Trang chủSep_Path.pngĐất đai

>> Tải luật đất đai số 45/2013/QH13 bản đầy đủ

Những vấn đề pháp lý về đất đai thuộc nội dung quản lý nhà nước

Luật đất đai 2013 ghi nhận nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Quy định pháp luật đất đai luôn là lĩnh vực rộng và khó khăn nhất trong việc tìm hiểu bởi số lượng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai rất rộng lớn. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08
Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08
10/01/2017
132

Tải Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu thông báo việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước
Mẫu thông báo việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước
10/01/2017
144

Tải Mẫu thông báo việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu thông báo việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận sở hữu nhà
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận sở hữu nhà
10/01/2017
121

Tải Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận sở hữu nhà được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận sở hữu nhà hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định thu hồi đất - Mẫu số 10
Quyết định thu hồi đất - Mẫu số 10
10/01/2017
162

Tải Quyết định thu hồi đất - Mẫu số 10 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định thu hồi đất - Mẫu số 10 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước
Quyết định miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước
10/01/2017
164

Tải Quyết định miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định cưỡng chế kiếm điếm bắt buộc - Mẫu số 09
Quyết định cưỡng chế kiếm điếm bắt buộc - Mẫu số 09
10/01/2017
127

Tải Quyết định cưỡng chế kiếm điếm bắt buộc - Mẫu số 09 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định cưỡng chế kiếm điếm bắt buộc - Mẫu số 09 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11
10/01/2017
409

Tải Quyết định cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
10/01/2017
260

Tải Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định cho thuê đất - Mẫu số 03
Quyết định cho thuê đất - Mẫu số 03
10/01/2017
139

Tải Quyết định cho thuê đất - Mẫu số 03 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định cho thuê đất - Mẫu số 03 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định giao đất - Mẫu số 02
Quyết định giao đất - Mẫu số 02
10/01/2017
306

Tải Quyết định giao đất - Mẫu số 02 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định giao đất - Mẫu số 02 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
10/01/2017
116

Tải Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá đất mới nhất
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá đất mới nhất
10/01/2017
130

Tải Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá đất mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá đất mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu hợp đồng thuê đất ngoài khu công nghiệp mới nhất
Mẫu hợp đồng thuê đất ngoài khu công nghiệp mới nhất
10/01/2017
143

Tải Mẫu hợp đồng thuê đất ngoài khu công nghiệp mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu hợp đồng thuê đất ngoài khu công nghiệp mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
10/01/2017
104

Tải Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08
Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08
10/01/2017
166

Tải Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng tổng hợp giá đất nông nghiệp - Mẫu số 08 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng thống kê thông tin về thửa đất - Mẫu số 07
Bảng thống kê thông tin về thửa đất - Mẫu số 07
10/01/2017
140

Tải Bảng thống kê thông tin về thửa đất - Mẫu số 07 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng thống kê thông tin về thửa đất - Mẫu số 07 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06
Biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06
10/01/2017
1104

Tải Biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Yêu cầu tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm đã hoàn thành
Yêu cầu tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm đã hoàn thành
10/01/2017
108

Tải Yêu cầu tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm đã hoàn thành được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Yêu cầu tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm đã hoàn thành hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đã hoàn thành
Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đã hoàn thành
10/01/2017
124

Tải Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đã hoàn thành được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đã hoàn thành hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Chứng thư định giá đất - Mẫu số 21
Chứng thư định giá đất - Mẫu số 21
10/01/2017
197

Tải Chứng thư định giá đất - Mẫu số 21 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Chứng thư định giá đất - Mẫu số 21 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.


Tổng số trang: 9