Trang chủSep_Path.pngLao độngSep_Path.pngCác loại trợ cấp được hưởng khi nghỉ việc của viên chức

Các loại trợ cấp được hưởng khi nghỉ việc của viên chức

Thứ tư, 31/01/2018
169

Chào luật sư, tôi là viên chức làm việc tại viên nghiên cứu vật liệu xây dựng, hiện nay tôi xin nghỉ việc tại viện vậy cho hỏi tôi sẽ được hưởng những loại trợ cấp nào?

Các loại trợ cấp được hưởng khi nghỉ việc của viên chức

Quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức được quy định cụ thể tại Điều 28, điều 29, điều 45, Luật viên chức năm 2010

1. Khi chấm dứt hợp đồng, viên chức được hưởng các khoản trợ cấp như sau: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định khác.

2. Các trường hợp viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc:

a) Bị buộc cho thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật viên chức. Cụ thể:

– Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng tuy nhiên phải có thông báo bằng văn bản đến tới người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo biết trước ít nhất 45 ngày; nếu ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì cũng phải đáp ứng thời hạn báo trước ít nhất 03 ngày.

– Các trường hợp viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bao gồm:

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

+ Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc  các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc không được đảm bảo

+ Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

+ Bản thân hoặc gia đình thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

+ Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà vẫn chưa phục hồi lại khả năng làm việc

+ Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

– Viên chức phải đảm bảo thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của mình cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp  biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp  tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất là 30 ngày đối với trường hợp tại điểm d .

c. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật viên chức.

– Hợp đồng làm việc sẽ đương nhiên chấm dứt khi viên chức được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu

Như vậy khi nghỉ việc Viên chức được được hưởng những khoản trợ cấp sau: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu bị buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà không thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trong khoảng thời gian mà pháp luật quy định hoặc vi phạm những quy định nêu trên.

Trên đây là tư vấn cơ bản của Công ty Luật Trí Nam về vấn đề của bạn, cần trợ giúp thêm bạn hãy gọi tới tổng đài 19006196 để được luật sư giải đáp.