luật doanh nghiệp 2014 nêu rõ các trường hợp bị miễn nhiệm, cách chức thành viên hội đồng thành viênMiễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên.

Điều kiện xin hoàn thuế giá trị gia tăng
Điều kiện xin hoàn thuế giá trị gia tăng
11/07/2016
130

Trường hợp nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ hoàn thuế gồm những gì? Bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

Cách huyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH
Cách huyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH
11/07/2016
147

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty tnhh 2 thành viên gồm những bước nào? Hồ sơ gồm những gì? Công ty Luật SP sẽ tư vấn trong bài viết này.Công ty luật SP tư vấn thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ
Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ
11/07/2016
160

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nayCông ty luật SP hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo hình thức khấu trừ như sau:

Đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh
11/07/2016
336

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy, pháp luật quy định về thủ tục đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như thế nào?.Khoá mã số thuế (chấm dứt hiệu lực mã số thuế) là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế.Điểm a, Khoản 1 Điều 15 Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế quy định thủ tục đóngmã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnhư sau:

Trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
Trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
11/07/2016
301

Giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định. Cụ thể như sau:

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế
Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế
11/07/2016
102

Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh thì cần phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp đó. Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuếđược quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần
Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần
11/07/2016
422

Vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp được hiểu là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phầnCông ty cổ phần hiện nay được tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau: Huy động vốn góp của các cổ đông công ty; Phát hành thêm cổ phần và chào bán lượng cổ phần đó tới cổ đông công ty; chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán cổ phần đại chúng. Tùy từng hình thức mà thủ tục tăng vốn điều lệ công ty lại khác nhau.

Pháp luật có hạn chế gì về biển hiệu công ty?
Pháp luật có hạn chế gì về biển hiệu công ty?
11/07/2016
107

Tôi muốn làm biển hiệu công ty thì chiều cao và chiều rộng thế nào là hợp lý, pháp luật có giới hạn về vấn đề này không. Bên cạnh đó tôi phải đặt biển hiệu công ty như thế nào để phù hợp với quy định pháp luật Biển hiệu có vai trò quan trọng đối với công ty. Đặc biệt đối với những công ty mới thành lập, khi bên thuế tiến hành kiểm tra địa điểm, thì treo biển là bước cần thiết để địa điểm được xét là phù hợp, được cho phát hành hóa đơn. Vậy việc treo biển hiệu công ty có bị hạn chế bởi yếu tố nào không?

Thế nào là Công ty TNHH hai thành viên trở lên?
Thế nào là Công ty TNHH hai thành viên trở lên?
11/07/2016
140

Ban muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vậy hay cùng chúng tôi tìm hiểu thế nào là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
11/07/2016
155

Xin hỏi luật sư luật doanh nghiệp 2014 có thay đổi gì về quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên không? Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của thành viên được ghi nhận thế nào?

Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?
Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?
11/07/2016
215

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp, làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh. Do đó các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thực hiện do pháp luật cạnh tranh điều chỉnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp, doanh nghiệp được miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất
Nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất
11/07/2016
117

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Vậy, thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất được quy định như thế nào?

Đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
Đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
11/07/2016
109

Công ty Luật SP xin tư vấn điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật như sau:.Việc thành lập công ty hoặc hộ kinh doạnh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ như thến nào?
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ như thến nào?
11/07/2016
90

Phân tích các điều kiện để đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ năm 2016. Mọi vướng mắc liên hệ tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh số 19006196 để được Luật sư tư vấnĐiều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồbao gồm: Chủ thể kinh doanh đã thực hiện việc đăng ký kinh doanh có ngành nghề Dịch vụ cầm đồ", Hộ kinh doanh/ công ty có đủ các giấy phép con trước khi kinh doanh. Sau đây là tổng hợp chi tiết các điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo luật định.

Hướng dẫn tổ chức họp đại hội cổ đông
Hướng dẫn tổ chức họp đại hội cổ đông
11/07/2016
121

Xin hỏi luật sư các bước tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào? Luật doanh nghiệp 2014 có quy định gì về tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

Nhà chung cư có được dùng làm địa chỉ trụ sở chính công ty?
Nhà chung cư có được dùng làm địa chỉ trụ sở chính công ty?
11/07/2016
174

Quy định về sử dụng nhà chung cư làm trự sở chính công ty có gì thay đổi? Có phải tất cả mọi trường hợp nhà chung cư đều không được sử dụng làm trụ sở chính? Để thành lập công ty đặt trụ sở chính tại tòa nhà cao tầng cần có những điều kiện gì?

