Trang chủSep_Path.pngĐầu tư

>> Tải luật đầu tư số 67/2014/QH13 bản đầy đủ

 

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật đầu tư

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật đầu tư số 59/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật đầu tư mới bao gồm

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư thay thế cho nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký đầu tư thay thế cho quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT.

 

Những điểm nổi bật của luật đầu tư năm 2014

1. Luật đầu tư đã thống nhất được giấy phép cấp cho công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài (đều hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Quy định này cũng đã tháo gỡ nút thắt trong việc quản lý hoạt động góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp trong nước.

2. Luật đầu tư thống nhất lại các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện tránh việc nhiều văn bản chồng chéo điều chỉnh một lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như trước kia.

3. Quy định chi tiết địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầy tư.

4. Không bắt buộc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Luật đầu tư là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh các hình thức đầu tư và đặc điểm của nó. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư 19006196.

 

Mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện
Mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện
09/01/2017
359

Tải mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện áp dụng đối với doanh nghiệp, dự án có thực hiện đầu tư trong kỳ báo cáo (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu 02-CS/VĐTƯ)

Mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
Mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
09/01/2017
344

Tải mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài

Mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
Mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
09/01/2017
149

Tải mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng

Mẫu 01-CS/ĐTNN báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
Mẫu 01-CS/ĐTNN báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
09/01/2017
470

Tải mẫu 01-CS/ĐTNN báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu 01- CS/ĐTNN riêng)

Mẫu 01-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
Mẫu 01-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
09/01/2017
274

Tải mẫu 01-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp

Mẫu 01-CS/NKHH báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác
Mẫu 01-CS/NKHH báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác
09/01/2017
165

Tải mẫu 01-CS/NKHH báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch

Mẫu 01-CS/LTDL báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch
Mẫu 01-CS/LTDL báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch
09/01/2017
199

Tải mẫu 01-CS/LTDL báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch

Mẫu 01-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại
Mẫu 01-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại
09/01/2017
175

Tải mẫu 01-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Mẫu 01-CS/HĐDV báo cáo hoạt động kinh doanh khác
Mẫu 01-CS/HĐDV báo cáo hoạt động kinh doanh khác
09/01/2017
168

Tải mẫu 01-CS/HĐDV báo cáo hoạt động kinh doanh khác áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch.

Mẫu 01-CS/BCVT báo cáo hoạt động chuyển phát, viễn thông
Mẫu 01-CS/BCVT báo cáo hoạt động chuyển phát, viễn thông
09/01/2017
133

Tải mẫu 01-CS/BCVT báo cáo hoạt động chuyển phát, viễn thông áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông

Các quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Các quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
22/07/2016
187

Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án.

Quy định mới về doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài
Quy định mới về doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài
22/07/2016
168

Thông tư 20/2015/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/12/2015 quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
22/07/2016
176

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình hoạt động có xảy ra tranh chấp thì việc giải quyết theo quy định cụ thể tại Luật đầu tư 2014. Theo đó việc Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được thực hiện như sau:

Luật Đầu tư 2014 đã cải cách thủ tục hành chính
Luật Đầu tư 2014 đã cải cách thủ tục hành chính
22/07/2016
184

Luật Đầu tư 2014 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư với những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư

Hình thức đầu tư được pháp luật thừa nhận
Hình thức đầu tư được pháp luật thừa nhận
22/07/2016
173

Việc đầu tư của doanh nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường, từ khả năng chủ quan và ý đồ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ đường lối phát triển chung của đất nước và các cơ sở pháp luật. Nguồn vốn đầu tư này không chỉ đơn thuần là các tài sản hữu hình như: tiền vốn, đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng hoá….mà còn bao gồm các loại tài sản vô hình như: bằng sáng chế, phát minh nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kĩ thuật, uy tín kinh doanh, bí quyết thương mại, quyền thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên. Đầu tư là một hình thức bỏ vốn vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhằm thu được những lợi ích kì vọng trong tương lai.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
22/07/2016
154

Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP chính thức có hiệu lực vào ngày 27/12/2015. Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư.

Làm gì khi hết thời hạn dự án đầu tư
Làm gì khi hết thời hạn dự án đầu tư
22/07/2016
199

Mỗi dự án đầu tư khi được cấp phép đều được ghi nhận về thời hạn dự án trong giấy chứng nhận đầu tư. Khi hết thời hạn đầu tư dự án thì tùy theo nhu cầu thực tế nhà đầu tư có thể lựa chọn chấm dứt dự án hay tiếp tục gia hạn dự án Gia hạn dự án đầu tư là điều cần thiết khi doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam mà dự án đầu tư đã hết hạn. Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư được quy định cụ thể như dưới đây:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
22/07/2016
352

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam cũng có thể thực hiện việc đầu tư thông qua hình thức này. Quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
22/07/2016
342

Hiện nay, ở Việt Nam tồn tại nhiều loại hình đầu tư, trong đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ( hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư linh hoạt và hiệu quả, được pháp luật đầu tư của hầu hết các quốc gia trên thế giới ghi nhận. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã có những quy định về hình thức đầu tư ngày càng phổ biến này. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là một trong những hình thức đầu tư phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đây là hình thức đầu tư được đánh giá là linh hoạt, thích hợp với các dự án cần triển khai nhanh mà thời hạn đầu tư ngắn. 

Hợp đồng dự án trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
Hợp đồng dự án trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
22/07/2016
288

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được pháp luật đầu tư Việt Nam ghi nhận và quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư. Đây là hình thức đầu tư trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp.


Tổng số trang: 7