Trang chủSep_Path.pngĐầu tư
Mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
09/01/2017
256

Tải mẫu 04-CS/XKHH báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài dài hạn mới
Mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài dài hạn mới
09/01/2017
302

Tải mẫu báo cáo tình hình vay nước ngoài trung và dài hạn mới áp dụng cho doanh nghiệp có đăng ký với ngân hàng nhà nước khoản vay dài hạn không được chính phủ bảo lãnh.

Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới
Mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới
09/01/2017
938

Tải mẫu báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài mới áp dụng cho doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh. Các khoản vay áp dụng trong báo cáo thường là các khoản vay ngắn hạn dưới một năm - không thuộc trường hợp phải đăng ký với ngân hàng nhà nước trước khi vay.

Mẫu BC-1 Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới
Mẫu BC-1 Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới
09/01/2017
283

Tải mẫu BC-1 Báo cáo thông tin thương nhân bán hàng để xuất khẩu mới nhất. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất khẩu hàng hóa hoặc doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu BC-2 Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu mới
Mẫu BC-2 Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu mới
09/01/2017
363

Tải mẫu BC-2 Báo cáo thông tin thương nhân mua hàng nhập khẩu mới. Báo cáo áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài có ngành nghề xuất khẩu hàng hóa hoặc doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm
Mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm
09/01/2017
182

Tải mẫu 04-CS/SPXD báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng

Mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
Mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
09/01/2017
212

Tải mẫu 04-CS/SXCN báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp

Mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
Mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
09/01/2017
199

Tải mẫu 04-CS/SXKD báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo được sử dụng vào cuối năm tài chính cho mỗi doanh nghiệp.

Mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
Mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
09/01/2017
197

Tải mẫu 04-CS/TGRT báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyên thu gom và xử lý rác thải

Mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi
Mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi
09/01/2017
179

Tải mẫu 04-CS/VTKB báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi


Tổng số trang: 15