Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp
Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không
Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không
07/02/2018
199

Tôi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới bằng cách mua khối lượng lớn cổ phần của một công ty. Việc này pháp luật quy định như thế nào, tôi có đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh? Đầu tư tài chính khác gì với những lĩnh vực đầu tư khác? Thế nào là kinh doanh trái phép? Mua lại công ty khác có phải xin phép hay không, điều đó được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp: 

Hình thức con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất
Hình thức con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất
07/02/2018
200

Hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp theo quy định mới nhất tại nghị định 96/2015/NĐ-CP và luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13. Tổng hợp các hình thức, nội dung con dấu doanh nghiệp được pháp luật cho phép kể từ ngày 01/07/2015 và hướng dẫn cách lựa chọn nội dung con dấu doanh nghiệp để thuận tiền cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
06/02/2018
1180

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty năm 2017
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH mới
06/02/2018
2054

Quyết định bổ nhiệm giám đốc – Tải mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH năm 2017 của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo luật doanh nghiệp 2014 một nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm đồng thời được ghi nhận Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc phó giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mới nhất
06/02/2018
446

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân
06/02/2018
1047

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp tư nhân hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính mới nhất
06/02/2018
719

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc
06/02/2018
337

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm nhân sự của giám đốc hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành mới
06/02/2018
245

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc điều hành hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh mới
06/02/2018
955

Tải ngay Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh bản mới nhất được luật sư Công ty Luật Trí Nam cập nhật dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị khi cần hướng dẫn soạn thảo hoặc có yêu cầu cần tư vấn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh hãy gọi ngay tới số 19006196 để gặp trực tiếp luật sư.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 37