Trang chủSep_Path.pngĐầu tư

>> Tải luật đầu tư số 67/2014/QH13 bản đầy đủ

 

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật đầu tư

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật đầu tư số 59/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật đầu tư mới bao gồm

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư thay thế cho nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký đầu tư thay thế cho quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT.

 

Những điểm nổi bật của luật đầu tư năm 2014

1. Luật đầu tư đã thống nhất được giấy phép cấp cho công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài (đều hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Quy định này cũng đã tháo gỡ nút thắt trong việc quản lý hoạt động góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp trong nước.

2. Luật đầu tư thống nhất lại các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện tránh việc nhiều văn bản chồng chéo điều chỉnh một lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như trước kia.

3. Quy định chi tiết địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầy tư.

4. Không bắt buộc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Luật đầu tư là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh các hình thức đầu tư và đặc điểm của nó. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư 19006196.

 

Mẫu I.12 đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu I.12 đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư
09/01/2017
226

Tải mẫu I.12 đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn đầu tư nước ngoài sử dụng biểu mẫu khi thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư cũ sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mẫu I.11 thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
Mẫu I.11 thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
09/01/2017
325

Tải mẫu I.11 thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn đầu tư nước ngoài khi giải thế hoặc muốn chấm dứt hoạt động dự án sử dụng biểu mẫu này để gửi tới cơ quan quản lý đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu GP-2 Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới nhất
Mẫu GP-2 Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới nhất
09/01/2017
175

Tải mẫu GP-2 Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cấp cho công ty vốn nước ngoài có ngành nghề thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam có kèm theo việc bán lẻ tại cơ sở ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu GP-1 Giấy phép kinh doanh công ty vốn nước ngoài
Mẫu GP-1 Giấy phép kinh doanh công ty vốn nước ngoài
09/01/2017
250

Tải mẫu GP-1 Giấy phép kinh doanh cấp cho công ty vốn nước ngoài có ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài mới
Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài mới
09/01/2017
149

Tải mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài mới. Doanh nghiệp khi muốn thay đổi nội dung khoản vay trung, dài hạn không được chính phủ bảo lãnh từ nước ngoài phải sử dụng mẫu đơn trên để đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài mới nhất
Mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài mới nhất
09/01/2017
416

Tải mẫu đơn đăng ký khoản vay nước ngoài mới nhất. Doanh nghiệp có khoản vay trung, dài hạn từ nước ngoài và thuộc trường hợp không được chính phủ bảo lãnh phải sử dụng mẫu đơn trên để đăng ký khoản vay trung, dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu BC-2 Báo cáo hoạt động của Chi nhánh mới
Mẫu BC-2 Báo cáo hoạt động của Chi nhánh mới
09/01/2017
221

Tải mẫu BC-2 Báo cáo hoạt động của Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Báo cáo được gửi tới bộ công thương định kỳ một năm một lần trong suốt thời gian hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu BC-1 báo cáo hoạt động của VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài
Mẫu BC-1 báo cáo hoạt động của VPDD, chi nhánh thương nhân nước ngoài
09/01/2017
820

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ một năm một lần VPDD nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải gửi báo cáo tới Sở công thương nơi tổ chức đặt trụ sở VPDD, chi nhánh.

Mẫu BC-3 Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp mới nhất
Mẫu BC-3 Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp mới nhất
09/01/2017
340

Tải mẫu báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa ban hàng kèm theo thông tư 08/2013/TT-BCT. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu BC-2 Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu mới
Mẫu BC-2 Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu mới
09/01/2017
305

Tải mẫu BC-2 Báo cáo thông tin thương nhân mua hàng nhập khẩu mới. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất khẩu hàng hóa hoặc doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu BC-1 Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới
Mẫu BC-1 Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới
09/01/2017
209

Tải mẫu BC-1 Báo cáo thông tin thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới nhất. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất khẩu hàng hóa hoặc doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới
Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới
09/01/2017
740

Tải mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới áp dụng cho doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh. Các khoản vay áp dụng trong báo cáo thường là các khoản vay ngắn hạn dưới một năm - không thuộc trường hợp phải đăng ký với ngân hàng nhà nước trước khi vay.

Mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài dài hạn mới
Mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài dài hạn mới
09/01/2017
235

Tải mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài trung và dài hạn mới áp dụng cho doanh nghiệp có đăng ký với ngân hàng nhà nước khoản vay dài hạn không được chính phủ bảo lãnh.

Mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
09/01/2017
206

Tải mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Mẫu 04-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
Mẫu 04-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
09/01/2017
166

Tải mẫu 04-CS/XKDV báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài

Mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi
Mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi
09/01/2017
130

Tải mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi

Mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
Mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
09/01/2017
151

Tải mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyên thu gom và xử lý rác thải

Mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
Mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
09/01/2017
140

Tải mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo được sử dụng vào cuối năm tài chính cho mỗi doanh nghiệp.

Mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
Mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
09/01/2017
182

Tải mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp

Mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm
Mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm
09/01/2017
152

Tải mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng


Tổng số trang: 7