Trang chủSep_Path.pngĐầu tư
Chế độ báo cáo hoạt động của dự án đầu tư
Chế độ báo cáo hoạt động của dự án đầu tư
07/02/2018
258

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2014 hàng tháng, hàng quý và hàng năm, các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Các nội dung báo cáo gồm vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
07/02/2018
1099

Công ty vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì từ 01/07/2015 khi điều chỉnh giấy phép này công ty phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
07/02/2018
197

Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP chính thức có hiệu lực vào ngày 27/12/2015. Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư.

Làm gì khi hết thời hạn dự án đầu tư
Làm gì khi hết thời hạn dự án đầu tư
07/02/2018
303

Mỗi dự án đầu tư khi được cấp phép đều được ghi nhận về thời hạn dự án trong giấy chứng nhận đầu tư. Khi hết thời hạn đầu tư dự án thì tùy theo nhu cầu thực tế nhà đầu tư có thể lựa chọn chấm dứt dự án hay tiếp tục gia hạn dự án Gia hạn dự án đầu tư là điều cần thiết khi doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam mà dự án đầu tư đã hết hạn. Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư được quy định cụ thể như dưới đây:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
07/02/2018
447

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam cũng có thể thực hiện việc đầu tư thông qua hình thức này. Quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
07/02/2018
430

Hiện nay, ở Việt Nam tồn tại nhiều loại hình đầu tư, trong đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ( hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư linh hoạt và hiệu quả, được pháp luật đầu tư của hầu hết các quốc gia trên thế giới ghi nhận. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã có những quy định về hình thức đầu tư ngày càng phổ biến này. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là một trong những hình thức đầu tư phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đây là hình thức đầu tư được đánh giá là linh hoạt, thích hợp với các dự án cần triển khai nhanh mà thời hạn đầu tư ngắn. 

Hợp đồng dự án trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
Hợp đồng dự án trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
07/02/2018
363

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được pháp luật đầu tư Việt Nam ghi nhận và quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư. Đây là hình thức đầu tư trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Điều kiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án
Điều kiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án
07/02/2018
225

Điều kiện được giao đấtt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được phép luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên. Điều kiện được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư mới
Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư mới
07/02/2018
223

Danh mục các ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào. Bài viết sau đây sẽ phần nào giải đáp nội dung trên. Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

Tư vấn điều kiện đăng ký doanh nghiệp cho người nước ngoài
Điều kiện đăng ký doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam
07/02/2018
229

Điều kiện đăng ký công ty có vốn nước ngoài theo luật đầu tư số 67/2014/QH13. Phân tích các điều kiện cần đáp ứng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có vốn nước ngoài và cập nhật các điểm mới về công ty nước ngoài theo nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư. Điều kiện cần đáp ứng của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:


Tổng số trang: 15