Trang chủSep_Path.pngDân sự

>> Tải bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 bản đầy đủ

Tóm tắt lịch sử ban hành và sửa đổi Bộ luật dân sự qua các thời kỳ

Hiện tại quốc hội đã ban hành hai bộ luật dân sự, đầu tiên là bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được thông qua ngày 14/06/2005. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 là bộ luật thứ hai, thay thế cho bộ luật dân sự 2005 chúng tôi vừa nêu. Bộ luật dân sự 2015 bao gồm 689 điều được chia làm 06 phần, do có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2017 nên có nhiều người nhầm gọi là Bộ luật dân sự 2017.

 

Nội dung điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ vào điều 4 Bộ luật dân sự thì bộ luật áp dụng giải quyết các vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Thứ hai, Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3, cụ thể:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Thứ ba, trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều 4 Bộ luật dân sự thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

Thứ tư, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Chuyên mục bao gồm phân tích pháp luật của Luật sư về quan hệ dân sự và cách áp dụng Bộ luật dân sự 2015 trong thực tế. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Tư vấn cách viết đơn kháng cáo viết tay theo mẫu mới nhất
Mẫu đơn kháng cáo mới nhất hiện nay
19/06/2017
1622

Việc kháng cáo bản án và quyết định của Tòa án được điều chỉnh như sau: Kháng cáo bản án sơ thẩm hình sự áp dụng theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Kháng cáo bản án sơ thẩm dân sự, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án áp dụng theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Luật sư xin chia sẻ mẫu đơn kháng cáo bản mới nhất và phân tích các quy định pháp luật hiện hành về quyền kháng cáo để mọi người tham khảo.

Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế cho người chưa thành niên 2017
Thủ tục khai nhận thừa kế cho người chưa thành niên
19/06/2017
153

Khai nhận thừa kế cho con chưa thành niên – Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp một trong những người hưởng thừa kế là người chưa thành niên. Người chưa thành niên không thể ký biên bản thỏa thuận chia di sản thừa kế tại phòng công chứng, vậy làm sao để khai nhận thừa kế di sản trong trường hợp này? Hãy cùng luật sư tìm hiểu cách khai nhận thừa kế.

Mẫu giấy ủy quyền viết tay mới nhất năm 2017
Các mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất
19/06/2017
556

Giấy ủy quyền – Tải các mẫu giấy ủy quyền mới nhất sử dụng trong giao dịch dân sự, kinh doanh như: Giấy ủy quyền nhận tiền, Giấy ủy quyền của Giám đốc, Giấy ủy quyền ký hợp đồng, Giấy ủy quyền giao nhận tài sản, Giấy ủy quyền trả nợ. Nội dung giấy ủy quyền đã được luật sư cập nhật các quy định mới của bộ luật dân sự 2015 và các quy định pháp luật mới nhất.

Giay doi no viet tay moi
Mẫu thông báo đòi nợ bản mới nhất
11/02/2017
2686

Giấy đòi nợ - Cá nhân khi muốn thông báo yêu cầu trả nợ quá hạn sử dụng mẫu giấy đòi nợ cá nhân mới nhất do luật sư chia sẻ trong bài viết này. Giấy đòi nợ cá nhân là một dạng công văn nhằm xác lập thời điểm con nợ không trả tiền vay theo cam kết để tính thời gian khởi kiện đòi nợ đồng thời nhằm mục đích nhắc lại khoản nợ để bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Mẫu biên bản làm việc của UBND xã phường 2017
Mẫu biên bản xác minh hoặc làm việc mới nhất
10/02/2017
3461

Mẫu biên bản xác minh sự việc, biên bản làm việc với UBND xã, phường hoặc cơ quan công an, cơ quan điều tra năm 2017. Biên bản kiểm tra xác minh sự việc được cơ quan nhà nước sử dụng khi xác minh đối tượng, xác minh nhân thân, xác minh lý lịch cá nhân hoặc sử dụng khi xác minh thiệt hại, xác minh hiện trạng sử dụng đất, xác minh hiện trạng tài sản, còn lại của tài sản trong thực tế của một vụ án.

Mẫu giấy xác nhận nợ cá nhân viết tay
Mẫu giấy ghi nhận nợ mới nhất
10/02/2017
4085

Mẫu giấy ghi nhận nợ viết tay là một dạng thỏa thuận dân sự xác nhận số tiền thanh toán còn lại của khoản nợ giữa các cá nhân, tổ chức. Người viết giấy hẹn thanh toán nợ đến thời hạn cam kết hẹn trả tiền nợ không thực hiện thì người cho vay tiền có quyền khởi kiện đòi nợ đến Tòa án. Mẫu giấy hẹn trả nợ viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ bản mới nhất
Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ bản mới nhất
03/02/2017
1158

Đơn trình báo mất giấy tờ - Tải mẫu đơn trình báo mất giấy tờ bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách soạn thảo nội dung Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ bản mới nhất hoặc cách sử dụng biểu mẫu trong thủ tục hành chính trên thực tế hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu bản mới nhất
Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu bản mới nhất
03/02/2017
199

Đơn trình báo mất hộ chiếu - Tải mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu bản mới nhất được luật sư cập nhật dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc về cách soạn thảo nội dung Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu bản mới nhất hoặc cách sử dụng biểu mẫu trong thủ tục hành chính trên thực tế hãy liên hệ luật sư ngay hôm nay.

