Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục đăng ký kinh doanhSep_Path.pngCác phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thứ bảy, 02/03/2019
80

Kể từ ngày 11/03/2019, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lựa chọn 1 trong các phương pháp tính thuế: Khấu trừ, trực tiếp trên giá trị gia tăng, trực tiếp trên doanh thu và không phải nộp thuế giá trị gia tăng

1. Phương pháp Khấu trừ
Thuế GTGT phải nộp = thuế giá trị gia tăng đầu ra – thuế giá trị gia tăng đầu vào
Thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào dựa vào hóa đơn Giá trị gia tăng
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
 
2. PP trực tiếp trên GTGT
GTGT là giá chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào.
Phương pháp này không áp dụng hóa đơn giá trị gia tăng, đơn vị áp dụng phương pháp này sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng.
a) Đối tượng áp dụng:
- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
- Hộ, cá nhân kinh doanh;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;
b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
- Kinh doanh vàng, bạc, đá quý: 10%.
 
3. PP trực tiếp trên doanh thu
Danh mục thuế suất theo ngành nghề: Thông tư 219/2013/TT-BTC, có thể tóm tắt lại như sau:
- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1%
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%
- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%
 
4. Không phải nộp thuế GTGT
- Theo danh mục đối tượng không chịu thuế Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi năm 2014.
Tuy nhiên doanh nghiệp thường đăng ký rất nhiều lĩnh vực, có ngành không chịu thuế nhưng cũng có ngành chịu thuế GTGT. Do đó khi đăng ký thành lập cần lưu ý điều này.
 
Trên đây là tư vấn của Luật Trí Nam, mọi thắc mắc xin liên hệ luật sư để được giải đáp.