Trang chủSep_Path.pngDân sự
Tư vấn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
Tư vấn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
15/04/2018
125

Nghĩa vụ theo hợp đồng là căn cứ ràng buộc trách nhiệm của các bên đã được thỏa thuận, do đó việc vi phạm nghĩa vụ, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng là hành vi vi phạm. Bộ luật dân sự quy định chi tiết các điều khoản về thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng để làm căn cứ xác lập vi phạm của các bên trong thực hiện hợp đồng, đồng thời cũng là căn cứ để giải quyết tranh chấp liên quan.

Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
Tư vấn chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định mới
15/04/2018
97

Tư vấn 11 trường hợp được chấm dứt nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Các bên nên thỏa thuận việc chấm dứt, thay đổi nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua các phụ lục hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận dân sự để đảm bảo giá trị thi hành và là căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có.

Khi nào được coi là chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định mới
Khi nào được coi là chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định mới
15/04/2018
33

Căn cứ xác nhận việc đối tác chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định mới. Bên được đề nghị giao kết hợp đồng khi im lặng có được coi là căn cứ chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng không? Cùng Luật sư phân tích các quy định pháp luật về đề nghị giao kết hợp đồng để cùng làm rõ vấn đề này.

Căn cứ thay đổi hủy bỏ và chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng chuẩn luật
Căn cứ thay đổi hủy bỏ và chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng chuẩn luật
15/04/2018
35

Tư vấn quy định về việc thay đổi, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015. Trường khi chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng được đối tác đưa ra đơn vị đưa ra đề nghị còn được quyền rút lại thông báo đề nghị giao kết hợp đồng. Luật sư xin phân tích các quy định pháp luật để các bạn hiểu thêm về các nội dung liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng.

Tư vấn hợp đồng vô hiệu và căn cứ tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu theo quy định mới
Tư vấn hợp đồng vô hiệu và căn cứ tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu theo quy định mới
15/04/2018
40

Tư vấn xác định căn cứ tuyên bố hợp đồng vô hiệu theo quy định mới. Phân tích quy định chi tiết của Bộ luật dân sự 2015 ghi nhận những trường hợp hợp đồng được coi là vô hiệu toàn bộ hoặc tuyên vô hiệu từng phần tùy theo tính chất lỗi sai sót của hợp đồng.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 120