Trang chủSep_Path.pngĐầu tư

>> Tải luật đầu tư số 67/2014/QH13 bản đầy đủ

 

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật đầu tư

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật đầu tư số 59/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật đầu tư mới bao gồm

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư thay thế cho nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký đầu tư thay thế cho quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT.

 

Những điểm nổi bật của luật đầu tư năm 2014

1. Luật đầu tư đã thống nhất được giấy phép cấp cho công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài (đều hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Quy định này cũng đã tháo gỡ nút thắt trong việc quản lý hoạt động góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp trong nước.

2. Luật đầu tư thống nhất lại các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện tránh việc nhiều văn bản chồng chéo điều chỉnh một lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như trước kia.

3. Quy định chi tiết địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầy tư.

4. Không bắt buộc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Luật đầu tư là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh các hình thức đầu tư và đặc điểm của nó. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư 19006196.

 

Mẫu 04-CS/SPCN báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi
Mẫu 04-CS/SPCN báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi
09/01/2017
147

Tải mẫu 04-CS/SPCN báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi

Mẫu 04-CS/SLNN báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp
Mẫu 04-CS/SLNN báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp
09/01/2017
191

Tải mẫu 04-CS/SLNN báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt

Mẫu 04-CS/NTTS báo cáo nuôi trồng thủy sản
Mẫu 04-CS/NTTS báo cáo nuôi trồng thủy sản
09/01/2017
123

Tải mẫu 04-CS/NTTS báo cáo nuôi trồng thủy sản áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng thủy sản

Mẫu 04-CS/NKHH báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Mẫu 04-CS/NKHH báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
09/01/2017
209

Tải mẫu 04-CS/NKHH báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hoá

Mẫu 04-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
Mẫu 04-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
09/01/2017
156

Tải mẫu 04-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài

Mẫu 04-CS/KTTS báo cáo khai thác thủy sản
Mẫu 04-CS/KTTS báo cáo khai thác thủy sản
09/01/2017
134

Tải mẫu 04-CS/KTTS báo cáo khai thác thủy sản áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động khai thác thủy sản

Mẫu 04-CS/KTLS báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản
Mẫu 04-CS/KTLS báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản
09/01/2017
182

Tải mẫu 04-CS/KTTS báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp

Mẫu 04-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
Mẫu 04-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
09/01/2017
133

Tải mẫu 04-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng

Mẫu 04-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại
Mẫu 04-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại
09/01/2017
163

Tải mẫu 04-CS/HĐTM báo cáo hoạt động thương mại áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Mẫu 04-CS/HĐLT báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú
Mẫu 04-CS/HĐLT báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú
09/01/2017
192

Tải mẫu 04-CS/HĐLT báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú

Mẫu 04-CS/HĐDV báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác
Mẫu 04-CS/HĐDV báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác
09/01/2017
149

Tải mẫu 04-CS/HĐDV báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ kinh doanh khác

Mẫu 04-CS/GVDL báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ
Mẫu 04-CS/GVDL báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ
09/01/2017
191

Tải mẫu 04-CS/GVDL báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp ước ngoài

Mẫu 04-CS/DVAU báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống
Mẫu 04-CS/DVAU báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống
09/01/2017
151

Tải mẫu 04-CS/DVAU báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống áp dụng cho các doanh nghiệp có các hoạt động: dịch vụ phục vụ ăn uống

Mẫu 04-CS/DLLH báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch
Mẫu 04-CS/DLLH báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch
09/01/2017
217

Tải mẫu 04-CS/DLLH báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch)

Mẫu 04-CS/CNTT báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin
Mẫu 04-CS/CNTT báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin
09/01/2017
193

Tải mẫu 04-CS/CNTT báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin

Mẫu 03-CS/LĐTN báo cáo lao động và thu nhập
Mẫu 03-CS/LĐTN báo cáo lao động và thu nhập
09/01/2017
455

Tải mẫu 03-CS/LĐTN báo cáo lao động và thu nhập bản đầy đủ. Báo cáo phải lập 06 tháng một lần trong đó doanh nghiệp phải đảm bảo kê khai thông tin chính xác, chung thực.

Mẫu 02-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
Mẫu 02-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
09/01/2017
435

Tải mẫu 02-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài

Mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện
Mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện
09/01/2017
359

Tải mẫu 02-CS/VĐTƯ báo cáo vốn đầu tư thực hiện áp dụng đối với doanh nghiệp, dự án có thực hiện đầu tư trong kỳ báo cáo (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu 02-CS/VĐTƯ)

Mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
Mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
09/01/2017
344

Tải mẫu 02-CS/NKDV báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài

Mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
Mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng
09/01/2017
149

Tải mẫu 02-CS/HĐXD báo cáo hoạt động xây dựng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng


Tổng số trang: 7