Trang chủSep_Path.pngDân sự

>> Tải bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 bản đầy đủ

Tóm tắt lịch sử ban hành và sửa đổi Bộ luật dân sự qua các thời kỳ

Hiện tại quốc hội đã ban hành hai bộ luật dân sự, đầu tiên là bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được thông qua ngày 14/06/2005. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 là bộ luật thứ hai, thay thế cho bộ luật dân sự 2005 chúng tôi vừa nêu. Bộ luật dân sự 2015 bao gồm 689 điều được chia làm 06 phần, do có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2017 nên có nhiều người nhầm gọi là Bộ luật dân sự 2017.

 

Nội dung điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ vào điều 4 Bộ luật dân sự thì bộ luật áp dụng giải quyết các vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Thứ hai, Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3, cụ thể:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Thứ ba, trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều 4 Bộ luật dân sự thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

Thứ tư, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Chuyên mục bao gồm phân tích pháp luật của Luật sư về quan hệ dân sự và cách áp dụng Bộ luật dân sự 2015 trong thực tế. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Cách đòi nợ người đang ở nước ngoài
Cách đòi nợ người đang ở nước ngoài
21/06/2017
318

Tôi có cho bạn vay 300 triệu và hiện tại người bạn tôi đang ở nước ngoài và không thấy phản hồi gì. Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi thủ tục đòi nợ người đang ở nước ngoài để tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Thuật ngữ hụi, họ, biêu, phường được pháp luật quy định thế nào
Thuật ngữ hụi, họ, biêu, phường được pháp luật quy định thế nào
21/06/2017
130

Chào luật sư, cho tôi hỏi hiện nay pháp luật có quy định gì về hoạt động vay theo dạng hụi, họ, biêu hay không? Các thuật ngữ này là thuật ngữ dùng trong thực tế hay cũng là thuật ngữ luật định. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Miễn trả tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp khi nào?
Miễn trả tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp khi nào?
21/06/2017
143

Xin hỏi luật sư những doanh nghiệp nào được nhà nước miễn trả tiền bảo hiểm? Nghĩa vụ đóng bảo hiểm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và doanh nghiệp thường có khác nhau không? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Điều kiện có hiệu lực khi cho vay theo dạng hụi, họ
Điều kiện có hiệu lực khi cho vay theo dạng hụi, họ
21/06/2017
100

Chào luật sư, tôi tham gia nhiều hoạt động huy động tiền như phường, hụi, họ. Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi cách để quan hệ hụi, họ, phường có hiệu lực pháp luật. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Thỏa thuận về họ, hụi nên có nội dung gì?
Thỏa thuận về họ, hụi nên có nội dung gì?
21/06/2017
95

Xin hỏi luật sư khi tham gia hụi, họ, phường tôi nên giao kết với đối tác những nội dung gì để đảm bảo quan hệ hụi, họ phường có hiệu lực trên thực tế? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Vàng đào được trên đất có được chiếm giữ?
Vàng đào được trên đất có được chiếm giữ?
21/06/2017
107

Xin hỏi luật sư nếu tôi đào được vàng trên đất nhà tôi thì tôi có quyền sở hữu số vàng đó không? Xin luật sư giải đáp chi tiết giúp tôi. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cách đòi lại tiền chuyển khoản nhầm tài khoản
Cách đòi lại tiền chuyển khoản nhầm tài khoản
21/06/2017
101

Tôi có chuyển nhầm số tiền lớn cho một người không quen biết, xin hỏi luật sư tôi có được quyền đòi lại số tiền nói trên không? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi cách đòi lại tiền chuyển khoản nhầm để tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Không khai báo tạm trú tạm vắng bị phạt bao nhiêu tiền?
Không khai báo tạm trú tạm vắng bị phạt bao nhiêu tiền?
21/06/2017
295

Xin hỏi luật sư khi vi phạm việc đăng ký tạm trú, tạm vắng theo luật cư trú thì bị xử phạt như thế nào? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi quy định xử phạt không có giấy khai báo tạm trú tạm vằng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Thẩm quyền kiểm tra tạm trú, tạm vắng của công an
Thẩm quyền kiểm tra tạm trú, tạm vắng của công an
21/06/2017
901

