Trang chủSep_Path.pngDân sự

>> Tải bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 bản đầy đủ

Tóm tắt lịch sử ban hành và sửa đổi Bộ luật dân sự qua các thời kỳ

Hiện tại quốc hội đã ban hành hai bộ luật dân sự, đầu tiên là bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được thông qua ngày 14/06/2005. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 là bộ luật thứ hai, thay thế cho bộ luật dân sự 2005 chúng tôi vừa nêu. Bộ luật dân sự 2015 bao gồm 689 điều được chia làm 06 phần, do có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2017 nên có nhiều người nhầm gọi là Bộ luật dân sự 2017.

 

Nội dung điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ vào điều 4 Bộ luật dân sự thì bộ luật áp dụng giải quyết các vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Thứ hai, Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3, cụ thể:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Thứ ba, trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều 4 Bộ luật dân sự thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

Thứ tư, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Chuyên mục bao gồm phân tích pháp luật của Luật sư về quan hệ dân sự và cách áp dụng Bộ luật dân sự 2015 trong thực tế. Quý vị cần hỗ trợ pháp lý của công ty luật SP hãy gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006196.

 

Mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay bản mới nhất
Mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay bản mới nhất
21/06/2017
7955

Mẫu giấy vay tiền nào là chuẩn nhất? Theo luật sư giấy vay tiền có nội dung lường trước và giải quyết được nhiều rủi ro nhất khi cho vay là mẫu giấy vay tiền chuẩn nhất, bởi tác dụng chính của giấy mượn tiền là để đảm bảo có thể đòi được số tiền đó nếu người vay không trả. Giấy vay tiền được phép viết tay, thậm chí một đoạn xác nhận có nhận số tiền vay ngắn gọn cũng được coi là giấy vay tiền hợp pháp.

Cách xử lý khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe
Cách xử lý khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe
21/06/2017
254

Phân tích quyền yêu cầu dừng xe của cảnh sát giao thông theo quy định pháp luật hiện hành. Cùng luật sư tìm hiểu quy định về các trường hợp cảnh sát giao thông được yêu cầu dừng xe để kiểm tra và trình tự thủ tục cần làm của cảnh sát giao thông khi muốn dừng xe người tham gia giao thông. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng được quy định thế nào?
Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng được quy định thế nào?
21/06/2017
210

Quan hệ hôn nhân hình thành tài sản chung của vợ chồng từ thời điểm đăng ký kết hôn, song song đó nó cũng tạo lập các nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với các giao dịch dân sự trong đó bao gồm khoản nợ của vợ hoặc chồng. Cùng luật sư tìm hiểu về nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng theo quy định pháp luật hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Giá trị pháp lý vi bằng của tổ chức thừa phát lại
Giá trị pháp lý vi bằng của tổ chức thừa phát lại
21/06/2017
176

Xin hỏi luật sư vi bằng do tổ chức thừa phát lại ban hành có giá trị pháp lý như thế nào trong việc yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ dân sự về vay nợ. Quy định pháp luật hiện hành về việc lập vi bằng của tổ chức thừa pháp lại như thế nào? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Thừa phát lại tức là thực hiện những công việc gì?
Thừa phát lại tức là thực hiện những công việc gì?
21/06/2017
160

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của pháp luật. Cùng luật sư hiểu rõ hơn về nội dung hoạt động của văn phòng thừa phát lại. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cấp lại giấy khai sinh theo quy định luật hộ tịch
Cấp lại giấy khai sinh theo quy định luật hộ tịch
21/06/2017
163

Có xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc khi bị mất? Xin luật sư hướng dẫn thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc đã mất theo quy định của luật hộ tịch và các văn bản pháp luật liên quan. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Hướng dẫn cách đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Hướng dẫn cách đăng ký kết hôn với người nước ngoài
21/06/2017
133

Xin hỏi luật sư cách đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài như thế nào? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi cách đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo quy định hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Thủ tục chuyển trường cho con tại thành phố Hà Nội
Thủ tục chuyển trường cho con tại thành phố Hà Nội
21/06/2017
115

Xin hỏi luật sư nếu muốn chuyển trường cho con tôi phải làm những thủ tục gì? Hiện tại tôi có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và muốn chuyển trường cho con mình, xin luật sư hướng dẫn thủ tục giúp tôi. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cách xin cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình
Cách xin cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình
21/06/2017
126

