Trang chủSep_Path.pngĐất đai

>> Tải luật đất đai số 45/2013/QH13 bản đầy đủ

Những vấn đề pháp lý về đất đai thuộc nội dung quản lý nhà nước

Luật đất đai 2013 ghi nhận nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Quy định pháp luật đất đai luôn là lĩnh vực rộng và khó khăn nhất trong việc tìm hiểu bởi số lượng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai rất rộng lớn. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08
Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08
10/01/2017
160

Tải Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đơn đề nghị thuê đất, thuê rừng của người nước ngoài
Đơn đề nghị thuê đất, thuê rừng của người nước ngoài
10/01/2017
103

Tải Đơn đề nghị thuê đất, thuê rừng của người nước ngoài được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đơn đề nghị thuê đất, thuê rừng của người nước ngoài hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn đề nghị giao đất, gao rừng của tổ chức
Mẫu đơn đề nghị giao đất, gao rừng của tổ chức
10/01/2017
117

Tải Mẫu đơn đề nghị giao đất, gao rừng của tổ chức được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn đề nghị giao đất, gao rừng của tổ chức hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân
Mẫu đơn xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân
10/01/2017
108

Tải Mẫu đơn xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Báo cáo hiện trạng sử dụng đất cửa cơ sở tôn giáo
Báo cáo hiện trạng sử dụng đất cửa cơ sở tôn giáo
10/01/2017
135

Tải Báo cáo hiện trạng sử dụng đất cửa cơ sở tôn giáo được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Báo cáo hiện trạng sử dụng đất cửa cơ sở tôn giáo hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao mới
Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao mới
10/01/2017
136

Tải Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao mới được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao mới hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng giá đất làm muối mới nhất
Bảng giá đất làm muối mới nhất
10/01/2017
110

Tải Bảng giá đất làm muốn mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng giá đất làm muốn mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị mới nhất
Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị mới nhất
10/01/2017
147

Tải Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

05/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chất nhà ở
05/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chất nhà ở
10/01/2017
149

Tải 05/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chất nhà ở được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 05/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chất nhà ở hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bản đăng ký tham gia xét tặng sản phẩm môi trường
Bản đăng ký tham gia xét tặng sản phẩm môi trường
10/01/2017
105

Tải Bản đăng ký tham gia xét tặng sản phẩm môi trường được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bản đăng ký tham gia xét tặng sản phẩm môi trường hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bản mô tả ranh rới, mốc giới thửa đất mới nhất
Bản mô tả ranh rới, mốc giới thửa đất mới nhất
10/01/2017
134

Tải Bản mô tả ranh rới, mốc giới thửa đất mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bản mô tả ranh rới, mốc giới thửa đất mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính
Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính
10/01/2017
157

Tải Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đơn đề nghị giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng
Đơn đề nghị giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng
10/01/2017
113

Tải Đơn đề nghị giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đơn đề nghị giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn đăng ký tham gia dự án tái định cư
Mẫu đơn đăng ký tham gia dự án tái định cư
10/01/2017
136

Tải Mẫu đơn đăng ký tham gia dự án tái định cư được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn đăng ký tham gia dự án tái định cư hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

06/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở
06/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở
10/01/2017
155

Tải 06/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 06/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

01/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở
01/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở
10/01/2017
292

Tải 01/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 01/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án - Mẫu số 07
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án - Mẫu số 07
10/01/2017
154

Tải Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án - Mẫu số 07 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án - Mẫu số 07 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất hương hỏa
Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất hương hỏa
10/01/2017
340

Tải Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất hương hỏa được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất hương hỏa hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

03/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký xử lý tài sản thế chấp
03/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký xử lý tài sản thế chấp
10/01/2017
121

Tải 03/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký xử lý tài sản thế chấp được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 03/ĐKTC-NTL đơn yêu cầu đăng ký xử lý tài sản thế chấp hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

02/ĐKTC-NTL Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký thế chất nhà ở
02/ĐKTC-NTL Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký thế chất nhà ở
10/01/2017
168

Tải 02/ĐKTC-NTL Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký thế chất nhà ở được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 02/ĐKTC-NTL Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký thế chất nhà ở hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.


Tổng số trang: 9