Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp

>> Tải luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bản đầy đủ

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới bao gồm

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

 

Đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty cổ phần

- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề (thực tế hiện nay thì ưu điểm này không phải là tuyệt đối vì các loại hình công ty đều có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần như nhau, thậm chí công ty TNHH còn có nhiều lợi thế hơn trong việc kinh doanh các ngành nghề có tính chất đối nhân - không đối vốn như dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ...).

- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

- Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong khoản vốn cam kết góp vào công ty nên hạn chế nhiều cho người đầu tư, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Luật doanh nghiệp là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp từ cơ cấu tổ chức quản lý đến đặc điểm của các loại hình công ty. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196.

 

Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
09/01/2017
126

Tải mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp
Mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp
09/01/2017
201

Tải mẫu II-24 thông báo giải thể doanh nghiệp bản mới nhất được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo giải thể doanh nghiệp phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Mẫu II-21 thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu II-21 thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
09/01/2017
895

Tải mẫu II-21 thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-22 thông báo chấm dứt chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh
Mẫu II-22 thông báo chấm dứt chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh
09/01/2017
152

Tải mẫu II-22 thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-23 thông báo chất dứt chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
Mẫu II-23 thông báo chất dứt chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
09/01/2017
94

Tải mẫu II-23 thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-19 đề nghị cập nhật thông tin chi nhánh, VPDD
Mẫu II-19 đề nghị cập nhật thông tin chi nhánh, VPDD
09/01/2017
145

Tải mẫu II-19 giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
09/01/2017
332

Tải mẫu II-2 thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Biểu mẫu sử dụng khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Mẫu II-13 thông báo thay đổi chi nhánh, VPDD công ty
Mẫu II-13 thông báo thay đổi chi nhánh, VPDD công ty
09/01/2017
257

Tải mẫu II-13 Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh công ty bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-14 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-14 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
129

Tải mẫu II-14 Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-15 thông báo rà soát thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-15 thông báo rà soát thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
119

Tải mẫu II-15 thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-16 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
Mẫu II-16 giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp
09/01/2017
120

Tải mẫu II- 16 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT áp dụng khi công ty sát nhập số mã số thuế và số đăng ký kinh doanh thành mã số doanh nghiệp.

Mẫu II-17 giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu II-17 giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư
09/01/2017
119

Tải mẫu II-17 Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT áp dụng khi công ty vốn nước ngoài chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp
Mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp
09/01/2017
205

Tải mẫu II-10 thông báo hủy con dấu doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu II-12 thông báo lập chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
Mẫu II-12 thông báo lập chi nhánh, VPDD ở nước ngoài
09/01/2017
139

Tải mẫu II-12 thông báo về việc lập chi nhánh, VPDD công ty ở nước ngoài bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH mới
Mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH mới
09/01/2017
167

Tải mẫu I-6 danh sách thành viên công ty TNHH bản mới nhật cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên sử dụng trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển nhượng vốn hoặc thay đổi vốn điêu lệ công ty.

Mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
09/01/2017
180

Tải mẫu I-7 danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần bản mới nhật cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách cổ đông sáng lập sử dụng trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi vốn điêu lệ công ty.

Mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
09/01/2017
167

Tải mẫu I-8 danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài bản mới nhất cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sử dụng khi đăng ký thành lập công ty cổ phần có cổ đông là cá nhân, công ty nước ngoài hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới
Mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới
09/01/2017
125

Tải mẫu I-9 danh sách thành viên công ty hợp danh mới được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Danh sách thành viên công ty hợp danh dùng khi đăng ký thành lập công ty hợp danh hoặc thay đổi vốn công ty hợp danh.

Mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới
Mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới
09/01/2017
224

Tải mẫu I-10 danh sách người đại diện theo ủy quyền mới nhất. Danh sách người đại diện theo ủy quyền sử dụng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có thành viên/ cổ đông góp vốn là công ty nước ngoài. Biểu mẫu cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I-2 đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Mẫu I-2 đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
09/01/2017
147

Tải mẫu I-2 đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.


Tổng số trang: 19