Chào luật sư, xin hỏi thẩm quyền kiểm tra tạm trú, tạm vắng của công an phường, xã được pháp luật quy định như thế nào? Xin luật sư trích dẫn quy định cụ thể để tôi tiện áp dụng khi bị kiểm tra tạm trú, tạm vắng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện
Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện
21/06/2017
119

Tôi được biết hiện nay đã áp dụng xử phạt lỗi không đăng ký, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Xin luật sư cho hỏi mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện là bao nhiêu? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Quyền xử lý vi phạm giao thông của cảnh sát cơ động
Quyền xử lý vi phạm giao thông của cảnh sát cơ động
21/06/2017
99

Xin hỏi luật sư cảnh sát cơ động được quyền xử lý các vi phạm giao thông trong những trường hợp nào? Xin luật sư hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan để tôi áp dụng trên thực tế. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cách xin đặt tên con theo họ mẹ
Cách xin đặt tên con theo họ mẹ
21/06/2017
137

Chào luật sư, tôi muốn đặt tên con mình theo họ mẹ thì có được không? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi thủ tục đặt tên con theo họ mẹ đúng với quy định pháp luật hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cảnh sát giao thông được yêu cầu dừng xe khi nào?
Cảnh sát giao thông được yêu cầu dừng xe khi nào?
21/06/2017
104

Xin hỏi luật sư, cảnh sát giao thông được phép yêu cầu dừng xe khi nào? Tôi rất muốn tìm hiểu về thẩm quyền được phép dừng xe người vi phạm của cảnh sát giao thông nên rất mong luật sư hướng dẫn. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cảnh sát giao thông có được đuổi theo xe vi phạm?
Cảnh sát giao thông có được đuổi theo xe vi phạm?
21/06/2017
98

Xin hỏi luật sư những dạng vi phạm giao thông nào thì cảnh sát giao thông được đuổi theo xe vi phạm? Xin luật sư phân tích giúp tôi vấn đề trên để tôi tiện áp dụng trên thực tế. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Mức phạt lỗi không có giấy phép lái xe
Mức phạt lỗi không có giấy phép lái xe
21/06/2017
117

Xin hỏi luật sư khi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe thì có bị phạt không? Mức phạt lỗi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe là bao nhiêu tiền? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Công an thu giấy phép lái xe có được xin cấp lại?
Công an thu giấy phép lái xe có được xin cấp lại?
21/06/2017
110

Chào luật sư, tôi muốn hỏi khi bị công an thu, giữ giấy phép lái xe có được xin cấp lại không? Thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe có khó không? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Xin cấp đổi giấy phép lái xe do tỉnh khác cấp
Xin cấp đổi giấy phép lái xe do tỉnh khác cấp
21/06/2017
110

Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe sang loại thẻ từ. Giấy phép lái xe của tôi do Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cấp thì thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội có gì khó khăn không? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Xử phạt trường hợp người đi xuất khẩu lao động bỏ việc
Xử phạt trường hợp người đi xuất khẩu lao động bỏ việc
21/06/2017
111

Chào luật sư, hiện tôi có anh trai đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, nhưng do bị chủ lao động đối xử quá bất công, lương lại ít nên đã trốn ra ngoài để làm việc khác. Nếu anh tôi bị phát hiện thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền hay hình thức xử lý thế nào? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Trợ cấp tuất hàng tháng cho đối tượng nào?
Trợ cấp tuất hàng tháng cho đối tượng nào?
21/06/2017
112

Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi thủ tục xin hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, cháu tôi chỉ còn vài tháng nữa là đủ 18 tuổi thì có được hưởng trợ cấp gì không? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Có được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hay trợ cấp tuất hàng tháng không?
Có được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hay trợ cấp tuất hàng tháng không?
21/06/2017
101

Xin hỏi luật sư, nếu gia đình tôi thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng muốn xin đề nghị hưởng một lần thì có được không? Và thủ tục giấy tờ cần có những gì mong luật sư hướng dẫn thêm. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 30