Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp

>> Tải luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bản đầy đủ

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới bao gồm

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

 

Đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty cổ phần

- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề (thực tế hiện nay thì ưu điểm này không phải là tuyệt đối vì các loại hình công ty đều có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần như nhau, thậm chí công ty TNHH còn có nhiều lợi thế hơn trong việc kinh doanh các ngành nghề có tính chất đối nhân - không đối vốn như dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ...).

- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

- Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong khoản vốn cam kết góp vào công ty nên hạn chế nhiều cho người đầu tư, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Luật doanh nghiệp là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp từ cơ cấu tổ chức quản lý đến đặc điểm của các loại hình công ty. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196.

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
10/01/2017
171

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
10/01/2017
733

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính mới
10/01/2017
594

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tài chính hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty
10/01/2017
135

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình
10/01/2017
173

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng giám sát công trình hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty
10/01/2017
925

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng kinh doanh công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty
10/01/2017
165

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó phòng nhân sự công ty hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
10/01/2017
830

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
10/01/2017
315

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
10/01/2017
773

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất
10/01/2017
1430

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
10/01/2017
541

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
10/01/2017
275

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc bản mới nhất được luật sư công ty luật SP cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới
Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới
10/01/2017
192

Tải Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng cho doanh nghiệp mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất
10/01/2017
192

Tải Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền công ty bản mới nhất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất
10/01/2017
633

Tải Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty mới nhất hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới
Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới
10/01/2017
143

Tải Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới do luật sư công ty luật SP cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách sử dụng Mẫu giấy ủy quyền thay mặt công ty nhận tiền mới hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
303

Tải mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
Mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài mới nhất
09/01/2017
118

Tải mẫu thông báo thay đổi thành viên nước ngoài của doanh nghiệp mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi thành viên nước ngoài tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty
Mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty
09/01/2017
164

Tải mẫu thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi thành viên, cổ đông công ty tới phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.


Tổng số trang: 19