Xin hỏi luật sư cách xin cấp lại, xin cấp đổi sổ hộ khẩu của gia đình như thế nào. Luật sư vui lòng hướng dẫn giúp tôi thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu để tôi thực hiện thủ tục. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Quy định về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Quy định về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài
21/06/2017
213

Xin chào luật sư, hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Vậy xin luật sư hướng dẫn giúp tôi thế nào là quan hệ hôn nhân có yêu tố nước ngoài và các thủ tục liên quan đến hôn nhân có yếu tố nước ngoài (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Điều kiện làm giáo viên dạy nghề sơ cấp
Điều kiện làm giáo viên dạy nghề sơ cấp
21/06/2017
286

Xin hỏi luật sư, hiện nay pháp luật có quy định người làm giáo viên dạy nghề sơ cấp cần đáp ứng các điều kiện gì không? Xin luật sư cho tôi biết các điều kiện để làm giáo viên dạy nghề sơ cấp. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Giá trị pháp lý của thẻ căn cước công dân
Giá trị pháp lý của thẻ căn cước công dân
21/06/2017
171

Xin hỏi luật sư việc xin cấp thẻ căn cước có lợi ích gì không? Giá trị sử dụng của thẻ căn cước có thay thế hoặc có khác biệt gì với việc sử dụng chứng minh thư và hộ chiếu không? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước khi nào?
Bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước khi nào?
21/06/2017
132

Xin hỏi luật sư pháp luật quy định như thế nào về việc thu hồi hoặc tạm giữ thẻ căn cước công dân. Xin luật sư liệt kê cụ thể các trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân theo quy định pháp luật hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Tiêu chuẩn y tế xác định lại giới tính là gì?
Tiêu chuẩn y tế xác định lại giới tính là gì?
21/06/2017
118

Xin hỏi luật sư tiêu chuẩn y tế sử dụng khi xác định lại giới tính là gì? Xin luật sư phân tích giúp tôi các tiêu chuẩn y tế vừa nêu và quy định của nó trong văn bản pháp luật hiện hành. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Hướng dẫn thủ tục đề nghị xác định lại giới tính
Hướng dẫn thủ tục đề nghị xác định lại giới tính
21/06/2017
125

Xin hỏi luật sư quy định pháp luật nào điều chỉnh đầu mục hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục xác định lại giới tính? Xin luật sư hướng dẫn thủ tục đề nghị xác định lại giới tính để tôi tiện áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Hướng dẫn cách lập di chúc đúng pháp luật hiện hành
Hướng dẫn cách lập di chúc đúng pháp luật hiện hành
21/06/2017
143

Tôi đọc rất nhiều về hiệu lực của di chúc nhưng thật sự rất mông lung về quy trình lập di chúc như thế nào là đúng luật. Vậy xin luật sư hướng dẫn giúp tôi một trong các cách thức lập di chúng đúng pháp luật để tôi áp dụng. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Khi nào được xử lý tài sản thế chấp vay vốn?
Khi nào được xử lý tài sản thế chấp vay vốn?
21/06/2017
134

Tôi có thế chấp tài sản là ô tô, nhà để vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại tôi không còn khả năng trả lãi và gốc của khoản vay. Xin hỏi luật sư trường hợp nào ngân hàng được xử lý tài sản thế chấp dùng để vay vốn ngân hàng? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Cách giúp con cái khi trẻ bị bạo lực học đường
Cách giúp con cái khi trẻ bị bạo lực học đường
21/06/2017
130

Tôi rất lo lắng về bạo lực học đường có thể ảnh hưởng xấu đến các con mình. Xin hỏi luật sư khi trẻ bị bạo lực học đường thì với tư cách là cha mẹ tôi có thể làm gì để yêu cầu pháp luật trợ giúp trong trường hợp này? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Có giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo?
Có giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo?
21/06/2017
122

Xin hỏi luật sư hộ cận nghèo như gia đình tôi khi tham gia bảo hiểm y tế có được giảm trừ, miễn giảm gì không? Xin luật sư hướng dẫn giúp tôi việc xin giảm trừ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)

Đối tượng chính sách có được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
Đối tượng chính sách có được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
21/06/2017
130

Xin chào luật sư, tôi được biết năm 2016 sẽ có cơ chế xét duyệt lại các đối tượng chính sách như trường hợp của tôi là hộ nghèo. Vậy xin hỏi luật sư pháp luật quy định như thế nào về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách? (Câu hỏi được rút gọn đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người hỏi)


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
Tổng số trang: 30