Trang chủSep_Path.pngĐầu tư
Lưu ý khi gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài
Lưu ý khi gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài
07/02/2018
284

Theo quy định của nghị định 07/2016/NĐ-CP của chính phủ hiệu lực ngày 10/03/2016 có quy định chi tiết về văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, thủ tục gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cũng được quy định trong nghị định.

Các quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Các quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
07/02/2018
239

Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án.

Quy định mới về doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài
Quy định mới về doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài
07/02/2018
220

Thông tư 20/2015/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/12/2015 quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
07/02/2018
238

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình hoạt động có xảy ra tranh chấp thì việc giải quyết theo quy định cụ thể tại Luật đầu tư 2014. Theo đó việc Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được thực hiện như sau:

Luật Đầu tư 2014 đã cải cách thủ tục hành chính
Luật Đầu tư 2014 đã cải cách thủ tục hành chính
07/02/2018
247

Luật Đầu tư 2014 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư với những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 30