Trang chủSep_Path.pngĐất đai
Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?
Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?
22/02/2018
171

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Vậy, Đất đang trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Cách hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đã công chứng
Cách hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đã công chứng
22/02/2018
242

Khi bạn vì một lý do nào đó mà buộc phải ký hợp đồng mua nhà, bán nhà công chứng nay mong muốn thay đổi, hủy bỏ hợp đồng này có thể tham khảo nội dung hướng dẫn dưới đây của Luật sư. Luật sư xây dựng bài viết dựa trên việc nhiều hợp đồng mua bán nhà công chứng chỉ được xác lập chỉ nhằm phục vụ cho mục đích khác của các bên. Hợp đồng mua bán nhà công chứng cũng vẫn bị hủy bỏ, tuyên vô hiệu giống như các giao dịch dân sự nếu việc xác lập hợp đồng dựa trên sự giả tạo, ép buộc. Đây chính là cách thức hữu hiệu nhất trợ giúp các bạn trong việc đàm phán hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà công chứng.

Phân tích các dạng tranh chấp đất đai phổ biến nhất
Phân tích các dạng tranh chấp đất đai phổ biến nhất
22/02/2018
585

Có thể nói tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất trong số các tranh chấp dân sự bởi quyền sử dụng đất thường có giá trị rất lớn; hơn nữa, hệ thống văn bản pháp luật về đất đai của nước ta còn chồng chéo nên việc giải quyết loại tranh chấp này còn gặp nhiều khó khăn.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung
Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung
22/02/2018
257

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lỗi đi chung năm 2016. Phân tích các quy định pháp luật về lối đi chung và cách giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay
Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay
22/02/2018
207

Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Tổng số trang: 33