Trang chủSep_Path.pngDoanh nghiệp

>> Tải luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bản đầy đủ

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới bao gồm

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

 

Đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp phổ biến

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty cổ phần

- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề (thực tế hiện nay thì ưu điểm này không phải là tuyệt đối vì các loại hình công ty đều có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần như nhau, thậm chí công ty TNHH còn có nhiều lợi thế hơn trong việc kinh doanh các ngành nghề có tính chất đối nhân - không đối vốn như dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ...).

- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Đặc điểm nổi bật trong quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

- Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong khoản vốn cam kết góp vào công ty nên hạn chế nhiều cho người đầu tư, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Luật doanh nghiệp là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp từ cơ cấu tổ chức quản lý đến đặc điểm của các loại hình công ty. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006196.

 

Trả cổ tức trong công ty cổ phần quy định thế nào?
Trả cổ tức trong công ty cổ phần quy định thế nào?
12/07/2016
148

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩ vụ về tài chính. Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn. Trong đó, vấn đề trả cổ tức cũng là một trong những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2014 so với luật Doanh nghiệp 2005.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
12/07/2016
128

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định và được thực hiện theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải. Tại Điều 13 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có các quy định điều kiện chung kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô như sau:

Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
12/07/2016
156

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Vậy, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm những giấy tờ gì? Điều 21  Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

Doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát?
Doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát?
12/07/2016
154

Ban kiểm soát là cơ quan được thành lập với nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị và quản lý điều hành của công ty. Vậy, doanh nghiệp nào phải thành lập Ban kiểm soát? Trong số các loại hình doanh nghiệp không phải tất cả các loại hình doanh nghiệp đều bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát mà chỉ có một số loại hình doanh nghiệp nhất định mới phải thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Cụ thể đó là:

Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập
Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập
12/07/2016
153

Hành vi nào trong hoạt động kiểm toán được coi là vi phạm pháp luật? Xin luật sư cho biết việc xử lý sai phạm trong hoạt động kiểm toán chỉ áp dụng đối với kiểm toán viên và công ty kiểm toán hay áp dụng đối với cả công ty thực hiện kiểm toán.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
12/07/2016
115

Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh được hưởng những quyền cơ bản, quan trọng của công ty đồng thời phải thực hiện những nghĩa vụ tương xứng để bảo vệ quyền lợi của công ty và những người liên quan. Thành viên hợp danh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 176 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?
Cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?
12/07/2016
121

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập, điều hành các website thương mại điện tử, sàn giao dịch, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (có thể hiểu là các website có trang bị giỏ hàng, thanh toán và thông tin giá bán sản phẩm) mới phải tiến hành đăng ký với Bộ Công thương.Vậy cụ thể cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?

Loại cổ phần được phép phát hành lần đầu
Loại cổ phần được phép phát hành lần đầu
12/07/2016
143

Chào bán cổ phần lần đầu được hiểu là việc đưa một loại cổ phần của một tổ chức lần đầu ra công chúng. Ngay khi công ty đăng kí doanh nghiệp việc bán cổ phần cho các cổ đông đã được xem là lần chào bán đầu tiên. Khi chào bán cổ phần lần đầu tiên thì loại cổ phần được chào bán không chỉ là cổ phần phổ thông mà còn có thể có các loại cổ phần ưu đãi khác. Việc có hay không có cổ phần ưu đãi và đó là loại cổ phần ưu đãi nào phụ thuộc vào điều lệ của mỗi công ti quy định. Còn cổ phần phổ thông là phổ biến nhất và là cổ phần bắt buộc phải có của mỗi công ty cổ phần.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
12/07/2016
156

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. Theo Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Hạn mức khuyến mại hàng hóa là bao nhiêu
Hạn mức khuyến mại hàng hóa là bao nhiêu
12/07/2016
163

Khuyến mại là một trong những hình thức xúc tiến thương mại, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của mình thông qua việc cho khách hàng hưởng một số lợi ích nhất định. Vậy hạn mức khuyến mại là gì? Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cần thiết của các thương nhân nhằm giúp các thương nhân tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nhận biết khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Nhận biết khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
12/07/2016
368

Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động khuyến mại đó là việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch và của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Khuyến mại là một trong những hoạt động thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp cũng lợi dụng hình thức xúc tiến thương mại này để nhằm cạnh tranh, loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh một cách không lành mạnh. Vì thế để kiểm soát vấn đề này,

Công ty được bổ nhiệm nhiều người đại diện theo pháp luật không?
Công ty được bổ nhiệm nhiều người đại diện theo pháp luật không?
12/07/2016
128

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật không? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Trường hợp nào bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần?
Trường hợp nào bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần?
12/07/2016
172

Quy định của pháp luật về trường hợp cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào?Cùng luật sư phân tích quy định chi tiết về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần ghi nhận tại luật doanh nghiệp sô 68/2014/QH13.

Chi nhánh có phải thành lập công đoàn không?
Chi nhánh có phải thành lập công đoàn không?
12/07/2016
205

Trong trường hợp công ty mở chi nhánh thì chi nhánh đó có phải thành lập công đoàn không? Bài viết sau sẽ làm rõ vấn đề này? Theo quy định của pháp luật thì đối với trường hợp chi nhánh sẽ không phải thành lập công đoàn cơ sở mà phải thành lập công đoàn cơ sở thành viên. Cụ thể:

Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
12/07/2016
111

Tổ chức cá nhân đủ điều kiện góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 có quyền góp vốn, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Thủ tục góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Có được góp vốn công ty bằng tiền mặt không?
Có được góp vốn công ty bằng tiền mặt không?
12/07/2016
140

Hiện nay, khi góp vốn vào công ty đã cấm hình thức giao dịch bằng tiền mặt. Vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC. Cấm góp vốn vào doanh nghiệp bằng hình thức tiền mặt quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán tiền mặt. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp đặt trùng tên tiếng anh có được không?
Doanh nghiệp đặt trùng tên tiếng anh có được không?
12/07/2016
145

Xin hỏi luật sư hai công ty trùng tên tiếng Anh có được không? Có quy định nào của pháp luật quy định về việc trùng tên tiếng anh của công ty không? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan.

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần
Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần
12/07/2016
152

Công ty tôi đang muốn đổi tên để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính của mình, xin luật hướng dẫn thủ tục đổi tên công ty cổ phần để tôi áp dụng thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Ai không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
Ai không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
12/07/2016
119

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng được sử dụng quyền này. Vậy, đó là những trường hợp nào? Điều 18, Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm:

Chuyển quyền sở hữu tài sản đã dùng góp vốn
Chuyển quyền sở hữu tài sản đã dùng góp vốn
12/07/2016
138

Khi thành lập công ty hay trong quá trình hoạt động của mình, cá nhân, tổ chức thường có phải góp vốn để hoạt động và sẽ phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Vậy, việc chuyển quyền này được pháp luật quy định như thế nào? Việc chuyển quyền sở hữu tài sản khi góp tài sản để tạo thành vốn vào doanh nghiệp được quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:


Tổng số trang: 19