Mẫu HK01 sử dụng đăng ký hộ khẩu thường trú 2017
Mẫu bản khai nhân khẩu mới nhất
03/02/2017
3385

Bản khai nhân khẩu - Tải Mẫu HK01 bản khai nhân khẩu mới nhất được luật sư cập nhật dựa trên quy định hiện hành. Người thực hiện thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài việc kê khai và điền đầy đủ thông tin cần xuất trình giấy tờ chứng minh các điều kiện theo luật cư trú.

Mẫu di chúc viết tay mới nhất năm 2017
Mẫu di chúc mới nhất
02/02/2017
1348

Mẫu di chúc - Tải mẫu di chúc mới nhất được luật sư soạn thảo theo quy định bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Di chúc có thể lập dưới nhiều hình thức bao gồm: Di chúc miệng, Di chúc viết tay, Di chúc có người làm chứng và Di chúc được công chứng, chứng thực. Quý vị lưu ý Di chúc chỉ có thể công chứng, chứng thực khi người lập di chúc chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản nêu trong di chúc.

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô mới nhất năm 2017
Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô mới nhất
01/02/2017
7039

Biên bản bàn giao xe ô tô – Tải mẫu biên bản bàn giao xe ô tô mới nhất, biên bản bàn giao xe ô tô được sử dụng trong 03 trường hợp: Một là bàn giao xe ô tô theo hợp đồng cho thuê xe ô tô; Hai là bàn giao xe ô tô công ty cho nhân viên; Ba là bàn giao xe ô tô theo hợp đồng gửi giữ tài sản.

Mẫu giấy nhật tiền đặt cọc viết tay năm 2017
Mẫu giấy đặt cọc tiền mặt bản mới nhất
01/02/2017
329

Giấy nhận tiền đặt cọc – Tải mẫu giấy nhận tiền đặt cọc mới nhất sử dụng trong việc đặt cọc mua bán hàng hóa, đặt cọc tiền thuê nhà, đặt cọc mua bán nhà đất,... Theo bộ luật dân sự 2015 thỏa thuận đặt cọc phải lập thành văn bản, được phép sử dụng giấy đặt cọc viết tay và không bắt buộc phải có người làm chứng.

Mẫu hợp đồng ủy quyền viết tay năm 2017
Mẫu hợp đồng ủy quyền bản mới nhất
01/02/2017
324

Hợp đồng ủy quyền - Tải ngay mẫu hợp đồng ủy quyền bản mới nhất do luật sư công ty luật SP cập nhật theo bộ luật dân sự 2015. Hợp đồng ủy quyền được phép viết tay, không bắt buộc công chứng, chứng thực. Riêng đối với việc ủy quyền định đoạn quyền sử dụng đất, hợp đồng ủy quyền nhận lương hưu, hợp đồng ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính phải được công chứng, chứng thực tại Văn phòng công chứng.

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất
Mẫu đơn khởi kiện mới nhất
10/01/2017
3469

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất được luật sư cập nhật theo điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP.  Người khởi kiện có quyền sử dụng đơn khởi kiện mua tại Tòa án hoặc dùng đơn khởi kiện viết tay theo biểu mẫu luật sư đăng tải trong hồ sơ khởi kiện gửi tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để ly hôn
Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để ly hôn
10/01/2017
326

Tải Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để ly hôn được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để ly hôn hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng ở nước ngoài
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng ở nước ngoài
10/01/2017
122

Tải Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng ở nước ngoài được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng ở nước ngoài hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Phiếu đăng ký nhận con nuôi mẫu mới nhất
Phiếu đăng ký nhận con nuôi mẫu mới nhất
10/01/2017
178

Tải Phiếu đăng ký nhận con nuôi mẫu mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Phiếu đăng ký nhận con nuôi mẫu mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôi thực tế
Mẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôi thực tế
10/01/2017
127

Tải Mẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôi thực tế được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôi thực tế hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn mới
Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn mới
10/01/2017
128

Tải Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn mới được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn mới hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản mới nhất
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản mới nhất
10/01/2017
232

Tải Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.


Tổng số trang: 30