Điều kiện thành lập kho chứa hàng hóa ở tỉnh khác
Điều kiện thành lập kho chứa hàng hóa ở tỉnh khác
11/07/2016
596

Doanh nghiệp thành lập kho chứa hàng hóa ở tỉnh khác thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi có kho chứa hàng.

Đối tượng nào phải chịu thuế giá trị gia tăng?
Đối tượng nào phải chịu thuế giá trị gia tăng?
11/07/2016
147

Danh sách hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thế giá trị gia tăng (Thuế GTGT) theo quy định mới nhất hiện nay.

Đặt in hóa đơn GTGT phải làm những việc gì
Đặt in hóa đơn GTGT phải làm những việc gì
11/07/2016
194

Doanh nghiệp tôi muốn có hóa đơn giá trị gia tăng để xuất cho khách hàng thì phải làm những thủ tục gì? Xin luật sư hướng dẫn giúp thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

Gièm pha doanh nghiệp khác có vi phạm pháp luật?
Gièm pha doanh nghiệp khác có vi phạm pháp luật?
11/07/2016
245

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác là dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình, được ghi nhận tại nhiều văn bản pháp luật quốc tế cũng như của Việt Nam. Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 43 Luật cạnh tranh 2004.

Hiểu thêm về loại hình công ty hợp danh
Hiểu thêm về loại hình công ty hợp danh
11/07/2016
141

Công ty hợp danh là loại hình công ty trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty.

Mức xử phạt với bán hàng đa cấp trái pháp luật
Mức xử phạt với bán hàng đa cấp trái pháp luật
11/07/2016
119

Xin hỏi luật sư hành vi vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp bị xử phạt như thế nào? Xin luật sư trích dấn văn bản chi tiết để doanh nghiệp tôi tiện áp dụng.

Quy định về vấn đề ủy quyền của giám đốc
Quy định về vấn đề ủy quyền của giám đốc
11/07/2016
312

Bạn đang thắc mắc không biết trường hợp nào giám đốc công ty được phép ủy quyền? Nội dung ủy quyền soạn thảo ra sao? Công ty luật SP xin hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc ủy quyền của giám đốc để mọi người tham khảo

Việc cần làm khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty
Việc cần làm khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty
11/07/2016
149

Cổ đông công ty cổ phần muốn chuyển nhượng cổ phần trong công ty phải thực hiện những công việc gì? Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông thường và cổ đông sáng lập có gì khác biệt?

Cách viết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp
Cách viết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp
11/07/2016
135

Theo luật doanh nghiệp 2014 đối tượng được quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp bao gồm chủ nợ, người lao động hoặc trực tiếp là doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản. Với mỗi loại đối tượng pháp luật quy định nội dung đơn khác nhau.

Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì theo luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì theo luật doanh nghiệp
11/07/2016
100

Doanh nghiệp có những quyền và nghĩa vụ gì theo luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13. Cùng luật sư tìm hiểu cụ thể quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Pháp luật quy định thế nào về người đại diện pháp luật
Pháp luật quy định thế nào về người đại diện pháp luật
11/07/2016
99

Phân tích quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Theo luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp được đăng ký nhiều người đại diện theo pháp luật.

Nguyên tắc tính thuế và kê khai thuế của doanh nghiệp
Nguyên tắc tính thuế và kê khai thuế của doanh nghiệp
11/07/2016
100

Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế cho toàn bộ hoạt động kinh doanh. Cùng luật sư tìm hiểu nguyên tắc tính thuế và kê khai thuế của doanh nghiệp theo quy định mới.

Cách kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Cách kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế
11/07/2016
102

Doanh nghiệp khi phát hiện sai sót trong hồ sơ kê khai thuế được quyền kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Cùng luật sư tìm hiểu cách kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp.

Chức danh của Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp
Chức danh của Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp
11/07/2016
139

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải giữ chức danh gì để đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ ghi nhận trong luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ doanh nghiệp.

Các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
11/07/2016
102

Luật sư xin chia sẻ cách thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Mỗi người chỉ được phép thành lập một hộ kinh doanh cá thể để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Giám đốc ủy quyền có bắt buộc phải công chứng
Giám đốc ủy quyền có bắt buộc phải công chứng
08/07/2016
491

Bạn đang thắc mắc không biết trường hợp nào giám đốc công ty được phép ủy quyền? Nội dung ủy quyền soạn thảo ra sao? Công ty luật SP xin hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc ủy quyền của giám đốc để mọi người tham khảo.

Điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp 2014
Điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp 2014
08/07/2016
161

Phân tích những điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 so với luật doanh nghiệp 2005. Ngoài ra luật sư xin phân tích hướng áp dụng các điểm mới của luật doanh nghiệp 2014 để quý vị tiện tham khảo.

