Trang chủSep_Path.pngĐầu tư
Mẫu xác nhận đăng ký khoản vay dài hạn nước ngoài
Mẫu xác nhận đăng ký khoản vay dài hạn nước ngoài
09/01/2017
275

Tải mẫu xác nhận của ngân hàng nhà nước về việc doanh nghiệp đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thuộc trường hợp không được chính phủ bảo lãnh.

Mẫu thông báo hoạt động của VPDD, chi nhánh
Mẫu thông báo hoạt động của VPDD, chi nhánh
09/01/2017
396

Tải mẫu thông báo hoạt động của VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPDD
Mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPDD
09/01/2017
238

Tải mẫu TB-1 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu TB-2 Thông báo chấm dứt hoạt động của VPDD
Mẫu TB-2 Thông báo chấm dứt hoạt động của VPDD
09/01/2017
339

Tải mẫu TB-2 Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-6 Bản giải trình điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa
Mẫu MĐ-6 Bản giải trình điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa
09/01/2017
706

Tải mẫu MĐ-6 Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPDD
Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
237

Tải mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài thành lập trên 1 năm mới được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
237

Tải mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-3  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập VPDD
Mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
342

Tải mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập VPDD
Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
824

Tải mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
Mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập VPDD
09/01/2017
329

Tải mẫu MĐ-5 Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu được luật sư cập nhật theo nghị định 07/2016/NĐ-CP.


Tổng số trang: 15