Trang chủSep_Path.pngĐầu tư

>> Tải luật đầu tư số 67/2014/QH13 bản đầy đủ

 

Hiệu lực và các nghị định hướng dẫn luật đầu tư

Luật đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay thế luật đầu tư số 59/2005/QH11. Các nghị định hướng dẫn luật đầu tư mới bao gồm

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư thay thế cho nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu đăng ký đầu tư thay thế cho quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT.

 

Những điểm nổi bật của luật đầu tư năm 2014

1. Luật đầu tư đã thống nhất được giấy phép cấp cho công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài (đều hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Quy định này cũng đã tháo gỡ nút thắt trong việc quản lý hoạt động góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp trong nước.

2. Luật đầu tư thống nhất lại các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện tránh việc nhiều văn bản chồng chéo điều chỉnh một lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như trước kia.

3. Quy định chi tiết địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầy tư.

4. Không bắt buộc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Luật đầu tư là văn bản nguồn trong việc điều chỉnh các hình thức đầu tư và đặc điểm của nó. Quý vị hãy tham khảo các phân tích pháp luật của Luật sư trong các bài viết của chuyên mục hoặc dùng sự hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP khi gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư 19006196.

 

Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
Mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
246

Tải mẫu MĐ-2 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
Mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
302

Tải mẫu MĐ-1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh là tài liệu cần có khi thành lập công ty vốn nước ngoài hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có nội dung đăng ký quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.

Mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
Mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
09/01/2017
173

Tải mẫu MĐ-3 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT.

Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
09/01/2017
195

Tải mẫu MĐ-4 Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 08/2013/TT-BCT. Công ty vốn nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ sử dụng biểu mẫu nói trên để thực hiện thủ tục đăng ký.

Mẫu II.5 thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
Mẫu II.5 thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
09/01/2017
331

Tải mẫu II. 5 Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo Điều 42 Luật đầu tư, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Mẫu Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

II.6 mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
II.6 mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
09/01/2017
156

Tải mẫu II.6 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II.7 quyết định cho giãn tiến độ thực hiện dự án
Mẫu II.7 quyết định cho giãn tiến độ thực hiện dự án
09/01/2017
432

Tải mẫu II.7 Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư theo Khoản 4, Điều 46 Luật đầu tư. Biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu II.8 Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mẫu II.8 Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
09/01/2017
182

Tải mẫu II.8 Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư và Điểm c Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Mẫu II.9 chấp thuận cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần
Mẫu II.9 chấp thuận cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần
09/01/2017
144

Tải mẫu II.9 Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được cấp cho nhà đầu tư theo Điểm b Khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư.

Mẫu I.9 đề xuất gián tiến độ thực hiện dự án
Mẫu I.9 đề xuất gián tiến độ thực hiện dự án
09/01/2017
203

Tải mẫu I.9 văn bản đề xuất gián tiến độ thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn nước ngoài khi giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký trên giấy chứng nhận đầu tư sử dụng biểu mẫu và nộp kèm tài liệu chứng minh tính khả thi cho tiến độ thực hiện dự án mới.

Mẫu I.5 đăng ký thành lập văn phòng điều hành
Mẫu I.5 đăng ký thành lập văn phòng điều hành
09/01/2017
144

Tải mẫu I.5 đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I.6 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Mẫu I.6 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
09/01/2017
195

Tải mẫu I.6 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mẫu I.6 sử dụng khi công ty vốn nước ngoài thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà nội dung thay đổi thuộc trường diện quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.7 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Mẫu I.7 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
09/01/2017
406

Tải mẫu I.7 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mẫu I.7 sử dụng khi công ty vốn nước ngoài thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà nội dung thay đổi không thuộc trường diện quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.8 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
Mẫu I.8 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
555

Tải mẫu I.8 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh là một tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài.

Mẫu I.13 báo cáo thực hiện dự án đầu tư
Mẫu I.13 báo cáo thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
211

Tải mẫu I.13 báo cáo thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mẫu I.2 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
Mẫu I.2 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
09/01/2017
250

Tải mẫu I.2 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Mẫu đề xuất dự án đầu tư I.2 sử dụng khi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký lập dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.3 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
Mẫu I.3 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
09/01/2017
297

Tải mẫu I.3 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Mẫu đề xuất dự án đầu tư I.3 sử dụng khi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký lập dự án đầu tư không thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.4 văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần
Mẫu I.4 văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần
09/01/2017
355

Tải mẫu I.4 văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty muốn cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn phải làm thủ tục đăng ký góp vốn tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính công ty.

Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
454

Tải mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư sử dụng khi đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu I.10 thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư
Mẫu I.10 thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư
09/01/2017
161

Tải mẫu I.10 thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký tạm ngừng công ty hoặc tạm ngừng một dự án đầu tư đã đăng ký sử dụng biểu mẫu này gửi tới cơ quan quản lý đầu tư trước 15 ngày kể từ thời điểm tạm ngừng.


Tổng số trang: 7