So sánh một số điều của luật doanh nghiệp cũ và mới
So sánh một số điều của luật doanh nghiệp cũ và mới
08/07/2016
483

Luật doanh nghiệp số 67/2014/QH13 đã có hiệu lực gần một năm tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa khai thác triệt để các thay đổi tích cực của luật doanh nghiệp 2014. Luật sư Online xin tổng hợp một số nét nổi bật sự khác biệt giữa 2 luật để mọi người tham khảo.

Doanh nghiệp được cho phép công bố thông tin bằng Tiếng Anh
Doanh nghiệp được cho phép công bố thông tin bằng Tiếng Anh
08/07/2016
151

Quy định về công bố thông tin doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán năm 2016. Doanh nghiệp chính thức được công bố thông tin bằng tiếng Anh theo thông tư 155/2015/TT-BTC tuy nhiên thông tin này chỉ có tính chất tham khảo.

Hướng dẫn chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Hướng dẫn chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất
08/07/2016
246

Thủ tục chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất năm 2016. Cùng luật sư phân tích các bước thực hiện thủ tục chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể có khó không?
Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể có khó không?
08/07/2016
206

Xin hỏi luật sư thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể gồm những bước nào? Chuẩn bị hồ sơ lập hộ kinh doanh tôi phải có những giấy tờ gì và đăng ký hộ kinh doanh có lâu không?

Giám đốc công ty cổ phần có được kiêm nhiệm Giám đốc công ty khác?
Giám đốc công ty cổ phần có được kiêm nhiệm Giám đốc công ty khác?
08/07/2016
675

"Giám đốc/Tổng giám đốc công ty cổ phần có thể làm giám đốc/ Tổng giám đốc công ty khác hay không?" là vấn đề được nhiều người quan tâm và còn gây nhiều tranh cãi giữa quy định cũ và mới của luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũ cấm, luật doanh nghiệp mới không quy định gây bối rối trong việc áp dụng trên thực tế.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
08/07/2016
132

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp
Người được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp
08/07/2016
204

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp quy định tại luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015. Theo đó những người được quyền thành lập, góp vốn mua cổ phần bao gồm:

Phân tích quy định về người đại diện theo ủy quyền
Điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền của thành viên
08/07/2016
188

Thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty được phép cử người đại diện theo ủy quyền để thay mặt mình quản lý và điều hành doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về người đại diện theo ủy quyền được ghi nhận như sau

Hỏi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Hỏi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
08/07/2016
115

Xin hỏi luật sư theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được ghi nhận như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp
08/07/2016
287

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cập nhật năm 2016 theo quy định của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật mới nhất. Hãy cùng xem quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có gì thay đổi so với quy định cũ.

Quy định mới về đặt tên doanh nghiệp
Quy định mới về đặt tên doanh nghiệp
08/07/2016
140

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi đặt tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã thành lập trước đó. Vậy thế nào là tên trùng, tên nhầm lẫn hay còn những lưu ý khác trong việc đặt tên doanh nghiệp?

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có gì mới?
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có gì mới?
08/07/2016
162

Xin luật sư hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần để doanh nghiệp tôi áp dụng. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có gì mới theo luật doanh nghiệp 2015

Hướng dẫn cách chọn địa chỉ trụ sở chính công ty
Hướng dẫn cách chọn địa chỉ trụ sở chính công ty
08/07/2016
103

Hướng dẫn cách chọn địa chỉ trụ sở chính khi thành lập công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho việc in hóa đơn và sự ổn định khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng nhanh
Thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng nhanh
08/07/2016
135

Doanh nghiệp mới thành lập được phép đặt in hóa đơn GTGT khi đã đăng ký cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Vậy thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng đối với công ty mới thành lập bao gồm những bước nào? Công ty muốn sử dụng hóa đơn GTGT cần đáp ứng các điều kiện gì?

Thủ tục tuyên bố phá sản theo luật doanh nghiệp 2014
Thủ tục tuyên bố phá sản theo luật doanh nghiệp 2014
08/07/2016
113

Thủ tục tuyên bố phá sản áp dụng đối với đối tượng nào? Hồ sơ gồm những gì? Thời gian giải quyết là bao lâu? Địa điểm nhận hồ sơ ở đâu?

Cách tính trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động mới
Cách tính trợ cấp thất nghiệp theo luật lao động mới
08/07/2016
220

Cách tính trợ cấp thất nghiệp năm 2016. Phân tích các quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các biện pháp xử lý khi người lao động gian lận chế độ trợ cấp thất nghiệp.


  • 1
Tổng số trang: 1