Trang chủSep_Path.pngĐầu tư
Tư vấn điều kiện đăng ký doanh nghiệp cho người nước ngoài
Điều kiện đăng ký doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam
07/02/2018
289

Điều kiện đăng ký công ty có vốn nước ngoài theo luật đầu tư số 67/2014/QH13. Phân tích các điều kiện cần đáp ứng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có vốn nước ngoài và cập nhật các điểm mới về công ty nước ngoài theo nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư. Điều kiện cần đáp ứng của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Những điểm mới của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
Những điểm mới của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
07/02/2018
319

Luật Đầu tư 2014 có những điểm mới nào so với Luật Đầu tư 2005? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau. Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới nổi bật so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

Hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư vốn nước ngoài
Hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư vốn nước ngoài
07/02/2018
274

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền chuyển nhượng dự án của mình cho một doanh nghiệp khác. Tuy nhiên việc chuyển nhượng phải đảm báo các điều kiện theo pháp luật quy định. Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ dự án đầu tư đều phải tuân thủ điều kiện mà luật đầu tư quy đinh. Cả nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư được chuyển nhượng đều phải có các yêu cầu như sau:

Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?
Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?
07/02/2018
380

Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu là hoạt động mà công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện lệnh mua bán cho khách hàng – nhà đầu tư. Như vậy về phía khách hàng sẽ ra các quyết định mua, bán loại chứng khoán, khối lượng, giá cả, thời điểm mua bán. Nhà đầu tư sẽ hưởng và chịu trách nhiệm về kết quả của việc mua bán đồng thời phải trả phí cho công ty chứng khoán. Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào? Khái niệm, đặc điểm của hoạt động môi giới chứng khoán theo quy định?

Tư vấn những rủi ro khi đứng tên đăng ký công ty hộ người nước ngoài
Hậu quả pháp lý của việc đứng tên đăng ký công ty hộ người nước ngoài
07/02/2018
375

Thủ tục đầu tư phức tạp, chi phí cao, tốn nhiều thời gian là những trở ngại mà người nước ngoài gặp phải khi đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam, khiến họ phải chọn cách để người Việt Nam đứng tên doanh nghiệp của mình gây ra nhiều bất cập cho chủ sở hữu thật sự - là người đã bỏ vốn đăng ký doanh nghiệp đó Theo Luật Đầu tư định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 30