Trang chủSep_Path.pngDịch vụ pháp lýSep_Path.pngDịch vụ đăng ký độc quyền sản phẩm
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp
17/07/2016
188

Người không được quyền thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp của doanh nghiệp theo quy định mới tại luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP. Quy định về xử phạt đối tượng vi phạm quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp của doanh nghiệp năm 2016. Doanh nghiệp có thành viên hoặc cổ đông thuộc trường hợp này phải làm gì? Từ 01/07/2015 viên chức nhà nước thuộc danh sách người không được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp của doanh nghiệp. Quy định về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp của doanh nghiệp được quy định tại điều 18 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay vì điều 13 luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 trước đây.

Điều kiện vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp
Điều kiện vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp
17/07/2016
346

Doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam có thể vay vốn nước ngoài thuộc diện không được chính phủ bảo lãnh để mở rộng và phát triển phương án sản xuất, hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể vay vốn nước ngoài thì cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Vậy, điều kiện đó là gì?

Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
17/07/2016
199

Lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Vậy, pháp luật quy định về thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như thế nào? Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định trong Điều 47 Luật du lịch và Điều 12c của Nghị định 180/2013/NĐ-CP như sau:

Quy định về Kiểm soát viên trong công ty cổ phần
Quy định về Kiểm soát viên trong công ty cổ phần
17/07/2016
208

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có từ 03 đến 05 thành viện với nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và được bầu lại với nhiệm kì không hạn chế. Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có chức năng chủ yếu là giám sát hoạt đồng của hội đồng quản trị , giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Hoạt động của ban kiểm soát được thực hiện thông qua đội ngũ kiểm soát viên với những tiêu chuẩn nhất định mà pháp luật đã quy định. Vậy, kiểm soát viên trong công ty cổ phần là ai? Họ có những quyền và nghĩa vụ gì?.... Dưới đây là những tư vấn cơ bản của công ty luật SP tới quý khách hàng liên quan đến vấn đề kiểm soát viên trong công ty cổ phần.

Vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên
17/07/2016
290

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Công ty TNHH là loại hình DN có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Vấn đề góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong công ty cổ phần được quy định ra sao theo luật Doanh nghiệp 2014?

Chi nhánh doanh nghiệp có phải kê khai thuế?
Chi nhánh doanh nghiệp có phải kê khai thuế?
17/07/2016
203

Tôi đang lựa chọn hình thức hoạch toán để kê khai trong thủ tục thành lập chi nhánh, xin hỏi luật sư chi nhánh hoạch toán phụ thuộc có phải kê khai thuế không? Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc phải đóng những khoản thuế nào?

Điều kiện xin cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến
12/07/2016
179

Mang xã hội trực tuyến là hệ thống cung cấp cho người sử dụng lưu trữ, chia sẽ, tìm kiếm thông tin. Mạng xã hội trực tuyến của doanh nghiệp muốn hoạt động đều phải xin giấy phép. Vậy những điều kiện để được cấp giấy phép như thế nào?

Hồ sơ đăng ký hoạt động tư vấn du học
12/07/2016
221

Xin hỏi luật sư hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học gồm những tài liệu gì? Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tư vấn du học theo kinh nghiệm của luật sư.

Công ty cổ phần có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội?
12/07/2016
216

Xin hỏi luật sư thế nào là doanh nghiệp xã hội? Hiện tại tôi muốn chuyển đổi công ty cổ phần của tôi thành doanh nghiệp xã hội thì có được không? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết các quy định pháp luật để doanh nghiệp tôi tiện áp dụng.

Quyền dự họp đại hội cổ đông của cổ đông nhỏ
12/07/2016
200

Xin hỏi luật sư cổ đông nhỏ gặp phải những hạn chế gì trong việc tham gia điều hành công ty cổ phần. Cổ đông nhỏ có được quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp 2014 không?


  • <<
  • 11
  • 12
Tổng số trang: 12