Trang chủSep_Path.pngĐất đai

>> Tải luật đất đai số 45/2013/QH13 bản đầy đủ

Những vấn đề pháp lý về đất đai thuộc nội dung quản lý nhà nước

Luật đất đai 2013 ghi nhận nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Quy định pháp luật đất đai luôn là lĩnh vực rộng và khó khăn nhất trong việc tìm hiểu bởi số lượng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai rất rộng lớn. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Không phải thanh toán hết tiền mua nhà nếu chưa có sổ đỏ
Không phải thanh toán hết tiền mua nhà nếu chưa có sổ đỏ
10/03/2017
265

Xin hỏi luật sư, tôi đang mua chung cư của dự án đang xây dựng và nghe nói có quy định "Không phải thanh toán hết tiền mua nhà nếu chủ đầu tư chưa gia sổ đỏ" có đúng không? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Xin luật sư hỗ trợ tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

Thủ tục khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất
Thủ tục khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất
05/02/2017
295

Khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất 2017 - Hướng dẫn thủ tục khải nhận thừa kế theo bộ luật dân sự năm 2015. Người hưởng thừa kế sẽ phải tiến hành: Thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế tại văn phòng công chứng và thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết của luật sư thủ tục khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất để Quý vị tham khảo.

Thủ tục giải quyết các tranh chấp đất đai hiện nay
Thủ tục giải quyết các tranh chấp đất đai hiện nay
01/02/2017
385

Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai năm 2017. Tổng hợp các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai như: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, các dạng tranh chấp đất đai phổ biến, các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai và trình tự giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2013.

13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất
13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất
10/01/2017
128

Tải 13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 05
Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 05
10/01/2017
124

Tải Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 05 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 05 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Bảng ký hiệu trong bản đồ hiệu trạng sử dụng đất
Bảng ký hiệu trong bản đồ hiệu trạng sử dụng đất
10/01/2017
175

Tải Bảng ký hiệu trong bản đồ hiệu trạng sử dụng đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Bảng ký hiệu trong bản đồ hiệu trạng sử dụng đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở bản mới nhất
Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở bản mới nhất
10/01/2017
143

Tải Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất - Mẫu số 02
Quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất - Mẫu số 02
10/01/2017
144

Tải Quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất - Mẫu số 02 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất - Mẫu số 02 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất
07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất
10/01/2017
131

Tải 07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất
08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất
10/01/2017
208

Tải 08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất
09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất
10/01/2017
951

Tải 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

11/ĐK đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất
11/ĐK đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất
10/01/2017
618

Tải 11/ĐK đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 11/ĐK đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
10/01/2017
179

Tải 12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất
04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất
10/01/2017
157

Tải 04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng
04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng
10/01/2017
172

Tải 04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất
04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất
10/01/2017
166

Tải 04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
10/01/2017
127

Tải 05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế
Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế
10/01/2017
126

Tải Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
10/01/2017
109

Tải Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08
Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08
10/01/2017
132

Tải Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08 được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Quyết định kiểm điểm bắt buộc - Mẫu số 08 hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.


Tổng số trang: 9