Trang chủSep_Path.pngĐất đai

>> Tải luật đất đai số 45/2013/QH13 bản đầy đủ

Những vấn đề pháp lý về đất đai thuộc nội dung quản lý nhà nước

Luật đất đai 2013 ghi nhận nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Quy định pháp luật đất đai luôn là lĩnh vực rộng và khó khăn nhất trong việc tìm hiểu bởi số lượng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai rất rộng lớn. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Mẫu số 07/ĐKTC-NTL sổ đăng ký thế chấp nhà ở
Mẫu số 07/ĐKTC-NTL sổ đăng ký thế chấp nhà ở
10/01/2017
151

Tải Mẫu số 07/ĐKTC-NTL sổ đăng ký thế chấp nhà ở được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu số 07/ĐKTC-NTL sổ đăng ký thế chấp nhà ở hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu trang bổ sung yêu cầu đăng ký thế chấp
Mẫu trang bổ sung yêu cầu đăng ký thế chấp
10/01/2017
113

Tải Mẫu trang bổ sung yêu cầu đăng ký thế chấp được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu trang bổ sung yêu cầu đăng ký thế chấp hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn mới nhất
Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn mới nhất
10/01/2017
135

Tải Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Yêu cầu ngừng thi công công trình vi phạm đang xây dựng
Yêu cầu ngừng thi công công trình vi phạm đang xây dựng
10/01/2017
94

Tải Yêu cầu ngừng thi công công trình vi phạm đang xây dựng được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Yêu cầu ngừng thi công công trình vi phạm đang xây dựng hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Xác nhận thanh toán nợ tiền sử dụng đất mới nhất
Xác nhận thanh toán nợ tiền sử dụng đất mới nhất
10/01/2017
101

Tải Xác nhận thanh toán nợ tiền sử dụng đất mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Xác nhận thanh toán nợ tiền sử dụng đất mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng tổng hợp giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn
Bảng tổng hợp giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn
10/01/2017
119

Tải Bảng tổng hợp giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng tổng hợp giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn đăng ký di chuyển tái định cư mới nhất
Mẫu đơn đăng ký di chuyển tái định cư mới nhất
10/01/2017
107

Tải Mẫu đơn đăng ký di chuyển tái định cư mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn đăng ký di chuyển tái định cư mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Thông báo nộp tiền sử dụng đất - Mẫu số 01
Thông báo nộp tiền sử dụng đất - Mẫu số 01
10/01/2017
163

Tải Thông báo nộp tiền sử dụng đất - Mẫu số 01 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Thông báo nộp tiền sử dụng đất - Mẫu số 01 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu biên bản họp dòng họ phân chia đất hương hỏa
Mẫu biên bản họp dòng họ phân chia đất hương hỏa
10/01/2017
106

Tải Mẫu biên bản họp dòng họ phân chia đất hương hỏa được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu biên bản họp dòng họ phân chia đất hương hỏa hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay
Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay
07/08/2016
147

Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phân tích các dạng tranh chấp đất đai phổ biến nhất
Phân tích các dạng tranh chấp đất đai phổ biến nhất
07/08/2016
376

Có thể nói tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất trong số các tranh chấp dân sự bởi quyền sử dụng đất thường có giá trị rất lớn; hơn nữa, hệ thống văn bản pháp luật về đất đai của nước ta còn chồng chéo nên việc giải quyết loại tranh chấp này còn gặp nhiều khó khăn.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung
Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung
07/08/2016
177

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lỗi đi chung năm 2016. Phân tích các quy định pháp luật về lối đi chung và cách giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?
Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?
17/07/2016
115

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Vậy, Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Cách hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đã công chứng
Cách hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đã công chứng
17/07/2016
139

Khi bạn vì một lý do nào đó mà buộc phải ký hợp đồng mua nhà, bán nhà công chứng nay mong muốn thay đổi, hủy bỏ hợp đồng này có thể tham khảo nội dung hướng dẫn dưới đây của Luật sư. Luật sư xây dựng bài viết dựa trên việc nhiều hợp đồng mua bán nhà công chứng chỉ được xác lập chỉ nhằm phục vụ cho mục đích khác của các bên. Hợp đồng mua bán nhà công chứng cũng vẫn bị hủy bỏ, tuyên vô hiệu giống như các giao dịch dân sự nếu việc xác lập hợp đồng dựa trên sự giả tạo, ép buộc. Đây chính là cách thức hữu hiệu nhất trợ giúp các bạn trong việc đàm phán hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà công chứng.

Chuyển nhượng diện tích đất là tài sản chung của vợ chồng
Chuyển nhượng diện tích đất là tài sản chung của vợ chồng
17/07/2016
113

Tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, khi một bên muốn chuyển nhượng phần diện tích trong khối tài sản chung đó thì có được không? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung để tôi tiện áp dụng.

Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng
Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng
17/07/2016
242

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Về nguyên tắc, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền . Tuy nhiên, pháp luật cho phép một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Các trường hợp nào không phải xin giấy phép xây dựng mà vẫn có thể khởi công công trình? Pháp luật quy định về các trường hợp này như thế nào?

Bao nhiêu năm thì hết thời hiệu khởi kiện đất đai?
Bao nhiêu năm thì hết thời hiệu khởi kiện đất đai?
17/07/2016
171

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì đương sự được lựa chọn một trong hai hình thức: Khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Cùng luật sư xác định thời hiệu khởi kiện một tranh chấp đất đai là bao lâu?

Mức thuế chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư
Mức thuế chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư
17/07/2016
123

Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cùng luật sư xác định mức thuế phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định mới nhất.

Phân chia quyền sử dụng đất, nhà ở khi ly hôn
Phân chia quyền sử dụng đất, nhà ở khi ly hôn
17/07/2016
106

Cách phân chia quyền sử dụng đất, nhà ở của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình số số 52/2014/QH13. Phân tích nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất, nhà ở khi xin ly hôn. Nắm bắt rõ các quy định về cách chia tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng sẽ giúp các bên có được nhiều lợi thế trong việc yêu cầu Tòa án phân quyền tiếp tục sử dụng khối tài sản để thanh toán cho đối phương khoản tiền chênh lệch.

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai
Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai
17/07/2016
113

Thủ tục hành chính về đất đai mà chúng ta quan tâm tới thường là thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất, Đăng ký biến động về sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng đất, đổi tên người sở hữu, giảm diện tích thửa đất,...). Cùng luật sư tìm hiểu quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai theo quy định mới nhất.


Tổng số trang: 9