Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp

>> Tải luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bản đầy đủ

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới bao gồm

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

 

Đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty cổ phần

- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề (thực tế hiện nay thì ưu điểm này không phải là tuyệt đối vì các loại hình công ty đều có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần như nhau, thậm chí công ty TNHH còn có nhiều lợi thế hơn trong việc kinh doanh các ngành nghề có tính chất đối nhân - không đối vốn như dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ...).

- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

- Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong khoản vốn cam kết góp vào công ty nên hạn chế nhiều cho người đầu tư, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Luật doanh nghiệp là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp từ cơ cấu tổ chức quản lý đến đặc điểm của các loại hình công ty. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196.

 

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
324

Tải mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
09/01/2017
133

Tải mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài của doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi thành viên nước ngoài tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc
Mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc
09/01/2017
497

Tải mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc bản mới nhất. Doanh nghiệp khi kinh doanh hóa chất độc cần thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
160

Tải mẫu thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi địa chỉ tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới
Mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới
09/01/2017
415

Tải mẫu thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ
Mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ
09/01/2017
330

Tải mẫu KM-3 thể lệ chương trình khuyến mại bản đầy đủ được luật sư cập nhật mới nhất. Đây là một trong các tài liệu cần có khi đăng ký thực hiện khuyến mại có tính chất may rủi.

Mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hộ kinh doanh
Mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hộ kinh doanh
09/01/2017
152

Tải mẫu III-3 thông báo thay đổi giấy phép hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
09/01/2017
144

Tải mẫu III-4 thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
09/01/2017
146

Tải mẫu III-5 thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Mẫu III-6 đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
Mẫu III-6 đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
09/01/2017
136

Tải mẫu III-6 giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT.

Bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
09/01/2017
129

Tải mẫu bản kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mới nhất được luật sư cập nhật theo phụ lục số 12 thông tư 28/2010/TT-BCT.

Mẫu KM-12 báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại
Mẫu KM-12 báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại
09/01/2017
1169

Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại bản mới nhất. Doanh nghiệp kết thúc đợt khuyến mại cần lập báo cáo thực hiện khuyến mại gửi về Sở công thương/ Cục xúc tiến thương mại - Đơn vị doanh nghiệp đăng ký khuyến mại.

Mẫu KM-2 đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất
Mẫu KM-2 đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất
09/01/2017
195

Tải mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất. Doanh nghiệp trước khi triển khai chương trình khuyến mại cần lập hồ sơ đăng ký khuyến mại gửi về Sở công thương/ Cục xúc tiến thương mại tùy theo nội dung chương trình khuyến mại có tính chất may rủi hay không.

Mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
09/01/2017
750

Tải mẫu III-1 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT. Chủ hộ kinh doanh sử dụng giấy đề thị đăng ký thành lập hộ khi doanh cá thể để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh
Mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh
09/01/2017
136

Tải mẫu III-2 danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh bản mới nhất ban hành kèm theo thông tư số 20/2016/TT-BKHĐT. Mẫu danh sách cá nhân thành lập hộ kinh doanh sử dụng khi nhiều người tham gia thành lập một hộ kinh doanh cá thể.

Mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
Mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
09/01/2017
128

Tải mẫu II-7 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-8 Thông báo sử dụng con dấu doanh nghiệp
Mẫu II-8 Thông báo sử dụng con dấu doanh nghiệp
09/01/2017
233

Tải mẫu II-8 thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện. Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sử dụng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thành lập chi nhánh và đăng ký thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Mẫu II-9 thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
Mẫu II-9 thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
09/01/2017
444

Tải mẫu II-9 thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh /văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
Mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
09/01/2017
139

Tải mẫu II-3 thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH
Mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH
09/01/2017
152

Tải mẫu II-4 thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải gửi tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.


Tổng số trang: 19